Opleiding bemiddeling in sociale zaken

Specialisatiemodule:

sociale zaken

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking.

 

 

Bemiddeling in sociale zaken

Sociale bemiddeling handelt over verschillende vormen van conflicten die voorkomen in/vanuit werk gerelateerde relaties. Deze conflicten kunnen zich voordoen op het niveau van het individu, teams en organisaties.

Dit soort conflicten veroorzaken zowel op menselijk als economisch vlak hoge kosten.

De thema’s van deze conflicten zijn divers: ontslag, aanranding/discriminatie (of aldus ervaren), eenzijdige wijziging van inhoud van de (arbeids)overeenkomst, niet bekomen promotie, wijziging van werkuren, verloning, plaats van tewerkstelling, …

Sociale bemiddeling tracht een alternatief te bieden aan de traditionele gerechtigheid.

Zij heeft als doel om de betrokken partijen te bemiddelen met oog voor de belangen van elkeen. Sociale bemiddeling beoogt, net als elke bemiddeling,  een oplossing, die door de betrokken partijen individueel erkend wordt als aanvaardbaar (en correct!).

Er een groeiende groep professionals die beroepshalve optreden bij arbeidsconflicten: vakbondsafgevaardigden en onderhandelaars, HR Managers en leidinggevenden, preventieadviseurs en vertrouwenspersonen.

Steeds vaker worden ook aan professionele bemiddelaars als derde partij te hulp geroepen om de conflictpartijen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing: advocaten en medewerkers van arbeidsinspectiediensten, externe preventiediensten of zelfstandige bemiddelaars.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Na het succesvol beëindigen van de basismodule bemiddeling bij een erkende vormingsinstantie kan men toegelaten worden tot één van de specialisatie opleidingen. Om door de Federale Bemiddelingscommissie erkend te worden als "erkend bemiddelaar" moet er ook minstens één specialisatiemodule succesvol afgerond worden.

Deze regelgeving is van toepassing op alle succesvol afgeronde specialisatie opleidingen in bemiddeling vóór september 2019. Na die datum gaat de nieuwe regelgeving in voege.

Inhoud specialisatiemodule Sociale zaken

De specialisatie omvat (48 uren) volgende items verdeeld over 6 lesdagen. Deze specialisatie vertegenwoordigt 24 juridische punten.

 

Sociologie van de arbeid: Inzicht verwerven in de sociologie van de arbeid met onder meer de rol van de diverse betrokkenen in de arbeidswereld en de bestanddelen van het arbeidsconflict. Ontslagbemiddeling, interne conflictbemiddeling welke zijn de rol van de raadgevers van de partijen in sociale bemiddeling.

 

De beredeneerde onderhandeling: Een gefundeerde kennis van bemiddeling met onderhandelende partijen door middel van casusbesprekingen en rollenspelen met betrekking tot onderhandeling.

Beredeneerd onderhandelen door:

  • Resultaatgerichte focus met duidelijk geformuleerde doelstellingen.
  • Onderhandelingsproces-gerichte focus: de lange termijn kwaliteit van de zakelijke relatie in rekening brengen en de onderhandelingsstrategie bepalen om dit te bewerkstelligen

Welke rol neem ik in voor het bemiddelingstraject om mijn resultaat en proces te waarborgen?

 

Interpersonele communicatie en procedure van verzoening: Een grondig inzicht verwerven in vaardigheden met betrekking tot de interpersonele communicatie en inzicht in de structuur van organisaties. Wat is specifiek aan interpersonele communicatie? Gespreksvaardigheden in functioneringsgesprekken, conflictoplossende technieken. Weten hoe een procedure van verzoening voor de Arbeidsrechtbank door middel van het bemiddelingsproces op te starten. Raadgevers en deskundigen met betrekking tot de specifieke bemiddelingsthema’s. Derden in het bemiddelingsproces. Rol van de raadgevers van de partijen in sociale bemiddeling.

 

Arbeidsrecht: Grondig inzicht verwerven in het arbeidsrecht met onder meer de elementaire noties van de wetgeving, arbeidsrelaties en de rechten en verplichtingen van werknemers en werkgevers.

 

Conflictbeleid: Inzichten in het conflict beleid met onder andere gedragscode, open communicatiecultuur, verzuimbeleid, bemiddelingsprocedure, conflict coaching als managementcompetentie. Praktijk door middel van talrijke uitgediepte casus en rollenspelen. Hierbij komen de thema’s met betrekking tot sociale zaken uitgebreid aan bod.

 

 

Kostprijs: 1850€. (Btw incl. + lesmateriaal

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*
*Voorafbetaling van 371 Euro
Komt in aanmerking voor KMO: 1479 Euro
  Waarvan zelf te betalen: 887,4 Euro
  Belgische overheid subsidieert: 591,6 Euro

Vroegboekkorting 5% tot 30 december 2018

Ons docententeam

  • Walter Engelen – Zaakvoerder

  • Natasha De Vinster - Zaakvoerder/Docente
  • Dominique Renders - Hoofddocente

  • Roger Vermeulen – Docente

  • Walter Wybauw – Docente

  • Bart Verheyen - Docent
  • Sanaa Naitchrif - Ondersteunend docente

Onze opleidingskalender Bemiddeling in sociale zaken

Lesdagen
Limburg

 

Dag 1: wo 23 januari

Dag 2: wo 6 februari

Dag 3: wo 20 februari

Dag 4: wo 13 maart

Dag 5: wo 27 maart

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: do 25 april

 

Locatie:

Greenville

Centrum-Zuid 1111

3530 Houthalen-Helchteren

 

Lesdagen
Oost-Vlaanderen

 

Dag 1: za 19 januari

Dag 2: za 2 februari

Dag 3: za 16 februari

Dag 4: za 2 maart

Dag 5: za 16 maart

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: do 25 april

 

Locatie:

Holiday Inn Gent Express

Akkerhage 2

9000 Gent

 

Lesdagen
Limburg
Summer class

Dag 1: ma 8 juli

Dag 2: di 9 juli

Dag 3: wo 10 juli

Dag 4: do 11 juli

Dag 5: vrij 12 juli

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: vrij 19 juli

 

Locatie:

Centraal georganiseerd - exacte locatie wordt later bepaald

Lesdagen
Oost Vlaanderen
Summer class

Dag 1: ma 24 juni

Dag 2: di 25 juni

Dag 3: wo 26 juni

Dag 4: do 27 juni

Dag 5: vrij 28 juni

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: vrij 12 juli

 

Locatie:

Centraal georganiseerd - exacte locatie wordt later bepaald


Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving.  Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken en -vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties. 

Hierdoor kan de leslocatie afwijken van de gepubliceerde locatie.

“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste