Opleiding bemiddeling in burgerlijke- en handelszaken

Specialisatiemodule:

burgerlijke en handelszaken

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

 

Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken

Het afhandelen van burgerlijke zaken en handelszaken berust op een onafgebroken stroom van contracteren en het uitvoeren van de verbintenissen, die eruit voortvloeien. Dat daaruit conflicten voortkomen wegens de permanente belangentegenstellingen hoeft niet te verwonderen.

Daarbij komt dat in dit segment er ook een onmetelijke schakering van rechten betrokken zijn, die geregeld worden, hetzij door het gewone burgerlijke recht en handelsrecht, doch ook meer en meer door speciale wetgevingen in de sfeer van het economisch recht en de intellectuele rechten.

Voor de hand liggende voorbeelden zijn hier de geschillen over de kwaliteit van leveringen of uitvoering van werken en diensten, evenals de talrijke conflicten die zich voordoen in de vennootschapssfeer tussen vennoten of aandeelhouders onderling dan wel met het bestuur van de vennootschap. Ook de onderlinge verhoudingen tussen eigenaars in appartementsmede-eigendom is vaak een oorzaak van conflicterende rechten en/of gebrekkig geregelde rechten, dan wel onvoorziene omstandigheden.

 

Kortom kan bemiddeling ingeschakeld worden voor het oplossen van een meningsverschil met een klant of een leverancier, een geschil tussen aandeelhouders, moeilijkheden die verband houden met de huisvesting of een geschil bij de betaling van een factuur of een ereloonstaat.

In veel gevallen is het mogelijk deze aangelegenheden te regelen zonder deze voor een rechtbank te brengen. Immers lenen al deze geschillen lenen zich perfect om in bemiddeling een bevredigende oplossing te verkrijgen tot genoegdoening van de betrokken partijen.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Na het succesvol beëindigen van de basismodule bemiddeling bij een erkende vormingsinstantie kan men toegelaten worden tot één van de specialisatie opleidingen. Om door de Federale Bemiddelingscommissie erkend te worden als "erkend bemiddelaar" moet er ook minstens één specialisatie succesvol afgerond worden. 

Deze regelgeving is van toepassing op alle succesvol afgeronde specialisatie opleidingen in bemiddeling vóór september 2019. Na die datum gaat de nieuwe regelgeving in voege.

Inhoud specialisatiemodule burgerlijke zaken en handelszaken

De specialisatie omvat (40 uren) volgende items verdeeld over 5 lesdagen.


Deze specialisatie vertegenwoordigt 24 juridische punten.

 

De beredeneerde onderhandeling: Verbale en non verbale communicatie en het effect op derden in de rol van bemiddelaar. Evaluatie van je bemiddelaarsstijl. Hoe gedraag ik me in situaties van hoge stress. Mediation Piramide en bijhorende dilemma’s.

Emotionele en psychologische aspecten: Hoe omgaan met emoties in bemiddeling, patstellingen en het deblokkeren ervan. Negatieve spiraal vermijden. Welke fasen herkennen we in een rouwproces. Met welke technieken leren we hier mee omgaan.

Juridische kennis in burgerlijke zaken en handelszaken: Juridische Basiskennis in Burgerlijke en Handelszaken - Belgisch Recht – Europees Recht – Cross Border (NL/US/AU). Een aanvulling met kennis en ervaringsuitwisseling betreffende verbintenissen - en contractenrecht.

Juridische rollen in burgerlijke zaken en handelszaken: Een evaluatie van de verschillende rollen in deze specialisatie van bemiddeling. Onder andere de rol van advocaten, raadgevers & deskundigen.

Praktijk: Door middel van talrijke uitgediepte casus en rollenspelen. Hierbij komen de thema’s met betrekking tot burgerlijke zaken en handelszaken uitgebreid aan bod.

Kostprijs: 1850€. (incl. Btw + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

*Voorafbetaling van 371 Euro
Komt in aanmerking voor KMO: 1479 Euro
  Waarvan zelf te betalen: 887,4 Euro
  Belgische overheid subsidieert: 591,6 Euro

Vroegboekkorting 5% tot 30 december 2018

Ons docententeam

  • Walter Engelen – Zaakvoerder
  • Natasha De Vinster – Zaakvoerder
  • Bart Verheyen - Docent
  • Roger Vermeulen - Docent
  • Kim Mauen – Docente
  • Honor Olaerts – Docente
  • Hilde Gaublomme – Docente
  • Leif Maris - Docente
  • Astrid Clabots - Docente

Onze opleidingskalender Bemiddeling in Burgerlijke & handelszaken

 

 

 

Lesdagen
Antwerpen

Dag 1: za 19 januari

Dag 2: za 2 februari

Dag 3: za 16 februari

Dag 4: za 2 maart

Dag 5: za 16 maart

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: do 25 april

 

Locatie:

Martinushoeve

Spaanse Molenstraat 44

2040 Antwerpen

 

Lesdagen
Limburg

Dag 1: vrij 25 januari

Dag 2: vrij 8 februari
Dag 3: vrij 22 februari
Dag 4: vrij 22 maart
Dag 5: vrij 5 april

Telkens van 9:00 tot 18:00 

 

Examen: do 25 april

 

Locatie:

Greenville

Centrum-Zuid 1111

3530 Houthalen-Helchteren

 

Lesdagen
Oost-Vlaanderen

Dag 1: wo 23 januari

Dag 2: wo 6 februari

Dag 3: wo 20 februari

Dag 4: wo 20 maart

Dag 5: wo 3 april

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: do 25 april

 

Locatie:

Huis van de Bouw

Tramstraat 59

9052 Zwijnaarde

 

Lesdagen
Summer class

Dag 1: ma 1 juli

Dag 2: di 2 juli

Dag 3: wo 3 juli

Dag 4: do 4 juli

Dag 5: vrij 5 juli

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: vrij 19 juli

 

Locatie:

Greenville

Centrum-Zuid 1111

3530 Houthalen-Helchteren

 

Lesdagen
Summer class

Dag 1: ma 8 juli

Dag 2: di 9 juli

Dag 3: wo 10 juli

Dag 4: do 11 juli

Dag 5: vrij 12 juli

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: vrij 19 juli

 

Locatie:

Huis van de Bouw

Tramstraat 59

9052 Zwijnaarde

 


Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving.  Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken en -vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties.

Hierdoor kan de leslocatie afwijken van de gepubliceerde locatie.

“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste
“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste