Welkom bij People Interaction

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Onze erkenningen


People Interaction is een klantgerichte dienstverlener. Wij zorgen voor professionele opleidingen en permanente vorming.

Opleidingen hebben vaak een tijdelijk effect op het werkelijk gedrag en resultaat. Wij bieden verdere individuele begeleidingstrajecten aan die zorgen voor een blijvende integratie.

Onze diensten zijn steeds gericht op de werkelijke behoeften en noodzaken van jou als klant. Hierdoor leveren wij een directe bijdrage aan jouw persoonlijke ontwikkeling én het behalen van de door jou gestelde doelstellingen...

 

Wij zijn een door diverse instanties erkende opleidingsverstrekker. 

People Interaction is erkend voor de basismodule Bemiddeling én alle specialisaties:  bemiddeling in familiale zaken, bemiddeling in sociale zaken en bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken. 

 

De Federale Bemiddelingscommissie verleende ons deze erkenning.

 

Studenten die onze basisbemiddeling én minstens één specialisatiemodule succesvol afronden, kunnen hiermee als "erkend bemiddelaar" aan de slag

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt meer dan 10.500 Vlaamse advocaten en behartigt als beroepsorganisatie de belangen van de advocatuur in haar contacten met de overheden.  Zij organiseren samen met externe opleidingsinstanties permanente vorming waarmee juridische punten worden verleend. 

Sinds 1 maart 2018 is People Interaction een erkende opleidingsinstantie door de Orde van Vlaamse Balies. Hierdoor heb je recht op juridische punten voor opleidingen die je volgt bij People Interaction.

People Interaction is klantgericht. De eerste certificatie vond plaats op 10 december 2012. People Interaction (een afdeling van Falcontwin bvba) heeft het ISO 9001-2008 certificaat betreffende advies, opleiding en therapie ontvangen.

 

ISO 9001 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 is er in hoofdlijnen op gericht om alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van inkoop en productie tot de verkoop en service.

 

People Interaction is gecertificeerd volgens ISO 9001- 2015. De ISO 9001 is gebaseerd op acht management principes:

  - Focus op de klant

  - Leiderschap
  - Betrokkenheid van medewerkers
  - Procesmatige aanpak
  - Systeembenadering
  - Continue verbetering
  - Op feiten gebaseerde besluitvorming
  - Wederzijdse constructieve relaties met leveranciers

 

Klik hier door naar het Falcontwin BVBA handboek.

People Interaction is erkend door de Vlaamse Overheid betreffende 'Opleiding'.

 

Nieuwigheden sinds april 2016

Agentschap Innoveren & Ondernemen vereenvoudigt de kmo-portefeuille, de subsidie voor opleiding & advies.  Deze vernieuwde kmo-portefeuille is in voege sinds 1 april 2016.

 

Subsidie volgens bedrijfsgrootte:

In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen, met een steunpercentage van 30%.


Administratief eenvoudige flow:

Er is een nieuwe, intuïtieve website waarin de kmo zijn subsidie zonder dossier kan aanvragen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de vroegere 'kmo-portefeuille voor strategisch advies' volgt er dus geen administratieve dossierbehandeling meer. Dat betekent: een groter subsidiebudget zonder de drempel van een uitgebreid dossier vooraf.

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BVBA.  

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens: www.falcontwin.be

 

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden.  Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

"Onze passie is werken met mensen. Mensen maken hét verschil! People Interaction staat voor het optimaliseren van je persoonlijk rendement dóór mensen en mét mensen.

Ons ruim opleidingsaanbod maakt het mogelijk jouw functioneren op topniveau te brengen.
De vormingen, trainingen en workshops zijn zodanig opgebouwd dat ook het inzicht in je persoonlijk functioneren wordt versterkt met significant sterke resultaten als gevolg.

Heldere afspraken en een resultaatgerichte aanpak dragen bij aan uw succes. Wij trachten voortdurend onze klanten beter te leren kennen en te begrijpen. Gewapend met deze kennis plaatsen wij onze dienstverlening in een optimale context.

Integriteit, creativiteit en professionalisme staan hierbij voorop!"


Elke klant is uniek!

Walter Engelen & Natasha De Vinster - Zaakvoerders

Ons team

Zaakvoerder, docent Basisopleiding bemiddeling, docent Burgerlijke & handelszaken, docent Sociale zaken

Ondernemerszin gecombineerd met een passie voor mensen leidden tot het oprichten van People Interaction. Reeds vanaf jonge leeftijd werd ik gefascineerd door zowel techniek EN mensen. Een internationale carriére werd uitgebouwd met verscheidene sleutelposities in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. In 2008 zette ik doelbewust een punt achter mijn functie als senior vice president total quality in Parijs om mijn passie met mensen verder professioneel uit te bouwen.

Ik behaalde de graad van Ing met grote onderscheiding en studeerde eveneens aan de Academie voor Integratieve Psychologie te Gent. Vervolledigd met cursussen aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven behaalde ik het diploma van Integratief Psychotherapeut

Zaakvoerder, hoofddocente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken, docente Sociale zaken
Erkend bemiddelaar in Familiale zaken

Na een boeiende introductie als Master of Science in de biochemische wetenschappen voerde ik wetenschappelijk onderzoek uit in de farmacologie te Jette (VUB).

Door mijn passie voor mensen werd een rijke ervaring opgedaan in het doorgeven van deze kennis aan jongeren en volwassenen.

Succesvolle resultaten worden bewerkstelligd door menselijke motivatie en prestatie. Dit bracht me tot een verdieping in de psychologie, met als resultaat een actieve uitoefening in de integratieve psychotherapie.

Mijn organisatorische vaardigheden in het managen van complexe processen en organisaties brengen me nu tot een persoonlijke toewijding in het uitbouwen van People Interaction.

Wendy Nijs

Coördinator opleiding, coaching & ontwikkeling

Na mijn studies binnen communicatiemanagement ging ik aan de slag als Training Coördinator bij Promedia. Ik had daar het geluk om daar zeer nauw te mogen samenwerken met een Talent Manager die mij verder deed kijken dan het puur organisatorische. Ondergedompeld in assessments, observaties tijdens opleidingen voelde ik een intrinsieke interesse om te ontdekken wat het mechanisme is wat maakt dat mensen in eenzelfde situatie op een compleet andere manier kunnen reageren.

Gewapend met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en goesting trok ik naar de KULeuven om daar Klinische Psychologie te gaan studeren. Daar ontdekte ik een sterke commerciële attitude en drive wat maakte dat ik al snel een nieuwe uitdaging aanging binnen de uitzendsector als Office Manager. De combinatie van Sales en Human Resources was mij op het lijf geschreven en ik voelde mij als een vis in het water.

Mijn passie voor Training & Development bleef echter sluimeren. Na vier jaar uitzendsector koos ik er dan ook voor om terug te gaan naar deze roots.

Bloed kruipt immers waar het niet gaan kan.

Aldus zorg ik samen met Walter en Natasha voor gedegen opleidingstrajecten die mensen versterken, ondersteunen en stimuleren in hun interactie met anderen.

Dominique Renders

Hoofddocente Sociale zaken, docente Basisopleiding bemiddeling
Erkend bemiddelaar in Sociale zaken

Dominique Renders is een gedreven professional, vrouw en moeder.  In alles wat ze onderneemt, zet zij mensen centraal.  Zij heeft meer dan 10 jaar ervaring als leidinggevende en was ook verschillende jaren woordvoerster.

Zij gelooft in de kracht van dialoog; ziet verschillende kanten aan een verhaal en gaat steevast op zoek naar de win-win.

In 2016 zette Dominique de stap naar het ondernemerschap en verdiepte zij zich in de wereld van bemiddeling en training; vakken waarbij zij haar volledige persoonlijkheid, talenten en vaardigheden kan inzetten.

Wie zij nu is en waar zij vandaag staat, is het resultaat van een lang proces van groeien, studeren, ervaren, ontwikkelen, ontmoeten en ontplooien.

Sanaa Naitchriff

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken, ondersteunend docente Sociale zaken
Erkend bemiddelaar in Familiale zaken

Van jongs af aan hebben menselijke relaties mij geïnteresseerd. Later zag ik ook de invloed van communicatie op deze relaties en ben ik mij daarin gaan verdiepen.  In mijn praktijk merk ik dat gescheiden koppels terug enorm zoekend worden naar hun eigen persoon, hun verwachtingen, doelstellingen, de zin van het leven enz. Dit heeft mij ertoe aangezet om mij bij te scholen tot life coach.

Sinds 2014 ben ik Erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als Familiaal Bemiddelaar.

Als ervaringsdeskundige heb ik, naast het juridische luik, ook oog en oor voor alle menselijke en emotionele aspecten die bij een scheiding meespelen.

Door de ondersteuning van de ouders tijdens het bemiddelingsproces tracht ik hen de nodige kennis en skills mee te geven opdat ze de juiste beslissingen kunnen nemen voor hun kinderen. Een echtscheiding mag de dag van vandaag geen lijdensweg meer zijn noch voor de kinderen, noch voor de ouders. Het is mijn missie om dit effectief te bewerkstelligen

Honor Olaerts

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Sociale zaken, docente Burgerlijke & handelszaken, docente Familiale zaken
Erkend bemiddelaar in Familiale zaken, Sociale zaken en Burgerlijke & Handelszaken

Afgestudeerd als handelsingenieur fungeerde ik onder meer in Sales Management met een focus op het behalen van objectieven, negotiëren en het aansturen en coachen van teams. Aansluitend heb ik mee aan het roer gestaan van een werving- en selectiekantoor, met een eigen visie. Hierbij legde ik een sterke nadruk op het overeenstemmen van de waarden en normen van de kandidaat met deze van zijn/haar toekomstige werkgever.

Doorheen de jaren werd ik meer en meer geboeid door de interpersoonlijke relaties, de dynamiek van verbale en non-verbale communicatie en het functioneren van personen binnen een werkomgeving. Aanvullend volgde ik opleidingen Pyschotherapie, Coaching en Erkend Bemiddelaar.

Op professioneel vlak combineer ik mijn interesses met deze verworven vaardigheden en tracht ik als coach anderen bij te staan in hun persoonlijke ontwikkeling of als bemiddelaar in het herstellen van de communicatie. Het faciliteren en helpen van anderen geeft mij voldoening.

Ik word getypeerd als realistisch, empathisch gedreven en enthousiasmerend. Mijn stijl is krachtig en prikkelend.  Ik ben analytisch en doorgrondend, echter steeds zonder te oordelen. Van nature ben ik een down-to-earth type en kijk ik vooruit. Ik geloof in het blijvend ontwikkelen van talenten en mogelijkheden.

www.honor-olaerts.be

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Burgerlijke & handelszaken, docente bemiddeling in appartementsgebouwen, 
docente bemiddeling bij vastgoedtransacties
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Astrid Clabots (°03.09.1975) richtte na bijna 20 jaar balie-ervaring het kantoor Clabots Advocaten op.

Dit kantoor focust zich als nichekantoor op vastgoedrecht.

Een bijzondere focus ligt daarbij op mede-eigendom en nieuwe woonvormen in de 21ste eeuw.

De trend zet zich waarbij mensen korter “op” en “bij” mekaar zullen wonen, faciliteiten met elkaar gaan delen. Bemiddeling is een welkome vorm van geschillenbeslechting binnen deze context.

Vastgoedpromotie -en verkoop (“hardware”) met een hart voor het reilen en zeilen vin de omgeving (zie de omgevingsvergunning, “software”) wint aan belang; een opeenvolging van vastgoedcontracten en het stijgend aantal situaties “op maat” binnen deze discipline; daarbij de nood om impasses snel, efficiënt én met voldoende “expertise uit het veld” op te lossen,… bieden eveneens een uitgelezen bestaanskader voor de bemiddeling.

Mevrouw Clabots behaalde in 2017 haar erkenning als Bemiddelaar en wenst deze in te zetten binnen de context van vastgoedrecht, complementair met de niche die haar kantoor bestrijkt.

Zij deelt de expertise graag, en nam dan ook graag de docentenopdracht aangeboden door People Interaction aan

Hilde Gaublomme

Docente Burgerlijke & Handelszaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Ik startte 30 jaar geleden mijn professionele loopbaan als fiscaal jurist in een internationaal advieskantoor; en deed nadien ook jarenlang ervaring op in een kleiner samenwerkingsverband; De laatste 15 jaar ben ik Tax & Legal (een aantal jaren ook HR Partner) bij Grant Thornton.

Aandeelhouders en bedrijfsleiders in KMO’s en familiebedrijven zijn mijn belangrijkste cliënten. We bouwen samen aan optimale, transparante structuren en afspraken in het bedrijf en in de familie, regelen vermogensrechtelijke en erfrechtelijke aspecten. Met een strategische focus op het bedrijf én de mensen, wil ik hen breed ondersteunen en zo mijn steentje bijdragen aan correcte, praktische en verstaanbare oplossingen voor alle partijen.

Daartoe specialiseerde ik mezelf als adviseur familiebedrijven, erkend KMO-adviseur, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Ik ben ervan overtuigd dat een open communicatie en een mensgerichte aanpak op al deze domeinen bepalend zijn voor succes. En die overtuiging wil ik graag delen!

Ann Corneillie

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken
Erkend bemiddelaar Familiale zaken

Vanuit mijn 20 jaar ervaring als psycho- en relatietherapeute was en ben ik er stellig van overtuigd dat communicatie één van de belangrijkste items is binnen elke relatie.  Zelfs wanneer de relatie stopt mag en kan de communicatie niet stoppen.  Ondanks het feit dat je niet langer partners bent, ben en blijf je voor altijd ouder van de gezamenlijke kinderen.  Vanuit deze ervaring besliste ik om een zestal jaar geleden de opleiding familiaal bemiddelaar te volgen.  Ik vond en vind het heel belangrijk om scheidende ouders in gesprek te houden, met respect voor zichzelf, de partner en de kinderen.  Deze laatsten worden het vaakst buiten de besprekingen gehouden terwijl er over hen heel belangrijke zaken beslist moeten worden.

Als erkend bemiddelaar heb ik voornamelijk oog en aandacht voor datgene wat de verschillende partijen nodig hebben om te kunnen verwoorden wat hen tot de huidige situatie heeft gebracht en wat ze nodig hebben om verder te kunnen.  Zo leert de ervaring dat ze op die manier “in zorg voor zichzelf en de andere(n)” tot goede overeenkomsten kunnen komen.  Daarnaast schrijf ik ook heel wat ouderschapsplannen in samenspraak met ouders en kinderen.  Ieder kind droomt zijn ouders voor “eeuwig samen”.  Wanneer die droom aan diggelen valt, moeten zij hier ook met vallen en opstaan leren mee omgaan.  Het is dus belangrijk en noodzakelijk om als ouders naar hun noden en verlangens te luisteren om de verandering zo rustig mogelijk te laten verlopen en dit alles in een overeenkomst te gieten zonde in strijd te gaan om en met de kinderen.

Naast mijn privépraktijk als psychotherapeut en erkend bemiddelaar sta ik met passie in het onderwijs waar ik jongeren probeer te motiveren om met elkaar te communiceren en te discussiëren over de verschillende thema’s die hen bezighouden. Ik ben overtuigd dat ik als docent bemiddeling mijn ervaringen met de studenten wil delen maar evengoed aandacht zal hebben voor hun visies.  Theorie en praktijk zijn enorm belangrijk maar kunnen enorm verrijkt worden door de ervaring en de beleving van zowel docent als student.

Catharina Janssens

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Met een diploma rechten op zak startte ik mijn loopbaan in de bank- en ondernemerswereld.  Vervolgens zette ik de stap naar de advocatuur.
Gaandeweg ben ik echter veel meer geboeid geraakt door de buitengerechtelijke geschiloplossingsmethoden. Ik ervaar het vooral als zeer positief indien partijen de afhandeling van hun conflict zelf in de hand kunnen houden, en niet afhankelijk hoeven te zijn van een derde die beslist in hun plaats.
Mijn passie voor mensen, hun emoties en hun gedrag, zal daar wellicht niet vreemd aan zijn. De afgelopen 20 jaar volgde ik reeds tal van opleidingen rond deze thema’s. In 2014 startte ik mijn opleiding bemiddeling, en onmiddellijk nadien werd ik erkend door de Federale Overheid als bemiddelaar in zowel burgerlijke zaken als in handelszaken.
Op vandaag leid ik het advocatenkantoor LAW-AND-MEDIATION dat in hoofdzaak gericht is op de verschillende vormen van buitengerechtelijke conflictoplossing. Ook in mijn veelvuldige aanstellingen als faillissementscurator streef ik steeds naar akkoorden met de verschillende betrokken partijen, en dit zoveel als mogelijk buiten het gerecht om.
Als docent bemiddeling kan ik ook mijn hart en ziel kwijt in één van mijn andere passies, namelijk les geven. Het geeft mij een enorme boost om mijn ervaring en overtuigingen te kunnen delen met anderen. De combinatie van theorie en praktijk is bovendien zeer verrijkend en werkt aanstekelijk in beide richtingen.

Kim Mauen

Docente Burgerlijke & handelszaken, docente Familiale zaken
Erkend bemiddelaar Familiale zaken en Burgerlijke & Handelszaken

Bemiddelen, meester blijven over je eigen conflict, een akkoord kunnen vinden dat gedragen wordt door ALLE partijen, oog voor persoonlijke noden en verwachtingen, op een ethische en efficiënte manier tot een oplossing kunnen komen…

Eén voor één zaken die gepaard gaan met bemiddeling. Als juriste en docente ben ik intussen 3 jaar actief als bemiddelaar. Mensen die betrokken zijn in een juridische strijd verliezen zo vaak de echte oplossing van hun geschil uit het oog. Het gaat in zovele gevallen veel meer om het WINNEN van de strijd, eerder dan het bekomen van een oplossing waar alle partijen bij gebaat zijn, en waardoor de intermenselijke contacten tussen de partijen kunnen worden hersteld.

Zèlf zie ik bemiddeling als een manier om uit deze symbolische ‘boksring’ te stappen, met als doel een oplossing te bekomen waarin elke partij zich kan vinden, maar waarbij vooral ook wordt getracht de dialoog tussen partijen op een duurzame manier te herstellen.

Naast mijn eigen praktijk, Bemiddeling Vlaams-Brabant, ben ik docente aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Docent Burgerlijke & handelszaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Ik ben als advocaat beroepshalve zeer vaak bezig met conflicten en conflictmanagement. Aangezien de vraag van vele ondernemers naar een gedragen oplossing sterker is geworden dan de vraag naar een klassieke procedure voor de rechtbank, heb ik in 2010 de opleiding Bemiddelaar in Handelszaken gevolgd aan de Universiteit Antwerpen.

Ik ben zeer sterk geïnteresseerd in de oplossing en veel minder in het probleem.

Walter Wybauw

Docent Sociale zaken

Arbeidsorganisatie en conflicten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe in organisatie met conflicten wordt omgegaan, maakt deel uit van de organisatie zelf. De sociaal bemiddelaar die op de werkvloer aan de slag gaat, staat voor de uitdaging om de impact en de invloed van het systeem op het arbeidsconflict of het ongewenst gedrag haarscherp in beeld te krijgen en in het juiste perspectief te plaatsen. De bemiddelaar moet als het ware evenzeer inzicht hebben in de “psychologie van de organisatie” als dat hij bedreven moet zijn in het inschatten van het gedrag, de gevoelens en de behoeften van de mensen die er deel van uitmaken.

Met een achtergrond in de journalistiek kwam ik in de organisatieontwikkeling terecht om me vervolgens te verdiepen in bemiddeling en geweldloze communicatie. Ik ben voornamelijk actief in de rol van preventiedeskundige psychosociale aspecten – bemiddelingsgericht werken kan in die context een grondhouding worden genoemd. De mogelijkheid tot het uitvoeren van bemiddelings- en verzoeningsgesprekken neemt dan ook een belangrijke plaats in de Welzijnswet in.

Roger Vermeulen

Docent Sociale zaken
Erkend bemiddelaar Sociale zaken

Ik ben opgeroeid in de multiculturele Limburgse mijnstreek. Menselijke relaties zitten vanaf toen in mijn DNA en inspireerden mijn beroepskeuze : ervaren human resourcesmanager in middelgrote organisaties en bedrijven met verschillende culturen. Kwaliteit van relaties is mijn drive, zowel op familiaal als op professioneel vlak, waar ik bekend sta als een “organisatieman”, de olie in het raderwerk, zowel aan de directietafel, met vakbonden als met individuele medewerkers. Tenslotte zet ik mij ook in voor maatschappelijke engagementen, zoals raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen en als erkend bemiddelaar. Dit laatste betekent voor mij eveneens het trainen en coachen van conflictvaardigheden, het aanpassen van organisatiestructuren en het opzetten van een preventief conflictbeleid.

Bart Verheyen

Docent Sociale zaken, docent Burgerlijke & Handelszaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Dertig jaar in het Europese bedrijfsleven leerde me aandachtig te zijn voor onderliggende, onuitgesproken motieven en behoeften, alsook voor het belang van een heldere en duidelijke communicatie.

Naast mijn opeenvolgende professionele functies bleef ik zoeken naar een alternatieve taal om mensen te helpen in hun persoonlijk proces en werd ik Dans en Bewegingstherapeut.

Bij de start van mijn opleiding tot bemiddelaar kregen al de elementen die ik voorgaande jaren gebruikte en die me in mijn carrière brachten waar ik was een duiding en een nieuwe betekenis.  Bruggen bouwen, ondersteuning en begeleiding bieden in de zoektocht naar gemeenschappelijke oplossingen hierbij rekening houdend met verschillen in mensen en verschillen in bedrijfsculturen.

Mijn specialisaties in zowel Sociale zaken als in Burgerlijke & Handelszaken sluiten dan ook nauw aan bij mijn leefwereld en ervaring, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Onze vacatures

Docent(e) Permanente vorming

Heb jij de passie in je om mensen hét verschil te laten maken? Zoek jij een job waar ondernemerschap gewaardeerd wordt? Met betrekking tot uitbreiding van onze dienstverlening zijn wij steeds op zoek naar docenten permanente vorming. Een autonome uitdaging in een zeer flexibele setting.

 

Stuur snel je cv en motivatie aan ons door.  Tot snel!

Boordevol ideeën?

Wij zijn altijd op zoek naar mensen met goede ideeën om mee samen te werken. Bezit je over de nodige formele kwalificaties om jouw idee ten uitvoer te brengen en zoek je nog een partner? Neem contact op en we bespreken het. 

Wij onderscheiden ons door resultaten en doelstellingen mee op te nemen in onze afspraken.

Onze passie is werken met mensen want mensen maken hét verschil!

People Interaction staat voor het optimaliseren van je persoonlijk rendement dóór mensen en mét mensen. Ons ruim opleidingsaanbod maakt het mogelijk jouw functioneren op topniveau te brengen. De vormingen, trainingen en workshops zijn zodanig opgebouwd dat ook het inzicht in je persoonlijk functioneren wordt versterkt met significant sterke resultaten als gevolg.
Heldere afspraken en een resultaatgerichte aanpak dragen bij aan uw succes.


Elke klant is uniek!


Wij trachten voortdurend onze klanten beter te leren kennen en te begrijpen. Gewapend met deze kennis plaatsen wij onze dienstverlening in een optimale context.
Integriteit, creativiteit en professionalisme staan hierbij voorop!
Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren.
Wij zorgen dat je snel en correct jouw weg vindt bij People Interaction.