Over People Interaction

Welkom bij People Interaction

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Onze erkenningen


People Interaction is een klantgerichte dienstverlener. Wij zorgen voor professionele opleidingen en permanente vorming.

Opleidingen hebben vaak een tijdelijk effect op het werkelijk gedrag en resultaat. Wij bieden verdere individuele begeleidingstrajecten aan die zorgen voor een blijvende integratie.

Onze diensten zijn steeds gericht op de werkelijke behoeften en noodzaken van jou als klant. Hierdoor leveren wij een directe bijdrage aan jouw persoonlijke ontwikkeling én het behalen van de door jou gestelde doelstellingen...

 

Wij zijn een door diverse instanties erkende opleidingsverstrekker. 

People Interaction is erkend voor de basismodule Bemiddeling én alle specialisaties:  bemiddeling in familiale zaken, bemiddeling in sociale zaken en bemiddeling in Burgerlijke en Handelszaken. 

 

De Federale Bemiddelingscommissie verleende ons deze erkenning.

 

Studenten die onze basisbemiddeling én minstens één specialisatiemodule succesvol afronden, kunnen hiermee als "erkend bemiddelaar" aan de slag

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) vertegenwoordigt meer dan 10.500 Vlaamse advocaten en behartigt als beroepsorganisatie de belangen van de advocatuur in haar contacten met de overheden.  Zij organiseren samen met externe opleidingsinstanties permanente vorming waarmee juridische punten worden verleend. 

Sinds 1 maart 2018 is People Interaction een erkende opleidingsinstantie door de Orde van Vlaamse Balies. Hierdoor heb je recht op juridische punten voor opleidingen die je volgt bij People Interaction.

People Interaction is klantgericht. De eerste certificatie vond plaats op 10 december 2012. People Interaction (een afdeling van Falcontwin bvba) heeft het ISO 9001-2008 certificaat betreffende advies, opleiding en therapie ontvangen.

 

ISO 9001 is een internationale, generieke standaard, uitgegeven door de International Standardization Organisation. ISO 9001 is er in hoofdlijnen op gericht om alle relevante processen in organisaties beheerst te laten verlopen, van inkoop en productie tot de verkoop en service.

 

People Interaction is gecertificeerd volgens ISO 9001- 2015. De ISO 9001 is gebaseerd op acht management principes:

  - Focus op de klant

  - Leiderschap
  - Betrokkenheid van medewerkers
  - Procesmatige aanpak
  - Systeembenadering
  - Continue verbetering
  - Op feiten gebaseerde besluitvorming
  - Wederzijdse constructieve relaties met leveranciers

 

Klik hier door naar het Falcontwin BVBA handboek.

People Interaction is erkend door de Vlaamse Overheid betreffende 'Opleiding'.

 

Nieuwigheden sinds april 2016

Agentschap Innoveren & Ondernemen vereenvoudigt de kmo-portefeuille, de subsidie voor opleiding & advies.  Deze vernieuwde kmo-portefeuille is in voege sinds 1 april 2016.

 

Subsidie volgens bedrijfsgrootte:

In de vernieuwde kmo-portefeuille is er een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een maximale jaarlijkse totaalsubsidie van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt 40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen, met een steunpercentage van 30%.


Administratief eenvoudige flow:

Er is een nieuwe, intuïtieve website waarin de kmo zijn subsidie zonder dossier kan aanvragen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de vroegere 'kmo-portefeuille voor strategisch advies' volgt er dus geen administratieve dossierbehandeling meer. Dat betekent: een groter subsidiebudget zonder de drempel van een uitgebreid dossier vooraf.

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BVBA.  

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens: www.falcontwin.be

 

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden.  Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be.

"Onze passie is werken met mensen. Mensen maken hét verschil! People Interaction staat voor het optimaliseren van je persoonlijk rendement dóór mensen en mét mensen.

Ons ruim opleidingsaanbod maakt het mogelijk jouw functioneren op topniveau te brengen.
De vormingen, trainingen en workshops zijn zodanig opgebouwd dat ook het inzicht in je persoonlijk functioneren wordt versterkt met significant sterke resultaten als gevolg.

Heldere afspraken en een resultaatgerichte aanpak dragen bij aan uw succes. Wij trachten voortdurend onze klanten beter te leren kennen en te begrijpen. Gewapend met deze kennis plaatsen wij onze dienstverlening in een optimale context.

Integriteit, creativiteit en professionalisme staan hierbij voorop!"


Elke klant is uniek!

Walter Engelen & Natasha De Vinster - Zaakvoerders

Ons team

Zaakvoerder, docent Basisopleiding bemiddeling, docent Burgerlijke & handelszaken, docent Sociale zaken

Ondernemerszin gecombineerd met een passie voor mensen leidden tot het oprichten van People Interaction. Reeds vanaf jonge leeftijd werd ik gefascineerd door zowel techniek EN mensen. Een internationale carriére werd uitgebouwd met verscheidene sleutelposities in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. In 2008 zette ik doelbewust een punt achter mijn functie als senior vice president total quality in Parijs om mijn passie met mensen verder professioneel uit te bouwen.

Ik behaalde de graad van Ing met grote onderscheiding en studeerde eveneens aan de Academie voor Integratieve Psychologie te Gent. Vervolledigd met cursussen aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven behaalde ik het diploma van Integratief Psychotherapeut

Zaakvoerder, hoofddocente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken, docente Sociale zaken
Erkend bemiddelaar in Familiale zaken

Na een boeiende introductie als Master of Science in de biochemische wetenschappen voerde ik wetenschappelijk onderzoek uit in de farmacologie te Jette (VUB).

Door mijn passie voor mensen werd een rijke ervaring opgedaan in het doorgeven van deze kennis aan jongeren en volwassenen.

Succesvolle resultaten worden bewerkstelligd door menselijke motivatie en prestatie. Dit bracht me tot een verdieping in de psychologie, met als resultaat een actieve uitoefening in de integratieve psychotherapie.

Mijn organisatorische vaardigheden in het managen van complexe processen en organisaties brengen me nu tot een persoonlijke toewijding in het uitbouwen van People Interaction.

Nieuwe medewerker

Coördinator opleiding

In bewerking

Bart Verheyen

Docent Sociale zaken, docent Burgerlijke & Handelszaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Dertig jaar in het Europese bedrijfsleven leerde me aandachtig te zijn voor onderliggende, onuitgesproken motieven en behoeften, alsook voor het belang van een heldere en duidelijke communicatie.

Naast mijn opeenvolgende professionele functies bleef ik zoeken naar een alternatieve taal om mensen te helpen in hun persoonlijk proces en werd ik Dans en Bewegingstherapeut.

Bij de start van mijn opleiding tot bemiddelaar kregen al de elementen die ik voorgaande jaren gebruikte en die me in mijn carrière brachten waar ik was een duiding en een nieuwe betekenis.  Bruggen bouwen, ondersteuning en begeleiding bieden in de zoektocht naar gemeenschappelijke oplossingen hierbij rekening houdend met verschillen in mensen en verschillen in bedrijfsculturen.

Mijn specialisaties in zowel Sociale zaken als in Burgerlijke & Handelszaken sluiten dan ook nauw aan bij mijn leefwereld en ervaring, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

Sanaa Naitchriff

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken, ondersteunend docente Sociale zaken
Erkend bemiddelaar in Familiale zaken

Van jongs af aan hebben menselijke relaties mij geïnteresseerd. Later zag ik ook de invloed van communicatie op deze relaties en ben ik mij daarin gaan verdiepen.  In mijn praktijk merk ik dat gescheiden koppels terug enorm zoekend worden naar hun eigen persoon, hun verwachtingen, doelstellingen, de zin van het leven enz. Dit heeft mij ertoe aangezet om mij bij te scholen tot life coach.

Sinds 2014 ben ik Erkend door de Federale Bemiddelingscommissie als Familiaal Bemiddelaar.

Als ervaringsdeskundige heb ik, naast het juridische luik, ook oog en oor voor alle menselijke en emotionele aspecten die bij een scheiding meespelen.

Door de ondersteuning van de ouders tijdens het bemiddelingsproces tracht ik hen de nodige kennis en skills mee te geven opdat ze de juiste beslissingen kunnen nemen voor hun kinderen. Een echtscheiding mag de dag van vandaag geen lijdensweg meer zijn noch voor de kinderen, noch voor de ouders. Het is mijn missie om dit effectief te bewerkstelligen

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Burgerlijke & handelszaken, docente bemiddeling in appartementsgebouwen, 
docente bemiddeling bij vastgoedtransacties
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Astrid Clabots (°03.09.1975) richtte na bijna 20 jaar balie-ervaring het kantoor Clabots Advocaten op.

Dit kantoor focust zich als nichekantoor op vastgoedrecht.

Een bijzondere focus ligt daarbij op mede-eigendom en nieuwe woonvormen in de 21ste eeuw.

De trend zet zich waarbij mensen korter “op” en “bij” mekaar zullen wonen, faciliteiten met elkaar gaan delen. Bemiddeling is een welkome vorm van geschillenbeslechting binnen deze context.

Vastgoedpromotie -en verkoop (“hardware”) met een hart voor het reilen en zeilen vin de omgeving (zie de omgevingsvergunning, “software”) wint aan belang; een opeenvolging van vastgoedcontracten en het stijgend aantal situaties “op maat” binnen deze discipline; daarbij de nood om impasses snel, efficiënt én met voldoende “expertise uit het veld” op te lossen,… bieden eveneens een uitgelezen bestaanskader voor de bemiddeling.

Mevrouw Clabots behaalde in 2017 haar erkenning als Bemiddelaar en wenst deze in te zetten binnen de context van vastgoedrecht, complementair met de niche die haar kantoor bestrijkt.

Zij deelt de expertise graag, en nam dan ook graag de docentenopdracht aangeboden door People Interaction aan

Hilde Gaublomme

Docente Burgerlijke & Handelszaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Ik startte 30 jaar geleden mijn professionele loopbaan als fiscaal jurist in een internationaal advieskantoor; en deed nadien ook jarenlang ervaring op in een kleiner samenwerkingsverband; De laatste 15 jaar ben ik Tax & Legal (een aantal jaren ook HR Partner) bij Grant Thornton.

Aandeelhouders en bedrijfsleiders in KMO’s en familiebedrijven zijn mijn belangrijkste cliënten. We bouwen samen aan optimale, transparante structuren en afspraken in het bedrijf en in de familie, regelen vermogensrechtelijke en erfrechtelijke aspecten. Met een strategische focus op het bedrijf én de mensen, wil ik hen breed ondersteunen en zo mijn steentje bijdragen aan correcte, praktische en verstaanbare oplossingen voor alle partijen.

Daartoe specialiseerde ik mezelf als adviseur familiebedrijven, erkend KMO-adviseur, erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken. Ik ben ervan overtuigd dat een open communicatie en een mensgerichte aanpak op al deze domeinen bepalend zijn voor succes. En die overtuiging wil ik graag delen!

Ann Corneillie

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken
Erkend bemiddelaar Familiale zaken

Vanuit mijn 20 jaar ervaring als psycho- en relatietherapeute was en ben ik er stellig van overtuigd dat communicatie één van de belangrijkste items is binnen elke relatie.  Zelfs wanneer de relatie stopt mag en kan de communicatie niet stoppen.  Ondanks het feit dat je niet langer partners bent, ben en blijf je voor altijd ouder van de gezamenlijke kinderen.  Vanuit deze ervaring besliste ik om een zestal jaar geleden de opleiding familiaal bemiddelaar te volgen.  Ik vond en vind het heel belangrijk om scheidende ouders in gesprek te houden, met respect voor zichzelf, de partner en de kinderen.  Deze laatsten worden het vaakst buiten de besprekingen gehouden terwijl er over hen heel belangrijke zaken beslist moeten worden.

Als erkend bemiddelaar heb ik voornamelijk oog en aandacht voor datgene wat de verschillende partijen nodig hebben om te kunnen verwoorden wat hen tot de huidige situatie heeft gebracht en wat ze nodig hebben om verder te kunnen.  Zo leert de ervaring dat ze op die manier “in zorg voor zichzelf en de andere(n)” tot goede overeenkomsten kunnen komen.  Daarnaast schrijf ik ook heel wat ouderschapsplannen in samenspraak met ouders en kinderen.  Ieder kind droomt zijn ouders voor “eeuwig samen”.  Wanneer die droom aan diggelen valt, moeten zij hier ook met vallen en opstaan leren mee omgaan.  Het is dus belangrijk en noodzakelijk om als ouders naar hun noden en verlangens te luisteren om de verandering zo rustig mogelijk te laten verlopen en dit alles in een overeenkomst te gieten zonde in strijd te gaan om en met de kinderen.

Naast mijn privépraktijk als psychotherapeut en erkend bemiddelaar sta ik met passie in het onderwijs waar ik jongeren probeer te motiveren om met elkaar te communiceren en te discussiëren over de verschillende thema’s die hen bezighouden. Ik ben overtuigd dat ik als docent bemiddeling mijn ervaringen met de studenten wil delen maar evengoed aandacht zal hebben voor hun visies.  Theorie en praktijk zijn enorm belangrijk maar kunnen enorm verrijkt worden door de ervaring en de beleving van zowel docent als student.

Catharina Janssens

Docente Basisopleiding bemiddeling, docente Familiale zaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Met een diploma rechten op zak startte ik mijn loopbaan in de bank- en ondernemerswereld.  Vervolgens zette ik de stap naar de advocatuur.
Gaandeweg ben ik echter veel meer geboeid geraakt door de buitengerechtelijke geschiloplossingsmethoden. Ik ervaar het vooral als zeer positief indien partijen de afhandeling van hun conflict zelf in de hand kunnen houden, en niet afhankelijk hoeven te zijn van een derde die beslist in hun plaats.
Mijn passie voor mensen, hun emoties en hun gedrag, zal daar wellicht niet vreemd aan zijn. De afgelopen 20 jaar volgde ik reeds tal van opleidingen rond deze thema’s. In 2014 startte ik mijn opleiding bemiddeling, en onmiddellijk nadien werd ik erkend door de Federale Overheid als bemiddelaar in zowel burgerlijke zaken als in handelszaken.
Op vandaag leid ik het advocatenkantoor LAW-AND-MEDIATION dat in hoofdzaak gericht is op de verschillende vormen van buitengerechtelijke conflictoplossing. Ook in mijn veelvuldige aanstellingen als faillissementscurator streef ik steeds naar akkoorden met de verschillende betrokken partijen, en dit zoveel als mogelijk buiten het gerecht om.
Als docent bemiddeling kan ik ook mijn hart en ziel kwijt in één van mijn andere passies, namelijk les geven. Het geeft mij een enorme boost om mijn ervaring en overtuigingen te kunnen delen met anderen. De combinatie van theorie en praktijk is bovendien zeer verrijkend en werkt aanstekelijk in beide richtingen.

Kim Mauen

Docente Burgerlijke & handelszaken, docente Familiale zaken
Erkend bemiddelaar Familiale zaken en Burgerlijke & Handelszaken

Bemiddelen, meester blijven over je eigen conflict, een akkoord kunnen vinden dat gedragen wordt door ALLE partijen, oog voor persoonlijke noden en verwachtingen, op een ethische en efficiënte manier tot een oplossing kunnen komen…

Eén voor één zaken die gepaard gaan met bemiddeling. Als juriste en docente ben ik intussen 3 jaar actief als bemiddelaar. Mensen die betrokken zijn in een juridische strijd verliezen zo vaak de echte oplossing van hun geschil uit het oog. Het gaat in zovele gevallen veel meer om het WINNEN van de strijd, eerder dan het bekomen van een oplossing waar alle partijen bij gebaat zijn, en waardoor de intermenselijke contacten tussen de partijen kunnen worden hersteld.

Zèlf zie ik bemiddeling als een manier om uit deze symbolische ‘boksring’ te stappen, met als doel een oplossing te bekomen waarin elke partij zich kan vinden, maar waarbij vooral ook wordt getracht de dialoog tussen partijen op een duurzame manier te herstellen.

Naast mijn eigen praktijk, Bemiddeling Vlaams-Brabant, ben ik docente aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen.

Docent Burgerlijke & handelszaken
Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken

Ik ben als advocaat beroepshalve zeer vaak bezig met conflicten en conflictmanagement. Aangezien de vraag van vele ondernemers naar een gedragen oplossing sterker is geworden dan de vraag naar een klassieke procedure voor de rechtbank, heb ik in 2010 de opleiding Bemiddelaar in Handelszaken gevolgd aan de Universiteit Antwerpen.

Ik ben zeer sterk geïnteresseerd in de oplossing en veel minder in het probleem.

Walter Wybauw

Docent Sociale zaken

Arbeidsorganisatie en conflicten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe in organisatie met conflicten wordt omgegaan, maakt deel uit van de organisatie zelf. De sociaal bemiddelaar die op de werkvloer aan de slag gaat, staat voor de uitdaging om de impact en de invloed van het systeem op het arbeidsconflict of het ongewenst gedrag haarscherp in beeld te krijgen en in het juiste perspectief te plaatsen. De bemiddelaar moet als het ware evenzeer inzicht hebben in de “psychologie van de organisatie” als dat hij bedreven moet zijn in het inschatten van het gedrag, de gevoelens en de behoeften van de mensen die er deel van uitmaken.

Met een achtergrond in de journalistiek kwam ik in de organisatieontwikkeling terecht om me vervolgens te verdiepen in bemiddeling en geweldloze communicatie. Ik ben voornamelijk actief in de rol van preventiedeskundige psychosociale aspecten – bemiddelingsgericht werken kan in die context een grondhouding worden genoemd. De mogelijkheid tot het uitvoeren van bemiddelings- en verzoeningsgesprekken neemt dan ook een belangrijke plaats in de Welzijnswet in.

Roger Vermeulen

Docent Sociale zaken
Erkend bemiddelaar Sociale zaken

Ik ben opgeroeid in de multiculturele Limburgse mijnstreek. Menselijke relaties zitten vanaf toen in mijn DNA en inspireerden mijn beroepskeuze : ervaren human resourcesmanager in middelgrote organisaties en bedrijven met verschillende culturen. Kwaliteit van relaties is mijn drive, zowel op familiaal als op professioneel vlak, waar ik bekend sta als een “organisatieman”, de olie in het raderwerk, zowel aan de directietafel, met vakbonden als met individuele medewerkers. Tenslotte zet ik mij ook in voor maatschappelijke engagementen, zoals raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen en als erkend bemiddelaar. Dit laatste betekent voor mij eveneens het trainen en coachen van conflictvaardigheden, het aanpassen van organisatiestructuren en het opzetten van een preventief conflictbeleid.

Rudy Cludts

Docent Burgerlijke & Handelszaken
Erkend bemiddelaar in Familiale zaken

23 jaren ervaring als auditor lieten me toe om mensen aan te voelen en te ontdekken wat zij écht belangrijk vinden.  Sinds 2012 komt bemiddeling zeer regelmatig aan bod bij het zoeken naar een goede sociale dialoog tussen kaderleden en directies als kadervertegenwoordiger in de praktijk.

 

Deze kwaliteit heb ik nog verder uitgebouwd als burenbemiddelaar.  Hier zoek ik samen met de betrokken partijen hoe de communicatie weer op gang kan komen.

 

Mensen helpen via bemiddeling geeft me energie.  Dit kunnen overbrengen is een passie.

Frank Van Oyen

Docent Basisopleiding bemiddeling, docent Familiale zaken
Erkend bemiddelaar Familiale zaken

Frank (°21.11.1962) is advocaat aan de balie West-Vlaanderen.  Zijn kantoor is gevestigd in Brugge.  Frank studeerde af aan de KL Leuven in 1985.

Hij is ervan overtuigd dat conflicten slechts in laatste instantie in een win-verlies situatie voor een rechtbank moeten worden beslecht.  Partijen helpen vanuit eigen kracht zelf tot een door hen gedragen overeenkomst te komen, is de mooie voldoening schenkende taak van de bemiddelaar.  Frank volgde hiertoe zijn opleiding tot bemiddelaar in 2011 en werd als bemiddelaar in familiezaken erkend in 2012.

Naast bemiddeling heeft Frank ook ervaring in Alternative Dispute Regulation (ADR) als arbiter in de Arbitragecommissie voor het Betaald Voetbal binnen de schoot van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Verder zetelt hij in de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de Stad Brugge en in de Stedelijke Werkgroep Verkeer van diezelfde mooie stad.

Wilfried Mestdagh

Docent Familiale Zaken
Erkend bemiddelaar in Familiale zaken

Wilfried Mestdagh is psychologisch consulent. Daarnaarst heeft hij verschillende bijkomende opleidingen genoten zoals  gezinsbegeleider, relatietherapeut, ouderschapsbemiddeling en scheidingsconsulent.

Zijn stage in een bezoekruimte heeft hem aangezet om hulp te geven bij scheidende ouders. Een oorlog kan immers veelal voorkomen worden als er op tijd ingegrepen wordt.

De jarenlange ervaring als bemiddelaar heeft hem ertoe aangezet om presentaties en opleidingen te geven aan bemiddelaars. Dit vanuit de praktijk en gericht op het praktische.

Wat maakt je een goede bemiddelaar? Je moet allereerst jezelf zijn en vertrekken vanuit het perspectief van hulpverlener. Je bent er immers om de clienten te helpen. Laat de emoties maar komen - dat kan geen kwaad - integendeel want het uiten van emoties is ook communicatie. En communicatie is waar het om draait. Scheidende mensen hebben meestal geen of nauwelijks communicatie meer, dat moet terug op gang worden gezet. Verwijten en de daarbij horende schuldgevoelens moeten plaats maken voor een constructief gesprek.

Verder is een goede kennis noodzakelijk van het juridische en het fiscale plaatje: hoe help je de clienten om zo veel mogelijk fiscaal voordeel te halen uit hun situatie? Soms niet simpel want hier zijn veel misverstanden over.

De uitnodiging om les te geven in de specialisatie familiale bemiddeling heb ik daarom met dank aanvaard.

http://familialebemiddeling.net/

Lieve Van Beeck

Docent Psychologische begeleiding

Ik ben Lieve Van Beeck, Integratief Psychotherapeut.

Na een jarenlange carrière als zorgcoördinator in het onderwijs en onderwijsexpert ontwikkelingsstoornissen (meer bepaald hoogbegaafdheid en ADHD) werd het tijd voor iets anders. Het onderwijs bracht me geen voldoening meer, omdat administratief werk de bovenhand kreeg. Mijn passie om te werken met mensen daarentegen bracht me op het idee om integratieve psychotherapie te gaan studeren en tijdens deze studie mijn eigen praktijk op te starten. Sinds 2011 ben ik trotse praktijkmanager van praktijkhuis Het Geheel. Ik verdiepte me verder in een aantal boeiende thematieken zoals trauma, ADHD bij volwassenen, adoptie en verslaving. Als verslavingscounselor werk ik samen met Vias (Instituut voor Verkeersveiligheid in Brussel) en U - center (behandelkliniek voor mensen met een verslaving in Nederland).
Naast trauma therapie, het werken met adoptanten en geadopteerden en ondersteuning voor volwassenen met ADHD, bied ik nazorg aan cliënten die na hun opname in U - center opnieuw in de maatschappij moeten functioneren.
Ik richt mij vooral op tieners, jongeren en volwassenen.

Jessie Wouters

Docente psychologische begeleiding

Na mijn studies Klinische Psychologie heb ik verschillende praktische ervaringen opgedaan bij het geven van psychologische begeleiding.

Momenteel focus ik mij voornamelijk op het begeleiden van kinderen met een autismespectrum en/of gehoorgestoorde kinderen en adolescenten.  In het werkveld merk ik een grote onbekendheid in begeleiding bij dove en slechthorende kinderen.

Als docente psychologische begeleiding wil ik andere collega's (therapeuten/psychologen/pedagogische begeleiders,...) praktische handvaten geven in hun begeleidingen, alsook de bekendheid installeren van de noodzaak van begeleiding bij dove en slechthorende kinderen op sociaal-emotioneel vlak.

Onze vacatures

Docent(e) Permanente vorming

Heb jij de passie in je om mensen hét verschil te laten maken? Zoek jij een job waar ondernemerschap gewaardeerd wordt? Met betrekking tot uitbreiding van onze dienstverlening zijn wij steeds op zoek naar docenten permanente vorming. Een autonome uitdaging in een zeer flexibele setting.

 

Stuur snel je cv en motivatie aan ons door.  Tot snel!

Boordevol ideeën?

Wij zijn altijd op zoek naar mensen met goede ideeën om mee samen te werken. Bezit je over de nodige formele kwalificaties om jouw idee ten uitvoer te brengen en zoek je nog een partner? Neem contact op en we bespreken het. 

 

Wij onderscheiden ons door resultaten en doelstellingen mee op te nemen in onze afspraken.

Onze passie is werken met mensen want mensen maken hét verschil!

People Interaction staat voor het optimaliseren van je persoonlijk rendement dóór mensen en mét mensen. Ons ruim opleidingsaanbod maakt het mogelijk jouw functioneren op topniveau te brengen. De vormingen, trainingen en workshops zijn zodanig opgebouwd dat ook het inzicht in je persoonlijk functioneren wordt versterkt met significant sterke resultaten als gevolg.
Heldere afspraken en een resultaatgerichte aanpak dragen bij aan uw succes.


Elke klant is uniek!


Wij trachten voortdurend onze klanten beter te leren kennen en te begrijpen. Gewapend met deze kennis plaatsen wij onze dienstverlening in een optimale context.
Integriteit, creativiteit en professionalisme staan hierbij voorop!
Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren.
Wij zorgen dat je snel en correct jouw weg vindt bij People Interaction.

“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste
“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste