Onze opleidingen

Ons Team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Opleiding in Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen. Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met een neutrale en onafhankelijke persoon; een derde partij die begeleidt bij het oplossen of herdirigeren van de communicatie. Die rol neemt de bemiddelaar op zich.

Je volgde de basismodule en je bent hongerig naar meer!  De sociologische aspecten en beïnvloedende factoren bij een echtscheiding intrigeren jou.  Hoe bemiddel je bij het opstellen van een ouderschapsplan? Dit alles en meer in onze module Familiale zaken.

 

Je volgde de basisopleiding en je wil weten hoe je nu precies omgaat met een burenruzie, hoe bemiddeling ingeschakeld kan worden bij het oplossen van een meningsverschil met een klant of leverancier, een geschil tussen aandeelhouders of een geschil bij de betaling van een factuur of een ereloonstaat. 

Je volgde de basismodule en je wil je verdiepen in thema’s zoals ontslag, aanranding/discriminatie, eenzijdige wijziging van inhoud van de (arbeids)overeenkomst, niet bekomen promotie, wijziging van werkuren, verloning, plaats van tewerkstelling, … Dan vind je zeker je gading in onze module Sociale zaken!

 

Permanente Vorming

 

Je wil je verder verdiepen in bemiddeling bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling of je wil je vaardigheden bij burenbemiddeling aanscherpen. Deze thema's vind je terug in onze module Bemiddeling bij vastgoedzaken.

 

 

Bemiddeling waarbij het slachtoffer en de dader met de hulp van een neutrale persoon een gesprek aangaan over de feiten, de achtergronden, de betekenis en de gevolgen van een misdrijf. Zo kan ieder zelf zoeken naar hoe ze willen omgaan met de gevolgen van wat er gebeurd is.

 

Je wil in eerste instantie cliënten onder begeleiding verder helpen?  Via een stagetraject begeleiden wij jou in jouw eerste stappen als bemiddelaar.

Opleiding in Coaching

 

Mensen begeleiding bij hun veranderingsmogelijkheden door op een andere manier naar jezelf te leren kijken.

Hoe ondersteunt en begeleidt een coach tijdens dit leerproces?

Je wil meer inzichten in de “psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren met gehoorproblemen” en de problematieken waarmee deze kinderen en jongeren geconfronteerd worden?

Management

 

Kwaliteit beperkt zich niet tot proces- en productkwaliteit van de dienstverlening in de directe relatie met klanten.  Kwaliteit wordt ook gevraagd mbt bedrijfsvoering binnen een organisatie.

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen: hoe werkt dat?

Onze missie is mensen zowel individueel als in organisaties te begeleiden in het behalen van hun doelstellingen,
een synergie die ertoe leidt zowel het individuele resultaat ALS het bedrijfsresultaat te optimaliseren.
De combinatie van gemotiveerde medewerkers met uitdagende doelstellingen levert een subliem resultaat.

Wij onderscheiden ons door resultaten en doelstellingen mee op te nemen in onze afspraken.

 

Kwaliteit beperkt zich niet tot proces- en productkwaliteit van de dienstverlening in de directe relatie met klanten.  Kwaliteit wordt ook gevraagd mbt bedrijfsvoering binnen een organisatie.

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen: hoe werkt dat?