Permanente Vorming voor Bemiddelaars

Permanente Vormingen zijn aanvullende en/of verdiepende thema’s in de verschillende vakgebieden. Het is de wijze om up-to-date te blijven en/of te verdiepen in je eigen werkterrein. Al onze Permanente Vormingen worden gegeven door experten in hun vakgebied.

Daar waar nodig is de Permanente Vorming geaccrediteerd door betrokken instanties zoals de Federale Bemiddelingscommissie, Orde Van Vlaamse Balies, en andere.

Bemiddeling: Perspectieven voor de bedrijfsjurist

Bedrijfsjuristen hebben een belangrijke rol in conflictoplossingen in organisaties.
Ontdek in deze introductie welke perspectieven bemiddeling biedt voor de bedrijfsjurist.

Online sessie
1 IBJ punt toegekend

Conflictadvies, diagnose en plan van aanpak!

Bedrijfsjuristen hebben een belangrijke rol in conflictoplossingen in organisaties.
Ontdek in deze introductie het thema ‘conflictadvies’.
Een kennismaking met het bepalen van de beste vorm van conflictbegeleiding gerelateerd met de aard van het probleem,
de context enzomeer.

Online sessie
1 IBJ punt toegekend

Bemiddelingssoftware

Neem deel op 10 maart aan onze online sessie!
Software voor de erkend bemiddelaar!

Een praktische professionele ondersteuning.

Intervisie Vlaams Brabant

Neem deel op 20 april aan onze intervisie!

Komt in aanmerking voor 2 punten FBC.

Conflictadvies voor de bemiddelaar. Een gestructureerde aanpak

Onderzoeken van samenwerkingsproblemen in organisaties om de omvang en reikwijdte van conflicten te duiden en adequate conflicthanteringswegen te formuleren.

2 daagse vorming
2 punten permanente vorming FBC

Co-bemiddeling

Co-bemiddeling is in meerdere bemiddelingscontexten aangewezen. Ontdek de sterktes en hoe je het maximale uit je co-bemiddeling kan halen.

2 daagse vorming
12 punten permanente vorming FBC

Hoe maak je een juridisch correcte EOT?

Systematisch en uitgebreid bekijken we het opstellen van een juridisch correcte en sluitende EOT

2 daagse vorming
10 punten permanente vorming FBC

Praktisch belastingsrecht voor de bemiddelaar

Een grondige kennis met betrekking tot fiscaliteit wordt uitgelegd om de bemiddelaar te leren hoe de situatie bij echtscheidingsbegeleiding kan worden geoptimaliseerd.

2 daagse vorming
16 punten permanente vorming FBC in aanvraag

Van hulpvraag tot homologatie

Hoe ga je te werk als familiaal bemiddelaar van hulpvraag tot gehomologeerde overeenkomst.

1 daagse vorming
6 punten permanente vormig FBC

Verbindende communicatie in Familiale Bemiddeling

De techniek van verbindende communicatie binnen de familiale bemiddeling.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Effectief Communiceren met NLP

Je krijgt een duidelijk antwoord op de vraag wat het effect van jouw communicatie is en hoe je helder en duidelijk kunt leren communiceren.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Bemiddeling & Circulaire vraagtechnieken

De interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Bemiddeling in een triadische relatie.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Bemiddeling bij Vastgoedtransacties

Je wil je verder verdiepen in bemiddeling bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling of je wil je vaardigheden bij burenbemiddeling aanscherpen. Deze thema’s vind je terug in onze module Bemiddeling bij vastgoedzaken.

3 daagse vorming
Punten permanente vorming FBC in aanvraag
3 punten BIV

Bemiddeling in Appartementsgebouwen

Als vastgoedmakelaar, syndicus treed je op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, verhuur, beheer of overdracht van onroerende residentiële en niet-residentiële goederen. Je brengt dus vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt.

2 daagse vorming
12 punten permanente vorming FBC
3 punten BIV

Mindfulness voor de Bemiddelaar

Een inleiding van mindfulness in bemiddeling.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Omgaan met cultuurverschillen in bemiddeling

Mensen verschillen- naast allerlei- overeenkomsten van elkaar; door individuele persoonlijke eigenschappen, maar ook door allerlei achtergronddimensies.

2 daagse vorming
12 punten permanente vorming FBC

Narratieve bemiddeling

In conflicten kan de bemiddelaar ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Provocatieve bemiddeling

Vanuit constructieve provocatie gebruik maken van de veerkracht en mensen in beweging brengen.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Humor in professionele communicatie

Humor in een professionele communicatie.
Wat mensen in beweging brengt.

2 daagse vorming
12 punten permanente vorming FBC

Omgaan met emoties en weerstanden

In iedere interactie kunnen emoties en weerstanden een rol spelen.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Bemiddeling als creatief proces

Creativiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het bemiddelingsproces.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Uit de wurggreep van de vertrouwensbreuk

Een gestructureerde, toekomstgerichte methode om de vertrouwenskwestie met de conflictpartners aan te pakken.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Macht en onmacht in bemiddeling

Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een bemiddeling.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Metaforen in de bemiddeling

Een bijzondere, gecondenseerde verhaalvorm is de metafoor: door te vertellen over het andere, wordt het eigene in een ander licht geplaatst.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Bemiddeling & algemene vraagtechnieken

Het is belangrijk inzicht te krijgen in het wereldbeeld dat het verhaal van betrokken partijen kleurt en hoe dit in contrast kan staan met je eigen ‘verhaal’

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Begeleiden van intervisie voor bemiddelaars

Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals.

1 daagse vorming
6 punten permanente vorming FBC

Contact

info@peopleinteraction.be

0468 43 99 11

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen
IBAN: BE29 6451 0162 9864
BIC: JVBABE22

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

 

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

Erkenningen

Op zoek naar bemiddeling?

Management – consultancy

Stel hier uw vraag