Permanente Vorming voor Bemiddelaars

Permanente Vormingen zijn aanvullende en/of verdiepende thema’s in de verschillende vakgebieden. Het is de wijze om up-to-date te blijven en/of te verdiepen in je eigen werkterrein. Al onze Permanente Vormingen worden gegeven door experten in hun vakgebied.

Daar waar nodig is de Permanente Vorming geaccrediteerd door betrokken instanties zoals de Federale Bemiddelingscommissie, Orde Van Vlaamse Balies, en andere.

Bemiddeling bij Vastgoedtransacties

Je wil je verder verdiepen in bemiddeling bij vastgoedtransacties en projectontwikkeling of je wil je vaardigheden bij burenbemiddeling aanscherpen. Deze thema’s vind je terug in onze module Bemiddeling bij vastgoedzaken.

Bemiddeling in Appartementsgebouwen

Als vastgoedmakelaar, syndicus treed je op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, verhuur, beheer of overdracht van onroerende residentiële en niet-residentiële goederen. Je brengt dus vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt.

Van hulpvraag tot homologatie

Hoe ga je te werk als familiaal bemiddelaar van hulpvraag tot gehomologeerde overeenkomst.

Verbindende communicatie in Familiale Bemiddeling

De techniek van verbindende communicatie binnen de familiale bemiddeling.

Co-bemiddeling

Co-bemiddeling is in meerdere bemiddelingscontexten aangewezen. Ontdek de sterktes en hoe je het maximale uit je co-bemiddeling kan halen.

Hoe maak je een juridisch correcte EOT?

Systematisch en uitgebreid bekijken we het opstellen van een juridisch correcte en sluitende EOT

Conflictanalyse, diagnose en plan van aanpak

Onderzoeken van samenwerkingsproblemen in organisaties om de omvang en reikwijdte van conflicten te duiden en adequate conflicthanteringswegen te formuleren.

Mindfulness voor de Bemiddelaar

Een inleiding van mindfulness in bemiddeling.

Narratieve bemiddeling

In conflicten kan de bemiddelaar ertoe bijdragen dat de werkelijkheidsbeleving van partijen verandert of verschuift

Begeleiden van intervisie voor bemiddelaars

Intervisie is gestructureerd collegiaal overleg met gelijkwaardige professionals.

Omgaan met emoties en weerstanden

In iedere interactie kunnen emoties en weerstanden een rol spelen.

Effectief Communiceren met NLP

Je krijgt een duidelijk antwoord op de vraag wat het effect van jouw communicatie is en hoe je helder en duidelijk kunt leren communiceren.

Bemiddeling als creatief proces

Creativiteit maakt een belangrijk onderdeel uit van het bemiddelingsproces.

Provocatieve bemiddeling

Vanuit constructieve provocatie gebruik maken van de veerkracht en mensen in beweging brengen.

Bemiddeling & Circulaire vraagtechnieken

De interviewer praat met de één over de ander, waar de ander bij is. Bemiddeling in een triadische relatie.

Uit de wurggreep van de vertrouwensbreuk

Een gestructureerde, toekomstgerichte methode om de vertrouwenskwestie met de conflictpartners aan te pakken.

Humor in professionele communicatie

Humor in een professionele communicatie.
Wat mensen in beweging brengt.

Macht en onmacht in bemiddeling

Regelmatig bestaan er machtsverschillen tussen partijen die betrokken zijn bij een bemiddeling.

Metaforen in de bemiddeling

Een bijzondere, gecondenseerde verhaalvorm is de metafoor: door te vertellen over het andere, wordt het eigene in een ander licht geplaatst.

Bemiddeling & algemene vraagtechnieken

Het is belangrijk inzicht te krijgen in het wereldbeeld dat het verhaal van betrokken partijen kleurt en hoe dit in contrast kan staan met je eigen ‘verhaal’

Omgaan met cultuurverschillen in bemiddeling

Mensen verschillen- naast allerlei- overeenkomsten van elkaar; door individuele persoonlijke eigenschappen, maar ook door allerlei achtergronddimensies.

Contact

info@peopleinteraction.be

0468 43 99 11

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen
IBAN: BE29 6451 0162 9864
BIC: JVBABE22

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

 

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

Erkenningen

Op zoek naar bemiddeling?

Management – consultancy

Stel hier uw vraag