Opleiding - Bemiddeling

Conflicten maken deel uit van het leven. Elke mens is uitgerust met een aantal “tools” om de eigen problemen op te lossen. Maar vroeg of laat lopen mensen “vast” bij bepaalde triggers of weerkerende patronen in de communicatie. Als mensen ervoor kiezen om naar de Rechtbank te stappen, leidt dit meer dan eens tot onherstelbare breuk in relaties of communicaties met twee kampen van winnaar en verliezer.

Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen. Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met een neutrale en onafhankelijke persoon; een derde partij die begeleidt bij het oplossen of herdirigeren van de communicatie. Die rol neemt de bemiddelaar op zich.

Het doel van bemiddeling is een oplossing vinden die voor alle partijen haalbaar en aanvaardbaar is. Mensen gaan met een bemiddelaar rond de tafel zitten om op een efficiënte en duurzame manier beslissingen te nemen, nodig om verder te kunnen met hun leven. Mensen krijgen begrip voor elkaars standpunten en krijgen inzicht in het emotionele proces van de andere. Op deze manier komen constructieve oplossingen/beslissingen tot stand.

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen die een diploma van minimaal het niveau bachelor beschikt, dan wel een staat van ervaring in conflictoplossing met minimaal vijf jaar beroepservaring kan voorleggen, komt in principe in aanmerking om als bemiddelaar erkend te kunnen worden door de Federale Bemiddelingscommissie. Het basisdiploma speelt bijgevolg geen enkele rol. In tegendeel kan een verworven expertise in een technisch domein een pluspunt zijn om in sommige conflicten te bemiddelen. Anderzijds is het evenmin een noodzaak om een bemiddelingsopdracht te aanvaarden als erkend bemiddelaar dat men expert zou zijn in de aard van het geschil, doch is een zekere affiniteit ermee of een vertrouwdheid met de te behandelen materie wenselijk.

Meer informatie vanuit de Federale Bemiddelingscommissie

Doelgroep

De doelgroep is zeer breed en deze opleiding staat open voor iedereen. Wij verwelkomen mensen met een zo groot mogelijke verscheidenheid aan expertises en ervaring. 
Voor de hand liggende beroepen zijn notarissen, advocaten, juristen, psychologen, therapeuten, gerechtsexperten, verzekeringsmakelaars, vastgoedmakelaars, boekhouders enzovoort.
Deze opleiding staat open voor iedereen met interesse in conflictbegeleiding of als persoonlijke vorming.   

Vormingsvereisten

Het vormingsprogramma tot bemiddelaar bestaat uit twee onderdelen die beide verplicht zijn.

Het is noodzakelijk om zowel de basismodule als minstens één specialisatiemodule succesvol af te ronden om door de Federale Bemiddelingscommissie erkend te worden en zodoende als “erkend bemiddelaar aan de slag te kunnen.

Er bestaan in België drie specialisaties:

 • Familiale bemiddeling (40u)
 • Burgerlijke en Handelszaken (40u)
 • Sociale bemiddeling (40u)

People Interaction is voor al deze opleidingen erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Vanaf september 2020 wordt de opbouw van de specialisaties gewijzigd conform de nieuwe criteria van de Federale Bemiddelingscommissie:

 • Familiale bemiddeling (60u minimum) – aangeboden door People Interaction
 • Burgerlijke Zaken (30u minimum) – aangeboden door People Interaction
 • Handelszaken (30u minimum) – aangeboden door People Interaction
 • Arbeidsrelaties en Sociale Zekerheid (Sociale bemiddeling) (30u minimum) – aangeboden door People Interaction
 • Bemiddeling met de overheid (30u minimum) – in aanmaak door People Interaction
 • Internationale Familiale bemiddeling (30u minimum)– in aanmaak door People Interaction
 • Bemiddeling in de gezondheidszorg (30u minimum) – in aanmaak door People Interaction
 • Bemiddeling in het onderwijs (30u minimum) – in aanmaak door People Interaction
 • Bemiddeling tussen daders en slachtoffers (30u minimum) – in aanmaak door People Interaction

Wij houden van een transparante aanpak. Hier onze afspraken.

4 OPI DOC Reglement ‘Opleiding tot erkend bemiddelaar’ 20190910

Contact

info@peopleinteraction.be

0468 43 99 11

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen
IBAN: BE29 6451 0162 9864
BIC: JVBABE22

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

 

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

Erkenningen

Op zoek naar bemiddeling?

Management – consultancy

Stel hier uw vraag