Opleiding:

hervorming erfrecht

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking 

 

 

Inleiding hervorming erfrecht & huwelijksvermogen

 

Het had wat voeten in de aarde maar na een jarenlange voorbereiding is op 1 september 2017 het definitieve akkoord rond hervorming van het erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee wijzigt een baken van standvastigheid in de woelige wateren van een wisselende wetgeving.

Vanaf 1 september 2018 treedt deze vernieuwing in voege.  Deze hervorming staat voor een heleboel nieuwe spelregels met betrekking tot het erfrecht.  Zo zal in de toekomst een erflater met kinderen volledige vrijheid hebben over de helft van zijn nalatenschap. Wanneer iemand kinderloos overlijdt, kunnen de nog in leven zijnde ouders volledig onterfd worden, waar die nu recht hadden op een reserve van ¼ van de nalatenschap. En zo zijn er nog tal van wijzigingen die allemaal automatisch onherroepelijk in werking treden vanaf 1 september 2018. 

 

Het aangewezen moment om tijdens een interactieve, praktische sessie enkele belangrijke topics in de kijker te zetten en de belangrijkste topics in de kijker te zetten en de belangrijkste pijnpunten hiervan toe te lichten.

 

 

Toelatingsvoorwaarden

Dit seminarie is een must voor notarissen, medewerkers van een notariaat, advocaten, vermogensplanners, accountants, belastingconsulenten en boekhouders.

Maar is toegankelijk voor iedereen die er meer over wil weten.​

 

Inhoud opleiding: Hervorming erfrecht en huwelijksvermogen

De hervorming van het erfrecht is opgebouwd rond de volgende krachtlijnen:

  1. De gezinswoning (alsook de aanwezige huisraad): bescherming zowel tijdens het huwelijk als bij echtscheiding of overlijden
  2. Onderhoudsgelden naar aanleiding van een echtscheiding (zowel voor de kinderen als de ex-echtgenoot)
  3. Reserve ouders/kinderen
  4. Aandelen (eigendomsrecht/overdracht
  5. Erfovereenkomst (globaal/punctueel)
  6. Verklaring van behoud

Met link naar voordelen van een preventieve en constructieve vermogensplanning.

Kostprijs Opleiding: 250€. (Btw incl.)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*
* Voorafbetaling: 93,4€
Komt in aanmerking voor KMO: 156,6€
Waarvan zelf te betalen: 94€
Belgische overheid subsidieert: 62,6€

Docente: Hilde Gaublomme

Lesdagen opleiding

 

- maandag 14 december in Antwerpen

- woensdag 30 januari in Antwerpen

Telkens van 14:00 tot 18:00

 

Locatie:

Het Bolwerk

Binnenfort Fort 5

Vestinglaan 55

2650 Edegem