Opleiding Slachtoffer-dader bemiddeling

Opleiding:

slachtoffer-dader bemiddeling

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Bemiddeling bij slachtoffer-dader interactie

In elk misdrijf heb je een slachtoffer en een dader.  Wat doe je wanneer ze met elkaar willen praten. Hoe verloopt zo’n contact?

Slachtoffer-dader bemiddeling biedt zowel de slachtoffers en daders, en soms ook mensen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan.

 

Het spreekt voor zich dat zo’n ontmoeting niet van de ene dag op de andere kan.   De bemiddelaar zal in eerste instantie optreden als een boodschapper tussen de partijen en brengt vragen, boodschappen, antwoorden over van de ene naar de andere tot een eventuele persoonlijke ontmoeting.

Ook dan is de rol van de bemiddelaar cruciaal.  Hij zal hier vooral fungeren als een soort van regisseur.

 

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een diploma van minimaal bachelor niveau en/of ervaring in bemiddelen van minimaal vijf jaar beroepservaring, komt in aanmerking om aan de permanente vorming Slachtoffer-dader bemiddeling toegelaten te worden.

De vakinhoudelijke specificiteit van het basisdiploma speelt daarbij geen enkele rol.  Toch zal er een aanzienlijke meerwaarde zijn indien er al een basisopleiding Bemiddeling werd gevolgd.

Deze opleiding bestaat uit twee modules.  Een eendaagse opleiding waarin een duidelijk kader wordt geschept en een driedaagse waar we dieper ingaan op de specifieke bemiddelingsvaardigheden. Voor deze driedaagse opleiding is het belangrijk dat deelnemers reeds ervaring hebben met bemiddeling.

Inhoud slachtoffer-dader bemiddeling

Inhoud slachtoffer-dader bemiddeling

3-daagse opleidingsmodule:

 

- Het kader van slachtoffer-dader bemiddeling

- Het herstelrecht als visie

- Overzicht van verschillende methodieken binnen de herstelrechtelijke praktijk:

    - strafzaken

    - politionele schade

    - herstel met minderjarige en meerderjarige verdachten

- Omgaan met weerstand 

- Indirect bemiddelen: basisprincipes

- Slachtofferschap, daderschap en traumaverwerking

- Doorgedreven inoefeningen dmv rollenspelen

1-daagse opleidingsmodule:

 

- Het kader van slachtoffer-dader bemiddeling

- Het herstelrecht als visie

- Overzicht van verschillende methodieken binnen de herstelrechtelijke praktijk:

    - strafzaken

    - politionele schade

    - herstel met minderjarige en meerderjarige verdachten

- Inlevingsoefening (geen rollenspel): slachtofferkant en daderkant

Kostprijs Opleiding: 1000€. (Btw incl.)


Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid via KMO-portefeuille.

Docente: Miriam Beck, vzw Alba

Kostprijs Opleiding: 400€. (Btw incl.)


Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid via KMO-portefeuille.

Docente: Miriam Beck, vzw Alba

Onze opleidingskalender slachtoffer-dader bemiddeling 2019

Lesdagen Limburg
3-daagse opleiding

Dag 1: ma 4 februari

Dag 2: ma 11 februari

Dag 3: ma 18 februari

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Locatie:

GreenVille, center of Cleantech

Adres: Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren

 

Lesdagen Limburg
1-daagse opleiding

Dag 1: ma 4 februari

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

 

 

Locatie:

GreenVille, center of Cleantech

Adres: Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren

 


In elk misdrijf heb je een slachtoffer en een dader.  Wat doe je wanneer ze met elkaar willen praten. Hoe verloopt zo’n contact?

Slachtoffer-dader bemiddeling biedt zowel de slachtoffers en daders, maar ook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan.

 

Het spreekt voor zich dat zo’n ontmoeting niet van de ene dag op de andere kan.   De bemiddelaar zal in eerste instantie optreden als een boodschapper tussen de partijen en brengt vragen, boodschappen, antwoorden over van de ene naar de andere tot een eventuele persoonlijke ontmoeting.

Ook dan is de rol van de bemiddelaar cruciaal.  Hij zal hier vooral fungeren als een soort van regisseur.

 

“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste