Opleiding Psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren met gehoorproblemen

Opleiding:

Psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren met gehoorproblemen

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking.

 

 

Psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren met gehoorproblemen

Kinderen zijn voor het leren van hun taal en spraak aangewezen zijn op de directe communicatie met ouders, broers en zussen en andere naaste personen. Voor kinderen met gehoorproblemen verloopt dit proces moeilijker.  Afhankelijk van de soort hoorstoornis en de ernst van het verlies worden spraakklanken ook vaak op een andere manier waargenomen. Dit heeft gevolgen voor de manier het slechthorende kind afzonderlijke klanken gaat uitspreken. 

Bij horende kinderen verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling op een automatische manier door sociale input.  Bij slechthorende jongeren verloopt deze input anders en beperkter waardoor hun sociaal-emotionele ontwikkeling uitdagender verloopt.

Onze opleiding “psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren met gehoorproblemen” helpt inzicht te krijgen in de problematieken waarmee deze kinderen en jongeren geconfronteerd worden.

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is toegankelijk voor psychologen, psychotherapeuten, ergotherapeuten,...

Maximum 10 deelnemers toegelaten.

Inhoud opleiding Psychologische begeleiding bij kinderen en jongeren met gehoorproblemen

- Waarom psychotherapie bij gehoorgestoorden? Belang hierbij?

- Groepstherapie/individuele therapie: mogelijke doelstelling

- Comorbiditeit met autismespectrumstoornis

 

 

Kostprijs: 250€. (incl.BTW + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*
*Voorafbetaling van 43,4 Euro
Komt in aanmerking voor KMO: 206,6 Euro
  Waarvan zelf te betalen: 124 Euro
  Belgische overheid subsidieert: 82,6 Euro

 

Docente: Jessie Wouters

Onze opleidingskalender 2019

Lesdagen
Antwerpen

maart 2019

Telkens van 9:30 tot 16:30

 

 

Locatie:

Kantoren People Interaction

Streekweg 2

2490 Balen

 


Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving.  Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken en -vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties. 

Hierdoor kan de leslocatie afwijken van de gepubliceerde locatie.

“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste