Opleiding psychodrama

Opleiding:

psychodrama

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Psychodrama als zienswijze

Psychodrama, zoals het ontwikkeld is door Jacob Moreno, is in de eerste plaats een zienswijze op menselijk gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat mensen zich willen verwezenlijken binnen de context van hun situatie.  Dat wil zeggen: mensen passen zich niet domweg aan, maar vragen zich af wat zinvol is. In psychodrama gaat men ervan uit dat mensen hun omgeving creatief tegemoet kunnen treden. Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, met anderen én met zichzelf om te gaan.

Psychodrama als werkvorm

De werkwijze van het psychodrama helpt deelnemers om contact te maken met de eigen impulsen.  Deelnemers "weten" na verloop van tijd "beter wat zij willen". De uitdrukkingsstijl wint daardoor aan helderheid en daadkracht.

Psychodrama is naast een zienswijze ook een agogische en/of therapeutische werkvorm die mensen helpt om meer zicht te krijgen op hun eigen gedrag. Veel mensen verlangen ernaar zowel persoonlijk als zakelijk beter in contact te kunnen treden met anderen.

 

Psychodramatechnieken

Psychodrama is in essentie: deelnemers helpen om via het uitspelen van situaties tot een betere integratie te komen van gedragsimpulsen die verwarrend en ongewenst gedrag doen voortduren en creativiteit blokkeren.

Hiertoe heeft Moreno specifieke psychodramatechnieken ontwikkeld.  Binnen de veilige context van een oefengroep wordt door precieze technieken op nauwkeurige wijze vorm gegeven aan de impulsen van de speler.  De relatie tussen de impuls en het gedrag wordt hierdoor waarneembaar.  In spel kan het gedrag bovendien zo vaak als nodig herhaald worden. Daardoor wordt het effect van het gedrag zichtbaar en ook voor de speler zelf een te vatten realiteit.  Deelnemers kunnen experimenteren met oud en nieuw gedrag.  De diverse technieken helpen hen om zich steeds zuiverder af te stemmen op hun wensen en de situaties waarbinnen zij deze wensen willen realiseren.  Zij winnen daarmee opmerkelijk aan sociale en communicatieve vaardigheden.

 

Toelatingsvoorwaarden

De ervaringsopleiding staat open voor iedereen.

Voor psychotherapeuten is deze bijzonder geschikt voor een verdieping in het eigen voelen en functioneren alsook in het leren toepassen van methodieken om de eigen cliënten te helpen.

In samenwerking met het Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie.

 

Inhoud ervaringsgerichte psychodrama

Uitgebreide kennismaking met actie- en dramatechnieken.

Deze leergroep richt zich naar elkeen die wil werken aan persoonlijke groei en meer inzicht wil krijgen in eigen functioneren.

Met behulp van psychodramatechnieken wordt de mogelijkheid geboden om zichzelf beter te leren kennen.

Men ondervindt als het ware aan den lijve wat psychodrama in beweging kan zetten en leert op actieve wijze hoe de technieken van psychodrama gehanteerd kunnen worden.

Van de deelnemers wordt een sterke motivatie en actieve participatie verwacht.

In het belang van het groepsproces wordt op elke bijeenkomst de aanwezigheid van iedere cursist verwacht.

Na elke sessie wordt er tijd uitgetrokken om aan processing te doen.  De gehanteerde actietechnieken worden toegelicht met reflectie op hun toepasbaarheid voor de doelgroep waarmee je werkt.

 

Najaar 2018
vrijdag 5 oktober

vrijdag 12 oktober

vrijdag 19 oktober

vrijdag 26 oktober

vrijdag 9 november

Telkens van 9:30 - 16u30

De eerste dag om 10u30

 

Locatie:

wordt later bevestigd

 

Kostprijs Opleiding: 580€. (Btw incl.)

 

Docente: Moira Verhofstadt

in samenwerking met Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie

“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste