Verbindende Communicatie en bemiddeling

5 vormingsdagen van telkens 6 u effectief les, met tussenin de kans om de aangeleerde inzichten en vaardigheden in de praktijk uit te proberen.

Dag 1 

De vier stappen van Verbindende Communicatie:

 • Waarnemen
 • Gevoelens
 • Behoeften
 • Verzoeken/Strategieën

Krachtlijnen:

 • Ik ben verantwoordelijk voor mijn gevoelens en behoeften (eigenaarschap)
 • Niet oordelen
 • Ik ben oké, jij bent oké
 • Positie van Meerdere – Mindere versus gelijkwaardigheid
 • Escalatie van geweld
 • Een behoefte-gebaseerde kijk op de menselijkheid

Verbindende Communicatie is gericht op:

 • Empathie voor zichzelf (de bemiddelaar)
 • Empathie voor ander (de cliënten)
 • Zich eerlijk uiten
  • Bemiddelaar brengt zichzelf binnen
  • Bemiddelaar helpt cliënten te verwoorden op een verbindende wijze wat belangrijk is voor zichzelf en de ander

Dag 2

Empathisch luisteren in verbindende Communicatie

 • Verschil tussen empathie en sympathie
 • Empathie in bemiddeling

De filosofie van Verbindende Communicatie

De bemiddelaar als mens

 • mijn behoeften/drijfveren bij bemiddeling
 • mezelf eerlijk inbrengen

Parafraseren van negatieve quasi-gevoelens

Parafraseren van positieve quasi-gevoelens

Dag 3

Check-in

 • Hoe een check-in houden tijdens een bemiddeling
 • Meerwaarde van een check-in

Uitspraken vertalen die een verbinding in de weg staan

 • Zelfempathie: Oordelen vertalen die jij als bemiddelaar ervaart als een uitdaging
 • Oordelen van cliënten vertalen in gevoelens en behoeften

Verbindende Communicatie in ‘straattaal’

 • Aanpassen van taalgebruik en woordkeuze

Dag 4

Inchecken in ‘straattaal’

Wat voegt NVC toe aan de bestaande bemiddeling?

Hoe verloopt een bemiddeling in NVC?

Wederzijds erkennen van elkaars gevoelens en behoeften

 • begrijpen wat de ander gezegd heeft
 • weergeven op het niveau van gevoelens en behoeften zonder dat men het eens moet zijn met de ander
 • mekaars menselijkheid erkennen

Van emotionele slavernij naar verantwoordelijkheid opnemen voor eigen gevoelens en behoeften

 • Respecteren van de vrije ruimte van zichzelf en de ander
 • Eerlijk durven zijn naar zichzelf toe en de ander
 • Weten wat belangrijk is voor zichzelf, durven vragen wat je nodig hebt, grenzen aangeven

Oefenen in onderbreken:

 • Waarom onderbreken?
 • Hoe onderbreken?

Eerste-hulp empathie

 • Wat te doen wanneer partijen zo vervuld zijn van hun eigen pijn dat ze in de onmogelijkheid zijn om naar de ander te luisteren

 Dag 5 

 Valkuilen van empathisch luisteren

 • Wat is mijn grootste valkuil?
 • Wat irriteert mij het meest wanneer anderen naar me luisteren?

Empathisch luisteren op basis van

 • Waarneming onderscheiden van oordelen
 • Gevoelens raden
 • Behoeften raden

Vragen die je als mediator kan stellen bij de gesprekslijn

Behoeften, strategieën en verzoek 

 • Onderhandelen, maar eerst verbinden!!!
 • Verschil tussen behoefte en strategie

Overmacht – Macht – Ondermacht

 • Hoe kan ik vanuit mijn eigen kracht / macht ervoor zorgen dat de ander daar ook staat?
 • Hoe kan ik, als de ander zich boven of onder mij opstelt, in mijn kracht /macht blijven?

De formele bemiddeling

 • Om te bespreken tijdens een voorbereidend gesprek
 • Jezelf voorbereiden als bemiddelaar
 • Twee basale vooronderstellingen waarop G.C. is gebaseerd
 • Het begin van de bemiddeling
 • Bemiddeling in vijf stappen
 • Aandachtspunten voor de bemiddelaar

Kostprijs Opleiding: 2745,0€ (Btw incl.)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

*Voorafbetaling van                        536,4 Euro
Komt in aanmerking voor KMO:   2208,6 Euro
Waarvan zelf te betalen:              1546,0 Euro
Belgische overheid subsidieert:     662,6 Euro

Eigen bijdrage is dus:                   2082,4 Euro 

Leden van het People Interaction Nazorg ontvangen 10% korting!

Deze opleiding is erkend door:

 • Deze permanente vorming is in aanvraag bij de Federale Bemiddelingscommissie voor 5×6=30 uren.

Hedwig Berghmans (° 12 juli 1961) is woonachtig te Leuven. Hij is vader van vier kinderen en opa van 2 kleinkinderen. In 2006 heeft hij zelf moeten ervaren wat scheiden betekent en welke dramatische gevolgen dit kan hebben voor de kinderen. Dit heeft hem gemotiveerd om vooral in te zetten op verbinding, het blijven erkennen van mekaars menselijkheid, de communicatie te blijven verzorgen en verdiepen, zodat het oordelend en verwijtend luisteren en spreken kan omgebouwd worden naar verbindend spreken: niet alleen luisteren en spreken vanuit het hoofd , maar ook vanuit het hart.

Hedwig is sinds 2007 actief bezig met Geweldloze of Verbindende Communicatie. Hij volgde zijn basisopleidingen in Luik, Louvain-la-Neuve en Namen maar blijft zich permanent vormen in Vlaanderen, Nederland en Frankrijk.

Hij combineerde de Verbindende Communicatie met inzichten uit de Transactionele Analyse, NLP, Deep Democracy, EFT (Emotionally Focused Couple Therapy), meditatie, beweging, therapeutische dans, …
Hij is actief lid van Netwerk NVC (Nonviolent Communication) Vlaanderen.

Aanvankelijk bracht hij als inspecteur-adviseur in het onderwijs zijn passie over aan leerkrachten en directeurs van het basisonderwijs.
Intussen geef hij ruim 10 jaar individuele en groepstrainingen aan ieder die op zoek is naar meer diepgang en vreugde in zijn leven.

In juli 2020 behaalde hij het diploma en de erkenning van Erkend Bemiddelaar, een nieuwe stap in zijn betrachting tot het creëren van verbinding, niet alleen bij moeilijkheden in relaties, maar ook bij echtscheidingen.
Gedurende het schooljaar 2020-2021 volgde hij wekelijks een intensieve training ‘Mediation met Verbindende Communicatie’ bij Hester Macrander, internationaal gecertificeerd trainer in Non Violent Communication.

Algemene Informatie & Locatie​​

Lesdata onder voorbehoud! regeringsmaatregelen

Hoe ga je om met mensen die veroordelend uit de hoek komen, verwijtend, mensen die tijdens de bemiddeling in hun schulp kruipen, zich aanpassen, mensen die ‘vechten’, mensen die ‘vluchten’,…?
Hoe creëer je veiligheid en verbinding tussen twee partijen die mekaar niet kunnen luchten?
Hoe ga je om met je eigen emoties als bemiddelaar? Hoe breng je jezelf in het gesprek, zonder zelf dominant, vooringenomen of oordelend te zijn?

Op deze en vele andere vragen krijgen de deelnemers vernieuwende inzichten, gecombineerd met heel concrete tools om mee aan de slag te gaan. We wisselen continu van theorie naar praktijk, naar het aanleren en inoefenen van nieuwe vaardigheden, waarbij eveneens ook regelmatig gereflecteerd wordt over eigen en kunnen en zijn.
Deze cursus richt zich tot elke bemiddelaar die zijn focus niet alleen wil leggen op juridische en objectieve feiten, maar zeker ook op het relationele, het emotionele, het inter-persoonlijke, het psychologische…
De bemiddelaar is er op de eerste plaats om vertrouwen en veiligheid te creëren, zodat de personen die we begeleiden helemaal thuis kunnen komen bij zichzelf, ontdekken wat voor hen belangrijk is, wat hun behoeften zijn, hun drijfveren, hun verlangens… (dikwijls gaan we nog té snel over naar strategieën, naar oplossingen).
Dit creëren van vertrouwen en veiligheid vraagt heel wat menselijke kwaliteiten van de bemiddelaar. We gaan samen op zoek hoe volledig aanwezig te kunnen zijn bij onze cliënten, hoe empathisch te luisteren zonder ook onze eigen gevoelens en behoeften te verwaarlozen.
Tijdens een bemiddeling is het belangrijk dat mensen kunnen uitdrukken wat echt belangrijk is voor hen maar dat ze ook kunnen luisteren naar en erkenning geven aan wat belangrijk is voor de ander. Dikwijls zitten ze zo sterk in hun eigen verhaal – en zeker in het geval van conflicten! – dat ze vergeten dat de ander ook een verhaal heeft.

Dit “luisteren-naar-mekaar” en “spreken-met-mekaar” gaat niet vanzelf. Een belangrijke taak van een bemiddelaar is daarom om de partijen te helpen om mekaars menselijkheid (opnieuw) te zien, zonder dat ze het noodzakelijk eens moeten zijn met mekaar, of begrijpen waarom de ander bepaalde keuzes maakt.
Tijdens de training worden theoretische inzichten afgewisseld met praktische oefeningen, aangepast aan de bemiddelingspraktijk van de deelnemers. We werken met casussen uit hun werkveld.
We baseren ons op het model ‘Nonviolent Communication’ of “Geweldloze of Verbindende Communicatie” van Marshall Rosenberg en ‘Mediation met Geweldloze Communicatie’ van Liv Larsson.

Deze permanente vorming is in aanvraag bij de Federale Bemiddelingscommissie voor 5×6=30 uren.

Word lid van het People Interaction Nazorg programma en geniet 10% korting op deze (en andere) opleidingen!
Nu kosteloos lidmaatschap voor 6 maanden vanaf aanmelding!
Vragen? Mail info@peopleinteraction.be

Minimum aantal deelnemers is 6
Telkens van 9:00 tot 16:00

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.