Praktisch belastingsrecht voor de bemiddelaar

Deze verdiepingsmodule bestaat uit een grondige theoretische kennis aangevuld met casusbesprekingen. Door het grondig uitwerken van meerdere casussen zal de deelnemer in staat zijn de partijen te begeleiden tot een optimale fiscale oplossing.

Steeds wordt de lesdag opgedeeld in twee delen:

 • Een eerste deel waarin een uitgebreide theoretische uiteenzetting aan bod komt.
 • Een tweede deel waarin specifieke casussen en / of rollenspelen aansluitend met het onderwerp van de lesdag aan bod komen.

Deze verdiepingsmodule wordt ondersteund vanuit het boek ‘Praktisch belastingsrecht voor de bemiddelaar’

Dag 1 en 2
09:00 – 12:30        Theorie
12:30 – 13:30        Lunch
13:30 – 18:30       Casussen / Rollenspelen

Thema’s

Inleiding
Basisbeginselen

 • Begrip en kenmerken van de belasting
 • De situering van het belastingrecht
 • Noodzakelijk karakter van belastingen in een moderne samenleving
 • De functies van de belasting
 • Wie mag belasting heffen?
 • Grondwettelijke beginselen van de belastingheffing
 • Beginselen en kenmerken die voortvloeien uit de aard van de belastingen en uit het recht in het algemeen
 • De indeling van de belastingen
 • De administratieve inrichting

Personenbelasting

 • Inleidende begrippen
 • Bepaling van het netto-inkomen (= bruto-inkomen met aftrek van kosten en verliezen)
 • Aftrekbare bestedingen
 • Progressief tarief
 • Belasting op de belastingvrije som
 • Belastingsvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten
 • Belastingvermindering voor inkomsten uit het buitenland
 • Gewestelijke belastingverminderingen (en belastingkredieten)
 • Federale belastingverminderingen
 • Federale terugbetaalbare belastingkredieten
 • Federale belastingvermeerderingen

Opgaven

Dossier familie Dekker – De Kok (gehuwd volgens het wettelijk stelsel en kinderen (wel of niet) ten laste)

Dossier Potteau – Verhaeghe (gescheiden, zelfstandigen, en co-ouderschap over de kinderen)

Dossier familie Claessens – Coninckx (gehuwd volgens het wettelijk stelsel; kostenbewijzer met o.a. lichte vrachtwagen)

Dossier familie Huysmans – Stans (nieuw samengesteld gezin en zelfstandige in bijberoep)

Dossier familie Coppens – Martinez (gehuwd volgens het wettelijk stelsel, diverse hypothecaire leningen en zelfstandige)

Dossier familie Goethals – Bossuyt (gehuwd volgens het stelsel van scheiding van goederen, geen kinderen ten laste)

Kostprijs Opleiding: 1098€ (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling:                            341,3€
Komt in aanmerking voor KMO:    756,7€
Waarvan zelf te betalen:                529,7€
Belgische overheid subsidieert:     227,0€

Eigen bijdrage is dus:                    871,0 Euro 

Leden van het People Interaction Nazorg ontvangen 10% korting!

Deze opleiding is erkend door:

 • Federale Bemiddelingscommissie.
  Deze permanente vorming is geaccrediteerd voor 16 punten permanente vorming.

Werner Van Loo Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Werner heeft een diploma als handelsingenieur en was gedurende jaren actief als bankdirecteur. Hij bemiddelt met koppels de fiscale en financiële implicaties van de scheiding en berekent onderhoudsbijdrages voor kinderen.

Deeltijds docent UC Leuven-Limburg accountancy-fiscaliteit, bank- en financiënwezen.

Werner runt al 16 jaar zijn eigen bvba en vastgoedvennootschap.

Algemene Informatie & Locatie​​

Lesdata onder voorbehoud regeringsmaatregelen!

Verdiepingsmodule voor bemiddelaars in Familiale Zaken. Een grondige kennis met betrekking tot fiscaliteit wordt uitgelegd om de bemiddelaar te leren hoe de situatie bij echtscheidingsbegeleiding kan worden geoptimaliseerd.
Deze verdiepingsmodule bestaat uit een grondige theoretische kennis aangevuld met casusbesprekingen. Door het grondig uitwerken van meerdere casussen zal de deelnemer in staat zijn de partijen te begeleiden tot een optimale fiscale oplossing.

We maken gebruik van dit handboek met meerdere casusbesprekingen.

Deze permanente vorming is geaccrediteerd voor 16 punten bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Word lid van het People Interaction Nazorg programma en geniet 10% korting op deze (en andere) opleidingen!
Nu kosteloos lidmaatschap voor 6 maanden vanaf aanmelding!
Vragen? Mail info@peopleinteraction.be

Minimum aantal deelnemers is 6
Telkens van 9:00 tot 18:30

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.