Conflictanalyse, diagnose en plan van aanpak

Algemene Informatie & Locatie​​

Deze permanente Vorming wordt ondersteund door het handboek ‘De Conflictadviseur’. 

Conflictadvies, conflictmanagement, een vak apart. Roger Vermeulen en Francine ten Hoedt vormen samen een ijzersterk team. Met hun jarenlange ervaring op het gebied van conflictmanagement delen zij graag hun ervaring. 

Mensen zijn, bewust of onbewust, altijd het middelpunt van conflicten, afwisselend als aanjager of slachtoffer. Conflicten kunnen op tal van manieren ontstaan. Wij mensen hebben een enorm arsenaal van mogelijkheden om conflicten te genereren. Miscommunicatie is er één van. We gaan er al te vaak vanuit dat iedereen wel begrijpt wat we bedoelen en zijn verbaasd als hun woorden anders worden geïnterpreteerd worden. Dit leidt dan weer tot irritaties en conflict. 

Conflictmanagement is het zakelijk of methodisch benaderen van opkomende geschillen in en rondom organisaties, waarbij instrumenten en methodieken worden ontwikkeld en gebruikt om conflicten vroegtijdig te herkennen en adequaat aan te pakken, met het doel om risico’s en onnodige escalaties te voorkomen. Naast een degelijke kennis van conflict theorie is de conflictmanager een meester in communicatieve en sociale vaardigheden.

Bij een intakegesprek kunnen verschillende hulpvragen of vragen om informatie aan de orde komen. Deze kunnen betrekking hebben op een al bestaand conflict of op mogelijkheden om een conflict te voorkomen. Dit eerste contact vraagt van de conflictadviseur communicatieve en sociale vaardigheden, samen met kennis van de dynamiek van een interactie en het voorkomen van valkuilen. Evenzeer communicatie in een interculturele setting komt aan bod. In deze vorming werken we aan de kennis- en vaardigheidsaspecten van de conflictadviseur.

12 accreditatiepunten voor Permanente Vorming vanuit de Federale Bemiddelingscommissie.
Orde Vlaamse Balies 12 punten

Minimum aantal deelnemers is 6                   Telkens van 10:00 tot 17:00

 

De permanente vorming richt zich op het maken van de meest geschikte afstemming tussen de aard van het conflict in zijn specifieke context en de gepaste conflicthanteringsaanpak zoals bemiddeling en de specifieke specialisatie en achtergrond van de bemiddelaar en conflicthanteringspersoon. Het is het bepalen van de meest gepaste wijze van conflicthantering in organisaties, de omvang en reikwijdte van conflicten te duiden en adequate conflicthanteringswegen te formuleren om conflictbehandelingsschade door mismatching te voorkomen.

Voor de conflictadviseur maar eigenlijk voor elke manager en HR medewerkers, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de vele methoden om conflicten aan te pakken.

Programma

Dag 1

09.30 – 10.00 :        ontvangst met koffie / thee / voorstelling programma
10.00 – 11.15 :        inleiding: de essenties / waarom deze workshop / de functie van de conflictadviseur / de routing van het conflictbegeleidingsproces
11.15 – 11.30 :        Pauze
11.30 – 12.50 :        behandeling / oefenen methodes Etage 1
12.50 – 13.00 :        leerpunten van de ochtend
13.00 – 13.30 :        Lunch
13.30 – 15.00 :        behandeling / oefenen methodes Etage 2
15.00 – 15.15 :        Pauze
15.15 – 16.00 :        behandeling / oefenen methodes Etage 3
16.00 – 16.50 :        behandeling / oefenen methodes Etage 4
16.50 – 17.00 :        leerpunten van de dag / vragen / vooruitblik op dag 2

Dag 2
09.30 – 10.00 :        ontvangst met koffie / thee / nabeschouwing dag 1/ programma
10.10 – 11.30 :        oefening in tweetallen: casusanalyse: zicht op conflict en methode
11.30 – 11.45 :        Pauze
11.45 – 12.50 :        oefening in tweetallen: casusanalyse: zicht op conflict en methode
12.50 – 13.00 :        leerpunten van de ochtend
13.00 – 13.30 :        Lunch
13.30 – 14.15 :        inleiding: belangrijke kwaliteiten van de conflictadviseur / ethische aspecten
14.15 – 15.15 :        oefening in tweetallen: ethische dilemma’s
15.15 – 15.30 :        Pauze
15.30 – 15.45 :        inleiding:  intake door conflictadviseur / intake-formulier
15.45 – 16.45 :        oefening in viertallen:  intake door conflictadviseur
16.45 – 17.00 :        oogst van de dag en de hele workshop / vragen / verankering in de praktijk

Inhoud

 1. Huidige rechtspraak
  • Inleiding
  • Belangrijke inzichten voor de conflictadviseur
  • Factoren die een rol spelen bij een conflict
  • Soorten conflicten
  • De context van conflicten
  • Conflicten in organisaties
 2. Mayamethode
 3. De conflictadviseur
  • Inleiding
  • Wat is een conflictadviseur?
  • De meerwaarde van de conflictadviseur
  • Voordelen en belemmerende factoren
  • Profiel van de conflictadviseur
  • Intake en conflictanalyse
  • De escalatietrap van Glasl als diagnosemodel
 4. De heksenvervolging
 5. De vaardigheden van de conflictadviseur
  • Inleiding
  • Communicatieve en sociale vaardigheden
  • Interculturele conflicthantering
  • Interculturele communicatie
 6. Conflictbegeleidingsmethoden (een aantal worden in deze permanente vorming toegelicht)
  • Gespreksbegeleiding of facilitation
  • Neutraal voorzitterschap
  • Moderation
  • (Externe) vertrouwenspersoon
  • (Bedrijfs)maatschappelijk werk
  • (Externe) ombudsman
  • Klachtenbehandeling
  • (Team)conflictcoaching
  • Onderhandelingsadvies
  • Onderhandelingsbegeleiding
  • Juridische procesbegeleiding
  • (Team)mediation
  • Flitsbemiddeling
  • Pendelbemiddeling
  • Beleidsbemiddeling
  • Deal-making
  • Niet-bindend advies
  • Bindend advies
  • Arbitrage
  • MEBA (mediation, gevolgd door bindend advies)
  • BAME (bindend advies, gevolgd door mediation)
  • Med-arb (mediation, gevolgd door arbitrage)
  • Arb-med (arbitrage, gevolgd door mediation)
 7. Verwijzen
  • Antidiscriminatievoorzieningen
  • Het College voor de Rechten van de Mens
  • De Nationale ombudsman

Kostprijs Opleiding: 899€. (Btw incl.)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

*Voorafbetaling van                        216,0 Euro
Komt in aanmerking voor KMO:     683,0 Euro
Waarvan zelf te betalen:                478,1 Euro
Belgische overheid subsidieert:     204,9 Euro

Eigen bijdrage is dus:                    694,1 Euro 

Deze opleiding is erkend door:

 • Federale Bemiddelingscommissie.
  In afwachting van accreditatie is de aanvraag voor 12 punten ingediend.
 • Orde Vlaamse Balies
  12 punten

Ik ben opgeroeid in de multiculturele Limburgse mijnstreek. Menselijke relaties zitten vanaf toen in mijn DNA en inspireerden mijn beroepskeuze : ervaren human resourcesmanager in middelgrote organisaties en bedrijven met verschillende culturen. Kwaliteit van relaties is mijn drive, zowel op familiaal als op professioneel vlak, waar ik bekend sta als een “organisatieman”, de olie in het raderwerk, zowel aan de directietafel, met vakbonden als met individuele medewerkers. Tenslotte zet ik mij ook in voor maatschappelijke engagementen, zoals raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen en als erkend bemiddelaar. Dit laatste betekent voor mij eveneens het trainen en coachen van conflictvaardigheden, het aanpassen van organisatiestructuren en het opzetten van een preventief conflictbeleid.

                                                     Erkend bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken én Sociale Zaken

 

Werken kost te veel vrije tijd om te besteden aan ruzies en andere ongein. Mijn passie ligt in het transformeren van verstoorde samenwerking naar succesvolle, resultaatgerichte werkrelaties. Ik maak gebruik van organisatie-, communicatie- en conflictkundige inzichten en mijn eigen ervaring als conflictkundige, coach, auteur, trainer en spreker. Een belangrijke instrument is voor mij  performancemanagement (ook bekend onder de term Organizational Behavior Management) waarvan het instrumentarium geweldig werkt om het onderlinge vertrouwen tussen medewerkers en managers te herstellen.

Mijn laatste opdrachten betroffen verwaarloosde teams met een combinatie van buitengewoon slecht functionerend of afwezig management, diverse onderlinge conflicten tot in verre stadia van escalatie, ontslagen van geliefde mensen en uitbreiding met onverwachte collega’s. Met andere woorden: het versterken van een broze vrede tussen soms zeer gekwetste mensen die elkaar niet (meer) kennen, maar die wel weer met plezier en enthousiasme verder willen, alleen niet weten hoe.

Lesdata definitief!

Voorjaar 2021
dinsdag 30 en woensdag 31 maart 2021


Locatie:
De Brouwerij
Ham 175, 9000 Gent

Contact

info@peopleinteraction.be

0468 43 99 11

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen
IBAN: BE29 6451 0162 9864
BIC: JVBABE22

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

 

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

Erkenningen

Op zoek naar bemiddeling?

Management – consultancy

Stel hier uw vraag