Opleiding - Bemiddeling bij Vastgoedtransacties

Steeds wordt de lesdag opgedeeld in twee delen :
• Een eerste deel waarin een uitgebreide theoretische uiteenzetting aan bod komt.
• Een tweede deel waarin specifieke casussen en / of rollenspelen aansluitend met het onderwerp van de lesdag aan bod komen.

LESDAG 1
Algemene inleiding in het vastgoedrecht

LESDAG 2
koop en verkoop: actualia totstandkoming van de koop (problematiek rechtsgeldigheid van een bod, whatsapp berichten , … )
huur en verhuur: actualia praktische afhandeling bij de ontbinding van de overeenkomst (problematiek overhandiging sleutels, bezetting, plaatsbeschrijving bij uittrede,…)

LESDAG 3
de projectontwikkelaar en de (organen van de – ) VME (problematiek bouwheer die tevens hoedanigheid van mede – eigenaar kan hebben, de rol van de projectontwikkelaar als spil tussen de VME en de (onder-)aannemers, …)

Korte toelichting van onderwerpen

 1. Koop : Topics
   
  1.  Totstandkoming van de koopovereenkomst
   De koop ontstaat door de wilsovereenstemming over voorwerp en prijs van de overeenkomst. Deze kan strikt genomen mondeling of schriftelijk, tegenwoordig ook elektronisch tot stand komen.
   Evenwel vergt het burgerlijke bewijsrecht, opdat het bewijs van een overeenkomst kan worden geleverd, dat een schriftelijk bewijsstuk wordt voorgelegd voor elk dispuut dat minstens een waarde van 375 EUR, ingevolge nakende wetswijziging 3.500 EUR, vertegenwoordigt.
   Bovendien moet de koopovereenkomst van een onroerend goed op straffe van nietigheid bepaalde vermeldingen bevatten., of vergezeld gaan van een aantal attesten opdat dergelijke koopovereenkomst daadwerkelijk uitvoering kan krijgen.
    
  2. Duiding van het belang van diverse attesten bij de verkoop van een onroerend goed.
   1. Elektriciteitskeuring
   2. Postinterventiedossier
   3. Energieprestatiecertificaat
   4. Bodemattest

  3. Veel voorkomende discussies :
   1. In verband met de totstandkoming van de koop. Wat met biedingen via WhatsApp, via e-mail, …
   2. Verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar als tussenpersoon
   3. Discussie achteraf over het voorwerp van de koop:
    1. Naderhand opduikende verborgen gebreken ? 

 2. Huur : Topics

  1. Situering
   Het huurrecht is in 2014 gedefederaliseerd. Daarmee kennen de verschillende gewesten afwijkende huurregimes, of is het alleszins mogelijk dat de huurregimes zullen verschillen wat hun invulling betreft.
   Woninghuur : Brussel, Wallonië en Vlaanderen hebben intussen de eigen regelgeving volledig aangepast en gewijzigd.
   Handelshuur en Pacht : de wijzigingen zijn nog beperkt, ware het dat Wallonië sinds 1 januari 2020 een nieuw eigen Pachtdecreet toepast.
    
  2. Incidenten doen zich veelal voor bij de al dan niet voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst.
   1. Voortijdige huuropzeg
   2. Voortijdig verlaten van het pand door de huurder zonder dat deze meewerkt aan een plaatsbeschrijving bij uittrede – rol van een vastgoedexpert, wat indien deze in de huurovereenkomst is aangeduid en op het einde alleen een PV van plaatsbeschrijving opstelt. Is deze tegenstelbaar
   3. Voorbarig overdragen van sleutels door de huurder (overmaken via aangetekende zending of depot in de brievenbus van de verhuurder…)
   4. Dispuut over de huurschade – hoe wordt huurschade begroot ? 

Kostprijs Opleiding: 1000€. (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling:                           223,6€
Komt in aanmerking voor KMO:   776,4€
Waarvan zelf te betalen:               543,5€
Belgische overheid subsidieert:    232,9€

Eigen bijdrage is dus:                   767,1 Euro 

Deze opleiding is erkend door:

Erkend bemiddelaar Burgerlijke & Handelszaken Astrid Clabots richtte na bijna 20 jaar balie-ervaring het kantoor Clabots Advocaten op. Dit kantoor focust zich als nichekantoor op vastgoedrecht. Een bijzondere focus ligt daarbij op mede-eigendom en nieuwe woonvormen in de 21ste eeuw. De trend zet zich waarbij mensen korter “op” en “bij” mekaar zullen wonen, faciliteiten met elkaar gaan delen. Bemiddeling is een welkome vorm van geschillenbeslechting binnen deze context. Vastgoedpromotie -en verkoop (“hardware”) met een hart voor het reilen en zeilen vin de omgeving (zie de omgevingsvergunning, “software”) wint aan belang; een opeenvolging van vastgoedcontracten en het stijgend aantal situaties “op maat” binnen deze discipline; daarbij de nood om impasses snel, efficiënt én met voldoende “expertise uit het veld” op te lossen,… bieden eveneens een uitgelezen bestaanskader voor de bemiddeling. Mevrouw Clabots behaalde in 2017 haar erkenning als Bemiddelaar en wenst deze in te zetten binnen de context van vastgoedrecht, complementair met de niche die haar kantoor bestrijkt. Zij deelt de expertise graag, en nam dan ook graag de docentenopdracht aangeboden door People Interaction aan. Bezoek mijn website.

Ik ben als advocaat beroepshalve zeer vaak bezig met conflicten en conflictmanagement. Aangezien de vraag van vele ondernemers naar een gedragen oplossing sterker is geworden dan de vraag naar een klassieke procedure voor de rechtbank, heb ik in 2010 de opleiding Bemiddelaar in Handelszaken gevolgd aan de Universiteit Antwerpen.

Ik ben zeer sterk geïnteresseerd in de oplossing en veel minder in het probleem.

Bezoek mijn website

Algemene Informatie & Locatie​​

Lesdata onder voorbehoud regeringsmaatregelen

De bemiddelaar maakt kennis met de specifieke actoren en de klassieke hete hangijzers die vaak legio zijn.
Deze PV bestaat uit:

 • algemene inleiding in het vastgoedrecht
 • koop en verkoop: actualia totstandkoming van de koop (problematiek rechtsgeldigheid van een bod, whatsapp berichten , … )
 • huur en verhuur: actualia praktische afhandeling bij de ontbinding van de overeenkomst (problematiek overhandiging sleutels, bezetting, plaatsbeschrijving bij uittrede,…)
 • de projectontwikkelaar en de (organen van de – ) VME (problematiek bouwheer die tevens hoedanigheid van mede – eigenaar kan hebben, de rol van de projectontwikkelaar als spil tussen de VME en de (onder-)aannemers, …)

12 uren permanente vorming Federale Bemiddelingscommissie.
3 uren permanente vorming BIV

Minimum aantal deelnemers is 6.

Gezondheid komt op de eerste plaats. De regeringsmaatregelen om het Corona virus in te dijken worden door People Interaction gerespecteerd.

Najaar 2020
di 20, wo 21, do 22  oktober 2020

Voorjaar 2021
di 23, wo 24, do 25  maart 2021

Locatie:

Bluepoint
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem

Contact

info@peopleinteraction.be

0468 43 99 11

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen
IBAN: BE29 6451 0162 9864
BIC: JVBABE22

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

 

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

Erkenningen

Op zoek naar bemiddeling?

Management – consultancy

Stel hier uw vraag