Opleiding bemiddeling bij vastgoedzaken

Opleiding:

bemiddeling in vastgoedzaken

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Bemiddeling bij vastgoedtransacties

Als vastgoedmakelaar, syndicus treed je op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, verhuur, beheer of overdracht van onroerende residentiële en niet-residentiële goederen. Je brengt dus vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt. Je begeleidt vastgoedtransacties en zorgt voor de juiste documenten. Een boeiend en gevarieerd beroep waar er gauw conflicten kunnen ontstaan.  Sterke bemiddelingsvaardigheden zijn aldus hier van essentieel belang.

Bemiddeling in appartementsgebouwen

De stijgende groei van appartementen is al jarenlang aan de gang.  Huizen worden stilaan een schaars goed. Betekent ook dat mensen dichter op elkaars lip leven en dat brengt al wel eens conflicten met zich mee.

Burenbemiddeling is echter absoluut niet eenvoudig. Er spelen vaak verschillende factoren: beperkte isolatie in appartementsgebouwen, wonen op een kleine oppervlakte, verschillende leeftijden en levensstijlen ,...

Als bemiddelaar heb je een hele hand vol.

 

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding is een absolute must voor vastgoedmakelaars, syndici, notarissen of iedereen die vanuit zijn rol als bemiddelaar geconfronteerd wordt met burenbemiddeling.

 

Deze opleiding bestaat uit twee modules die elk afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

 

Inhoud bemiddeling bij vastgoedtransactie

3-daagse opleidingsmodule:

 

- Algemene inleiding tot vastgoedtransacties

- Bemiddeling bij huur vastgoed

- Bemiddeling bij koop vastgoed

- Bemiddeling bij projectontwikkeling

- Verbintenissenrecht

 

Inhoud bemiddeling in appartementsgebouwen

2-daagse opleidingsmodule:

 

- Algemene inleiding tot appartementsrecht

- Nieuwe woonvormen met hun sociologische aspecten (bvb. co housing)

- Groepsdynamica binnen de VME of andere onverdeelde mede-eigenaren en houders van zakelijke rechten

- Burenbemiddeling

 

Kostprijs Opleiding: 1000€. (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling: 223,6€
Komt in aanmerking voor KMO: 776,4€
Waarvan zelf te betalen: 465,9€
Belgische overheid subsidieert: 310,6€

 

Docente: Astrid Clabots

Kostprijs Opleiding: 700€. (Btw incl. + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

* Voorafbetaling: 171,5€
Komt in aanmerking voor KMO: 528,5€
Waarvan zelf te betalen: 317,1€
Belgische overheid subsidieert: 211,4€

 

Docente: Astrid Clabots

Lesdagen Antwerpen
Bemiddeling bij vastgoedtransacties

Voorjaar 2019
Lesdata worden later bevestigd

Telkens van 9:00 tot 16:00

 

Locatie:

Het Bolwerk

Adres: Binnenfort Fort 5, Vestinglaan 55, 2650 Edegem

 

Lesdagen Antwerpen
Bemiddeling in appartementsgebouwen

Voorjaar 2019
maandag 13 mei

maandag 20 mei

Telkens van 9:00 tot 16:00

 

Locatie:

Bluepoint

Adres: Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

 

“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste