Opleiding - Bemiddeling - Sociale Zaken

De specialisatie omvat (40 uren) volgende items verdeeld over 5 lesdagen. 

 1. Dag S1 (4 + 4 uren)
  1. Specifieke kenmerken van bemiddeling in Sociale Zaken
  2. Van ‘Contacting tot Contracting’ (opdrachtgesprekken, offerte opbouw, etc.) 
      
 2. Dag S2 (4 + 4 uren)
  1. Conflictmanagement en overlegorganen in organisaties
         i. Structuur van organisatie
        ii. Arbeidsconflict
  2. Vormen van conflictoplossing in organisaties
       iii. Preventief conflictbeleid
       iv. Curatief
        v. Bijzondere situaties
      
 3. Dag S3 (4 + 4 uren)
  1. Arbeidswetgeving Individueel en collectief
   Verzoeningsprocedure bij de arbeidsrechtbank en bemiddeling
  2. Sociale zekerheid en maatschappelijke integratie 

   Schriftelijk examen theoretisch gedeelte

 4. Dag S4 (4 + 4 uren) – Rollenspelen m.b.t. arbeidsgerelateerde conflicten)
  a. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools
  b. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools  
    
 5. Dag S5 (4 + 4 uren) – Rollenspelen met groepen (groepsdynamica)
  a. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools
  b. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools

  Praktijk examen bemiddelingsvaardigheden

Kostprijs: 2480€ (incl. Btw + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Deelnemers aan de basismodule bemiddeling bij People Interaction genieten een korting van 10%

Met 10% korting is de deelnameprijs 2232€ (incl. Btw + lesmateriaal)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor KMO-portefeuille*

*Voorafbetaling van                        487,4 Euro
Komt in aanmerking voor KMO:   1744,6 Euro
Waarvan zelf te betalen:              1221,2 Euro
Belgische overheid subsidieert:     523,4 Euro

Eigen bijdrage is dus:                   1708,6 Euro 

Deze opleiding is erkend door:

 • Federale Bemiddelingscommissie

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
  Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 2. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 3. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Aansluitende modules

Algemene Informatie & Locatie

Lesdata onder voorbehoud regeringsmaatregelen!

Onze specialisatie Sociale Zaken bestaat uit 40 contacturen conform de nieuwe criteria van de Federale Bemiddelingscommissie.

Vanuit onze ervaring hebben we geleerd dat de specifieke modules in een minimum aantal uren een voldoend overzicht bieden voor deze specialisatie. Wij garanderen kwaliteit door bijkomende verdiepingsmodules aan te bieden die de deelnemer vrij en naar eigen noden kan volgen. Deze verdiepingsmodules vertegenwoordigen telkens een aantal punten ‘permanente vorming’ (xx FBC) geaccrediteerd door de Federale Bemiddelingscommissie. 

Aanvang lessen 9:00 – Einde lessen maximum 18:00

U heeft de mogelijkheid eenzelfde lesdag in een andere locatie te volgen. Hier kan je naar persoonlijke wensen gebruik van maken.

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.