Mastering Mediation Class

 1. Praktische toelatingsproef (bemiddelen).
 2. Indien positief advies wordt een persoonlijk pan opgemaakt van de te ontwikkelen aspecten (kan in  de vorm van specifieke permanente vormingen, praktische begeleiding in rollenspelen, etc)
 3. Opstellen van een persoonlijk protocol en concept overeenkomst voor jou specifieke specialisatie. Voorbereiding op de bemiddeling
 4. Een bemiddelingstraject met partijen (geen rollenspelen) wordt onder volledige supervisie uitgevoerd. Er zijn regelmatig verplichte intervisie momenten waar de ervaring van de verschillende deelnemers wordt uitgewisseld.
 5. Na afronding van het bemiddelingsproces wordt een persoonlijk ontwikkelplan gecreëerd door de deelnemer en gevalideerd door de supervisor.
 6. De deelnemer stelt een persoonlijk business plan voor waar hij/zij zich zelf profileert. Dit met betrekking tot de accenten die de bemiddelaar wenst te promoten maar ook de zakelijke aspecten om de bemiddelingspraktijk op te starten.
 7. Vervolgens gaat de deelnemer op autonome wijze een drietal bemiddelingen uitvoeren
 8. Na een laatste persoonlijke evaluatie en voorstelling wordt je mee opgenomen et kwaliteitslabel in onze groep van professionele bemiddelaars.

Kostprijs wordt individueel bepaald.

Bij deelname aan deze basismodule verkrijg je automatisch

 • Onbeperkt 10% korting op je specialisatiemodule(s)
 • kosteloos (ter waarde van 145€) lidmaatschap van het PI Nazorg programma 
 • Toegang tot de groep van professionele bemiddelaars

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een eenvoudige lunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor KMO-portefeuille

Deze opleiding is erkend door:

 • Erkenningsaanvraag voor 18 punten permanente vorming FBC

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
  Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 2. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 3. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Professionele Bemiddeling

Algemene Informatie & Locatie​​

Deze opleiding is enkel geschikt voor gemotiveerde deelnemers!

De Mastering Mediation Class richt zich op reeds erkend bemiddelaars.

Er zijn twee redenen waarom wij een Mastering Mediation Class organiseren:

 1. Er is een overaanbod aan erkend bemiddelaars in Vlaanderen. Er zijn voldoende conflictsituaties maar de Belg verkiest – ondanks geïnformeerd te zijn over bemiddeling – nog eerder voor een klassieke aanpak met advocatuur en rechtbank. Dit heeft tot gevolg dat maar een beperkt aantal erkend bemiddelaars de gelegenheid krijgt om ervaring op te doen. Hierdoor zijn een significant aantal erkend bemiddelaars inactief.
 2. Er is een gebrek aan vertrouwen in de effectiviteit van bemiddeling. Klanten hebben nood aan positieve ervaringen. Met het kwaliteitslabel bieden wij duurzame oplossingen als bemiddelaar.

Met de Mastering Mediation Class wensen wij bemiddelaars te ontwikkelen met een stevig kwaliteitsniveau waar toekomstige klanten zich comfortabel bij voelen. Zeg maar een kwaliteitslabel.

Wij wensen de afgestudeerden – na het opdoen van voldoende ervaring – mee op te nemen in ons professioneel netwerk van bemiddelaars via ‘Dispute Resolution’ en ‘Samen in Bemiddeling’ In deze groep willen wij elkaar op actieve wijze ondersteunen doorverwijzen, expertise aanbieden etc.

Om deel te nemen is het noodzakelijk om je je in onze bemiddelingsvisie te vinden. Kijk hiervoor even bij onze basismodule bemiddeling.

Deelname gaat als volgt:

 1. Praktische toelatingsproef (bemiddelen).
 2. Indien positief advies wordt een persoonlijk plan opgemaakt van de te ontwikkelen aspecten (kan in  de vorm van specifieke permanente vormingen, praktische begeleiding in rollenspelen, etc.)
 3. Opstellen van een persoonlijk protocol en concept overeenkomst voor jou specifieke specialisatie. Voorbereiding op de bemiddeling
 4. Een bemiddelingstraject met partijen (geen rollenspelen) wordt onder volledige supervisie uitgevoerd. Via verplichte begeleide intervisiemomenten wordt ervaring tussen de deelnemers uitgewisseld.
 5. Na afronding van het bemiddelingsproces wordt een persoonlijk ontwikkelplan gecreëerd door de deelnemer en gevalideerd door de supervisor.
 6. De deelnemer stelt een persoonlijk business plan voor waar hij/zij zichzelf profileert. Dit met betrekking tot de accenten die de bemiddelaar wenst te promoten maar ook de zakelijke aspecten om de bemiddelingspraktijk op te starten.
 7. Vervolgens gaat de deelnemer op autonome wijze een drietal bemiddelingen uitvoeren
 8. Na een laatste persoonlijke evaluatie en voorstelling wordt je mee opgenomen et kwaliteitslabel in onze groep van professionele bemiddelaars.

Per reeks worden maximum drie deelnemers toegelaten!

Je kan je hier aanmelden.
Van harte welkom bij Walter en Natasha!

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.