Opleiding - International Family Mediation

Program subject to change and therefore only indicational.

International Family Mediation (IFM)

 1. Specifieke kenmerken van International Family Mediation
 • Specifieke kenmerken van deze bemiddelingsmethodologie;
  • Model: Internationale Kindontvoering
 • Specifieke houding van de internationale bemiddelaar in familiezaken;
 • Relatie bemiddelaar en voorschrijvers (advocaten, procureurs, rechters, overheid, verenigingen, enz.);
 • Bijzondere tools in het licht van de afstand en de taalkundige verschillen (skype, e- mail, enz.);
 • Invloed van de tolk;
  • Taalkundige verschillen
  • Evenwicht tussen tolk versus ‘vreemde taal’
 • Aanleren en begrijpen van de bijzondere stappen in internationale situaties;
 • De relaties van de bemiddelaar met de politieke en gerechtelijke partners;
 • Specifieke kenmerken: deontologie – vertrouwelijkheid.
 • Voorbeelden van internationale bemiddeling in familiezaken en simulaties van internationale bemiddeling;
 1. IFM in Co- Bemiddeling
 • Co-bemiddeling
  • Intercultureel
  • Hoe co-bemiddelaars onderling afstemmen om een optimale samenwerking en resultaat te bereiken (gebaseerd op persoonlijkheid, Roos van Leary)
 • Voorbereiding van een IFM.
  • Wat moet in vraag gesteld worden vooraleer de bemiddeling aan te vangen
  • Bemiddeling voorbereiden MET de advocaat
 1. Interculturaliteit en multiculturaliteit
 • Begrippen universalisme en differentialisme;
 • Binationale of multinationale en/of multiculturele koppels en families;
 • Context van migratie, emigratie en immigratie;
 • Sociologische en psychologische gevolgen voor de kinderen met verschillende culturele en godsdienstige achtergronden;
 • Impact van cultuur en recht.
 • Verschillen in bemiddelingsstijlen in de verschillende culturen.
 • Vergelijk van de verschillen in bemiddelingsprincipes van de verschillende landen
  Dit in een interactieve oefening van de deelnemers
 1. Sociologische aspecten
 • Stereotypering en de sociologische verklaringsniveaus
 • Interculturele waardensystemen
 • Rol van religie en interculturele toepassing
 • verschillende culturen en godsdiensten te vergelijken; een methodologie te verwerven om de grensoverschrijdende conflicten beter te beheren.
 1. Psychologie

Mijn psychologisch profiel als bemiddelaar

 • Persoonlijkheidsprofiel van de eigen persoon.
 • Sterktes en valkuilen

Psychologische dynamieken (context)

 • Inleiding tot de systeemtheorie
 • Invloed van gezinssituatie
 • Invloed van de opvoedingssituatie
 • Invloed vanuit het milieu
 • aanpakken van de preventie van kinderontvoeringen en het herstel van de familiebanden;
 • Integratie in andere culturen

Psychologische aspecten (individueel)

 • Ontwikkelingspsychologie
 • Trauma en traumaverwerking
  • Effecten op het functioneren
 • Rouwverwerking
 • Genogram – Sociogram
 • Stem van het kind
  • Ontwikkelingspsychologie
  • Gesprekstechnieken die de wens van het kind naar voor brengen
 1. Bijzondere uitdagingen IFM
 • Risico’s van deze bemiddeling
 • Duitsland: georganiseerd door MIKK
 • Frankrijk: georganiseerd door AMORIFE International-France
 • België: georganiseerd door Child Focus
 • Europees: georganiseerd door “Cross border mediation.eu”
 1. Juridische aspecten
 • Rechten van het kind en rechten van de mens;
 • Internationaal privaatrecht met betrekking tot de vermogensrechtelijke en erfrechtelijke aangelegenheden;
 • Internationale verdragen (Den Haag, Luxemburg, Brussel IIbis, Rechten van het Kind, enz.);
 • Bilaterale overeenkomsten en het exequatur van vonnissen;
 • Centrale autoriteiten (voorstelling, bevoegdheid, enz.);
 • Voorstelling van de herstelgerichte justitie.
 • Verschillen in juridische wijzen om deze correct op te nemen in de overeenkomst ter homologatie

Accreditation submission at the Federale Bemiddelingscommissie. Accreditation expected August 2021

Accreditation submission at Cross Border Family Mediatiors.

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
  Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 2. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 3. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Algemene Informatie & Locatie​

Lesdata onder voorbehoud!

International Family Mediation in coöperation with Missing Children Europe and Cross Border Family Mediators is submitted for accreditation by the Belgian Federale Bemiddelingscommissie. 

For belgian mediators the admission criterium is to be an ‘erkend bemiddelaar Familiale Zaken’
European mediators need to be a mediator in their country of origin.

The training location will be in Europe.

The training exists of a full week at premises where you will experience the challenges of International Mediators.

The trainers are European professionals in mediation.

Follow the progress and start of our first training at the People Interaction page of Linked In.

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.