Opleiding - Bemiddeling - Familiale zaken

De specialisatie omvat (40 uren) volgende items verdeeld over 5 lesdagen.

 1. Dag F1 (4 + 4 uren)
  1. Specifieke kenmerken van bemiddeling in Familiale Zaken. Inleiding tot internationale bemiddeling in familiezaken; multiculturele bemiddeling
  2. Beginselen van het recht inzake :
   1. Huwelijk, wettelijk en feitelijk samenwoning ;
   2. Echtscheiding en scheiding van tafel en bed, feitelijke scheiding ;
   3. Ouderlijke relaties (ouderlijk gezag, persoonlijke relaties, modaliteiten van huisvesting, enz.);
   4. Gevolgen van de regels van openbare orde en van dwingend recht;
   5.  Procedures
    1. Verzoeningsprocedure voor de familierechtbank;
    2. Gerechtelijke procedures in familiezaken; 
       
 2. Dag F2 (4 + 4 uren) – Online
  1. Psychologie en sociologie
   1. Psychologie en sociologie in relatie tot families;
   2. Psychologische effecten van familiale conflicten;
   3. Familiale relaties en familiale dynamiek ;
   4. Plaats van het kind en van de jongere in bemiddeling.  
      
 3. Dag F3 (4 + 4 uren) – Online
  1. Huwelijksvermogensrecht en erfrecht ;
  2. Onderhoudsverplichtingen:
   1. Bijdrage in de onderhouds- en opvoedingskosten van kinderen (begrippen gewone kosten, buitengewone kosten, bijzondere kosten), berekeningsmethodes onderhoudsbijdrage tussen ex-echtgenoten, berekeningsmethodes.

    Schriftelijk examen theoretisch gedeelte
     

 4. Dag F4 (4 + 4 uren) – Rollenspelen m.b.t. Opstellen van een EOT
  1. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools
  2. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools  
     
 5. Dag F5 (4 + 4 uren) – Rollenspelen m.b.t. Verblijfsregeling in het belang van het kind
  1. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools
  2. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools

   Praktijk examen bemiddelingsvaardigheden

 1.  
 1.  

Kostprijs: 2480€ (incl. Btw + lesmateriaal)

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een broodjeslunch

Deelnemers aan de basismodule bemiddeling bij People Interaction genieten een korting van 10%

Met 10% korting is de deelnameprijs 2232€ (incl. Btw + lesmateriaal)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor KMO-portefeuille*

*Voorafbetaling van                        487,4 Euro
Komt in aanmerking voor KMO:   1744,6 Euro
Waarvan zelf te betalen:              1221,2 Euro
Belgische overheid subsidieert:     523,4 Euro

Eigen bijdrage is dus:                   1708,6 Euro 

Deze opleiding is erkend door:

 • Federale Bemiddelingscommissie

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
 2. Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 3. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 4. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Aansluitende verdiepingsmodules met punten permanente vorming

Algemene Informatie & Locatie​

Lesdata onder voorbehoud!

Onze specialisatie Familiale Zaken bestaat uit 40 contacturen conform de nieuwe criteria van de Federale Bemiddelingscommissie.

Vanuit onze ervaring hebben we geleerd dat de specifieke modules in een minimum aantal uren een voldoend overzicht bieden voor deze specialisatie. Wij garanderen kwaliteit door bijkomende verdiepingsmodules aan te bieden die de deelnemer vrij en naar eigen noden kan volgen. Deze verdiepingsmodules vertegenwoordigen telkens een aantal punten ‘permanente vorming’ (xx FBC) geaccrediteerd door de Federale Bemiddelingscommissie. 

Aanvang lessen 9:00 – Einde lessen maximum 18:00

U heeft de mogelijkheid eenzelfde lesdag in een andere locatie te volgen. Hier kan je naar persoonlijke wensen gebruik van maken.

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.