Kwaliteits- en verandermanagement

Opleiding:

kwaliteits- en verandermanagement

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Kwaliteits- en verandermanagement als succesfactor voor je organisatie

Stakeholders verwachten dat organisaties kwaliteit leveren.  Deze kwaliteit beperkt zich niet tot proces- en productkwaliteit van de dienstverlening in de directe relatie met klanten.  Men verwacht ook kwaliteit in de bedrijfsvoering binnen een organisatie en het handelen met oog voor belangen van maatschappij en milieu.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn binnen dit kader belangrijke thema's.  Alsook de wijze waarop organisaties communiceren met hun stakeholders.  Ook dit vraagt enige zorgvuldigheid en kwaliteit.

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding kwaliteits- en verandermanagement is voornamelijk bedoeld voor managers, kwaliteitsmanagers, kwaliteitsmedewerkers, leidinggevenden of adviseurs. Maar het is ook mogelijk om vanuit een andere functie aan te sluiten bij de opleiding.

 

Iedereen met een diploma van minimaal bachelor niveau en/of minimaal vijf jaar beroepservaring, komt in aanmerking om tot deze opleiding toegelaten te worden.

 

Inhoud kwaliteits- en verandermanagement

Doelstelling kwaliteits- en verandermanagement

De opleiding kwaliteits- en verandermanagement bestaat uit verschillende thema's die zijn ondergebracht in modules.

 

- Persoonlijkheidsevaluatie en ontwikkeling

- Verbeterproject of verandertraject

- Management model

- Inspiratie Mobilisatie Waardering Reflectie cirkel

- Introductie kwaliteitssystemen 

- Inleiding "verbetermanagement"

- Introductie van het wybertjes-model: divergentie vs convergentie

- Kennismaking met de "seven tools" 

- Introductie van Statistical Process Control.  

- Inhoud en sturing geven aan veranderfasen

 

 Verschil tussen fysieke en mentale verandering, verschillende veranderstrategieën, sens of urgency en organisatorische veranderrollen.

 

De opleiding heeft tot doel om (aankomende) leidinggevenden of kwaliteitsfunctionarissen te professionaliseren in het vak.

 

De deelnemer is na het succesvol doorlopen van de opleiding in staat om:

- het belang van kwaliteitsmanagement voor eigen organisatie en de noodzaak van een integrale benadering ervan te benoemen

- inzichten in de verschillende modellen en fasen van kwaliteitsmanagement te benoemen en deze te vertalen naar een kwaliteitsverbeterplan voor de eigen organisatie

- procesverbeteringsmethoden toe te passen in de eigen organisatie

- bij alle betrokkenen draagvlak te genereren voor de voorgestelde veranderingen

- het veranderproces gefaseerd te beschrijven en te onderbouwen welke stappen per fase dienen te worden ondernomen

- doelstellingen naar actieplannen te kunnen vertalen

- een transparante en methodologisch verantwoorde manier van werken en rapporteren te hanteren

Onze opleidingskalender Kwaliteit & verandermanagement 2019

Lesdagen Limburg

Elke donderdagavond van 18:00 tot 21:00

Gedurende 26 opleidingsavonden

 

Startdatum: donderdag 10 januari 2019

Presentatiemoment: 4 juli 2019

 

Locatie:

Greenville, Center of Cleantech

Adres: Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren 

 


Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving.  Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken en -vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties. 

Hierdoor kan de leslocatie afwijken van de gepubliceerde locatie.

“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste