Intervisies / supervisies

Intervisies en supervisies

Onze intervisies en supervisies zijn georganiseerd volgens de criteria van de Federale Bemiddelingscommissie waardoor ze in aanmerking komen voor uren permanente vorming.

Onze intervisies en supervisies zijn een opleidingsonderdeel waardoor ze in aanmerking komen voor KMO portefeuille.

Accreditatie voor punten Permanente Vorming is in aanvraag bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Intervisie

Intervisie is het overleg van een aantal collega bemiddelaars met een min of meer vergelijkbaar niveau van opleiding en praktijkervaring, over door elk van hen verrichtte bemiddelingen. Vooraf worden de spelregels binnen de intervisie, de doelstellingen en de werkwijze afgesproken.
Deze intervisie is georganiseerd en gecontroleerd wordt door een erkende opleidingsinstantie en komst daardoor in aanmerking voor permanente vorming.

Elke intervisie wordt begeleid door één van de People Interaction docenten.

Het aanwezigheidsattest met vermelding van het aantal uren wordt opgesteld en ondertekend door alle deelnemers.
Intervisie kan slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

Niet-leden: 110€/uur BTW incl.
Leden:       100 € / 2uur intervisie BTW incl  =   75,2€ eigen bijdrage met KMO tussenkomst

Individuele supervisie

De supervisie heeft in het bijzonder tot doel dat de bemiddelaar inzicht krijgt in het beter begrijpen van zijn persoonlijk functioneren als hij geconfronteerd wordt met conflicten en personen in conflict. Het helpt de bemiddelaar nadenken over zijn opgewekte indrukken, zijn weerstanden, zijn vooroordelen, zijn associaties, …

De individuele supervisie is aangewezen voor een bemiddelaar die wenst na te denken over zijn interventies en zijn persoonlijk functioneren, om op deze wijze zijn persoonlijke en professionele actiemogelijkheden te verbreden.

Supervisie kan slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

Collectieve supervisie

De collectieve supervisie richt zich tot meerdere erkende bemiddelaars, die wensen na te denken over hun professionele interventies die ze toepassen. De confrontatie tussen de diverse ervaringen in verband met genomen interventies leidt tot het delen van verschillende visies en een wederzijdse verrijking.

Supervisie kan slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

Onze supervisies worden omkaderd door een bemiddelaar-opleider of door een externe expert, die beschikt over minstens een professionele ervaring van 10 jaar.

Niet-leden: 330€/uur BTW incl.
Leden: 300 € / 2uur supervisie BTW incl  =   225,6€ eigen bijdrage met KMO tussenkomst

Niet-leden: 110€/uur BTW incl.
Leden: 100 € / 2uur supervisie BTW incl  =   75,2€ eigen bijdrage met KMO tussenkomst

Contact

info@peopleinteraction.be

0468 43 99 11

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen
IBAN: BE29 6451 0162 9864
BIC: JVBABE22

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

 

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

Erkenningen

Op zoek naar bemiddeling?

Management – consultancy

Stel hier uw vraag