FalconTwin-186

Onze klanten

Procter & Gamble

In-Company Training

    

OPLOSSINGEN OP MAAT MET IMPACT VOOR UW ORGANISATIE

Leren, aanpassen, innoveren en veranderen: organisaties hebben er meer dan ooit behoefte aan. Onze opleidingen op maat bieden stevige en doelgerichte oplossingen. Een opleiding op maat biedt uw medewerkers de kennis, vaardigheden en het vertrouwen om veranderingsprocessen te sturen, om specifieke strategische vragen aan te pakken of gewoonweg om een veerkrachtige en high-performance managementstructuur uit te bouwen in uw organisatie.

ONS DOEL IN PARTNERSHIP

Ons doel is om een waardevol partnership met uw organisatie uit te bouwen. Of uw focus nu ligt op het omzetten van uw strategie in resultaten, het stimuleren van innovatie, het uitbouwen van ondernemerschap of het sturen van organisatieverandering – onze opleidingen op maat hebben dankzij hun kracht en effectiviteit echte waarde voor uw bedrijf. 

WAAR PEOPLE INTERACTION VOOR STAAT

Geef uw mensen de kennis, middelen en capaciteiten die ze nodig hebben om verandering teweeg te brengen in uw organisatie. Als een toonaangevende vormingsinstantie, stellen we bedrijven in staat om de steeds veranderende uitdagingen van het mondiale bedrijfsleven aan te gaan. Onze bewezen deskundigheid, pioniersgeest en pragmatische, actiegerichte aanpak staat People Interaction onderscheid ons van de anderen.

Door een partnership met People Interaction aan te gaan, krijgt u toegang tot:

  • DOCENTEN MET STEVIGE ERVARING EN EXPERTISE in het overbrengen van kennis en het verbreden van perspectieven PRAKTISCHE TOOLS EN INZICHTEN om ideeën en gedachten in actie om te zetten
  • HOOG KWALITATIEVE NAZORG met een passie om je functioneren effectief te ondersteunen en deelname aan EEN ACTIEF NETWERK van professionals.

ONZE WERKWIJZE

De kwaliteit van een opleiding op maat hangt af van een succesvolle samenwerking voor, tijdens en na de opleiding. People Interaction engageert zich om uw leertraject vorm te geven door middel van volgend stappenplan:

STAP 1: ONTDEKKING & VERKENNING
We starten elke samenwerking door naar elkaar te luisteren. Ons doel is uw organisatie, uw ambities en uw strategische uitdagingen te begrijpen.

STAP 2: ANALYSE VAN DE BEHOEFTEN
Onze experten voeren een meer diepgaande behoefteanalyse uit om een degelijke kennis van de ontwikkelingsbehoeften te verwerven. Op het einde van dit proces leggen we de opleidingsdoelen en de kernthema’s van de opleiding vast in een akkoord.

STAP 3: ONTWERP
Na dit overleg ontwerpen we het leerproces, duiden we sprekers, facilitatoren en experten aan die de opleiding zullen opleveren. We stemmen de inhoud van de opleiding af en regelen alle praktische zaken voor een vlotte oplevering.

STAP 4: UITVOERING
Onze professoren zijn internationale experts die hun kennis en ervaringen actief delen met onze deelnemers. Ons opzet is om de deelnemers daadwerkelijk te raken, te inspireren en hen te enthousiasmeren om bakens te verzetten. Onze didactiek varieert telkens naargelang de doelstellingen van de opleiding. De oplevering wordt beheerd door een opleidingsconsulent die de deelnemers door het leerproces leidt.

STAP 5: EVALUATIE & FOLLOW-UP
Elke opleiding wordt tijdens en na de uitvoering geëvalueerd. We vragen feedback van de deelnemers op alle aspecten van de opleiding. Zo kunnen we bepalen of de doelstellingen werden gehaald. Na de opleiding meten we de impact samen met de klant.

Wens je meer informatie?
Contacteer ons vandaag!
Tel: +32 473 97 5001 of mail naar info@peopleinteraction.be

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.