Aanstelling gerechtelijke bemiddeling

Limburg

In het kader van de promotie van buitengerechtelijke vormen van geschillenoplossing en de professionalisering daarvan wordt in Limburg reeds jaren geijverd door de Rechtbanken in nauwe samenwerking met de ADR-commissie van de Orde van Advocaten Limburg.

Trajectbemiddeling Familierechtbank
Alle Limburgse erkende bemiddelaars kunnen (ongeacht hun specialisatievorming en ongeacht hun kernberoep) zich melden aan mr. Sigrid Simons.

Pilootproject ADR (verzoening, detectie en verwijzing bemiddeling,…) in de Ondernemingsrechtbank ANTWERPEN afdeling Hasselt.
Voor wat betreft de toerbeurtlijst in het kader van de mogelijke verwijzingen van de 1D-Kamer Ondernemingsrechtbank, afdeling Hasselt (verzoenings- en schikkingskamer en verwijzing naar bemiddeling) kunnen alle Limburgse erkende bemiddelaars (ongeacht hun kernberoep, maar met vormingsspecialisatie burgerlijke en handelszaken) zich melden (de lijst wordt ongeveer om de 6 maanden aangevuld met de erkende bemiddelaars die zich daartoe engageren) bij Miek Warson – miek@solvimus.be

Contact

info@peopleinteraction.be

0468 43 99 11

kantoren:
Streekweg 2 – 2490 Balen
IBAN: BE29 6451 0162 9864
BIC: JVBABE22

maatschappelijke zetel:
Molenstraat 280 – 2490 Balen

 

Nieuwsbrief

Wij trachten jou de best mogelijke begeleiding aan te bieden. Indien er ondanks onze inspanningen alsnog een tekortkoming is dan kan je ons hiervan op de hoogte brengen: klachtenmelding@falcontwin.be

People Interaction is een afdeling van Falcontwin BV

Bezoek onze website voor al onze juridische gegevens

Erkenningen

Op zoek naar bemiddeling?

Management – consultancy

Stel hier uw vraag