License submission

De erkenning aanvragen stelt vaak vele vragen aan de aspirant bemiddelaar.

De formele erkenningsprocedure vindt U op de site van d Federale Bemiddelingscommissie. Hierbij de actieve link voluit: https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/de-erkenningsprocedure

De te gebruiken documenten vindt U op de link hierboven aangegeven.

Hierbij onze toelichting. Het dossier bestaat uit een inventaris van 12 items. 

 1. Brief tot aanvraag
  Dit betreft een mededeling dat U een aanvraag indient en voor welke specialisatie.
 2. Een grondige motivatie
  Dit is je motivatiebrief. Het is een zeer belangrijk onderdeel. Je deelt hier mee je motivatie om erkend bemiddelaar te worden in de door U gekozen specialisatie. Het betreft een motivatie, die U in dit dossier (nog) niet moet bewijzen. Belangrijk is:
  1. dat U een verband aantoont tussen de gevolgde specialisatie EN je beroepsverleden en/of ervaring. Kan ook een beroepsomschakeling zijn.
  2. aangeeft hoe ernstig U overweegt om het bemiddelen effectief uit te oefenen.
 3. Curriculum Vitae
 4. Uittreksel van strafregister van maximaal 2 maanden terug
  (voor bemiddelaars in familiale zaken, is het model 2 noodzakelijk!)
 5. Geen disciplinaire of administratieve sancties opgelopen hebben
  verklaring op eer of attest van de professionele orde
 6. Attest van opleiding en indien onvoldoende, dossier bemiddelingservaringen
 7. Kopie diploma
 8. Attest van 2 jaar beroepservaring
 9. Attest verzekering beroepsfouten
 10. Instemming met de gedragscode
 11. Verbintenis tot permanente vorming
 12. Instemming met het privacybeleid (antwoordmodel in bijlage ondertekend terug te sturen)

De kandidaat bemiddelaars dienen een dossier in overeenkomstig de aangegeven richtlijnen bij het secretariaat van de Federale Bemiddelingscommissie.

Federale Bemiddelingscommissie
Simon Bolivarlaan, 30 (WTC III)
1000 Brussel
secr.bemiddelingscommissie@just.fgov.be

De tijd van indienen tot goedkeuring varieert. U dient rekening te houden met een doorlooptijd van minimum twee maanden.

Walter, Natasha en het ganse docententeam wensen U veel succes!

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.