Intervision / Supervision

Intervisies en supervisies

People Interaction nodigt U graag uit op onze intervisiemomenten. 

Agenda

1. korte introductie door de begeleider (plan van aanpak, voorstelling deelnemers, …)
2. aangebrachte punten/casus door de deelnemers + bespreking in groep
3. individuele punten van de deelnemers
4. mogelijkheid tot netwerking

Deze intervisies komen in aanmerking voor 2 uren permanente vorming. 

  • Vlaams Brabant – Werner Van Loo
  • Antwerpen – Katrien Sansen

Elk erkend bemiddelaar: 40 € / 2uur incl. BTW
Voor deelname aanmelden via: info@peopleinteraction.be            Gewoon je naam en mailadres zijn voldoende. 

Intervisie

Intervisie is het overleg van een aantal collega bemiddelaars met een min of meer vergelijkbaar niveau van opleiding en praktijkervaring, over door elk van hen verrichtte bemiddelingen. Vooraf worden de spelregels binnen de intervisie, de doelstellingen en de werkwijze afgesproken.
Deze intervisie is georganiseerd en gecontroleerd wordt door een erkende opleidingsinstantie en komst daardoor in aanmerking voor permanente vorming.

Elke intervisie wordt begeleid door één van de People Interaction docenten.

Het aanwezigheidsattest met vermelding van het aantal uren wordt opgesteld en ondertekend door alle deelnemers.
Intervisie kan slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

Individuele supervisie

De supervisie heeft in het bijzonder tot doel dat de bemiddelaar inzicht krijgt in het beter begrijpen van zijn persoonlijk functioneren als hij geconfronteerd wordt met conflicten en personen in conflict. Het helpt de bemiddelaar nadenken over zijn opgewekte indrukken, zijn weerstanden, zijn vooroordelen, zijn associaties, …

De individuele supervisie is aangewezen voor een bemiddelaar die wenst na te denken over zijn interventies en zijn persoonlijk functioneren, om op deze wijze zijn persoonlijke en professionele actiemogelijkheden te verbreden.

Supervisie kan slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

Collectieve supervisie

De collectieve supervisie richt zich tot meerdere erkende bemiddelaars, die wensen na te denken over hun professionele interventies die ze toepassen. De confrontatie tussen de diverse ervaringen in verband met genomen interventies leidt tot het delen van verschillende visies en een wederzijdse verrijking.

Supervisie kan slechts voor 1/3 van de nodige uren (6 uren van de 18) in aanmerking komen voor permanente vorming.

Onze supervisies worden omkaderd door een bemiddelaar-opleider of door een externe expert, die beschikt over minstens een professionele ervaring van 10 jaar.

Niet-leden: 330€/uur BTW incl.
Leden: 300 € / 2uur supervisie BTW incl  =   225,6€ eigen bijdrage met KMO tussenkomst

Niet-leden: 110€/uur BTW incl.
Leden: 100 € / 2uur supervisie BTW incl  =   75,2€ eigen bijdrage met KMO tussenkomst

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.