Books / Literature

Voor onze leden en studenten bieden wij interessante vakliteratuur  aan studentenprijzen.

Bestellen is eenvoudig per mail aan info@peopleinteraction.be 
met vermelding van Titel boek; Voornaam en Naam.

Hierbij een eerste aanbod.

Bemiddeling in balans-Cover-C1 (002)

BEMIDDELING IN BALANS

Dit werk is het resultaat van 6 jaar doctoraal onderzoek, waarbij verschillende onderzoeksmethoden (incl. empirisch onderzoek) werden gebruikt om een bijzonder uitgebreid arsenaal aan mogelijke maatregelen te formuleren in het kader van zeer recente evoluties (bv. de wetten van 18 juni 2018, 22 april 2019, 31 juli 2020 en GwH 24 september 2020 en 22 oktober 2020). Het werk bevat een schat aan zeer concrete aanbevelingen voor de wet- en decreetgever, de overheid (zoals lokale besturen maar ook de Federale Bemiddelingscommissie), advocaten, bemiddelaars, magistraten, de bedrijfswereld, het onderwijs… geïnspireerd door empirisch onderzoek en rechtsvergelijking.

Dit boek geeft een alomvattend overzicht van alle relevante wet- en regelgeving inzake bemiddeling sinds de millenniumwisseling (incl. de belangrijke wet inzake ADR van 18 juni 2018), licht de wetgeving door en geeft zeer gerichte aanbevelingen tot optimalisering. Ook zeer recente wettelijke ingrepen (bv. de wet van 31 juli 2020 inzake de kosteloze rechtsbijstand) worden behandeld.

Dr. Tom Wijnant is een erkend bemiddelaar en onbezoldigd postdoctoraal medewerker aan de Universiteit Gent. Op 12 januari 2021 behaalde hij met dit werk de academische graad van doctor in de rechten.

AUTEUR(S): Tom Wijnant

boek | verschenen | 1e editie
mei 2021 | xxviii + 830 blz.
 
Ledenprijs:  Wordt binnenkort gepubliceerd
Niet-leden: Niet verkrijgbaar

HANDBOEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT (TWEEDE EDITIE)

De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch staatsblad zijn gepubliceerd. Onder meer de Erfwet 2017 en de Wet Huwelijksvermogensrecht 2018 zijn integraal in de tekst verwerkt.

Deze twee editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften.

AUTEUR(S): Renate Barbaix

boek | 2e editie
november 2018 | 1026 blz.
 
Ledenprijs:  69€ (exclusief verzendkosten)
Niet-leden: Niet verkrijgbaar
Praktisch burgerlijk recht in FZ

Praktisch Burgerlijk Recht in Familiale Zaken

Dit boek is speciaal gericht op de bemiddelaar in Familiale Zaken.

Volgende thema’s worden behandeld:

  • Personen-, familie- en relatievermogensrecht
  • Nalatenschappen, schenkingen en testamenten

Kijk hier voor de behandelde thema’s

ISBN: 978-94-6417-540-0
Hoofdstukken: 7
Pagina’s: 110
Samengesteld door: Walter Engelen, Natasha De Vinster

Afwerking: Vastgelijmd niet-uitscheurbaar

Ledenprijs: 20€ (exclusief verzendkosten)
Niet-leden: 35€ (exclusief verzendkosten)

Praktisch belastingrecht

Praktisch belastingsrecht voor de bemiddelaar

Dit boek is speciaal gericht op de bemiddelaar in Familiale Zaken. Verdieping in de relevante aspecten nodig voor een optimalisatie van de overeenkomst.

Kijk hier voor de behandelde thema’s

ISBN: 978-94-6417-538-7
Hoofdstukken: 21
Pagina’s: 420
Samengesteld door: Walter Engelen, Natasha De Vinster

Afwerking: Vastgelijmd niet-uitscheurbaar

Ledenprijs: 65€ (exclusief verzendkosten)
Niet-leden: 88€ (exclusief verzendkosten)

Krachtlijnen van het verbintenissenrecht

Krachtlijnen van het Verbintenissenrecht

Dit boek is gericht op de bemiddelaar. Verdieping in het verbintenissenrecht

Kijk hier voor de behandelde thema’s

ISBN: 978-94-6417-545-5
Hoofdstukken: 8
Pagina’s: 296
Samengesteld door: Walter Engelen, Natasha De Vinster

Afwerking: Vastgelijmd niet-uitscheurbaar

Ledenprijs: 60€ (exclusief verzendkosten)
Niet-leden: 85€ (exclusief verzendkosten)

Bijzondere overeenkomsten

Bijzondere overeenkomsten voor de bemiddelaar

Dit boek is gericht op de bemiddelaar. Verdieping in het verbintenissenrecht

Kijk hier voor de behandelde thema’s

ISBN: 978-94-6417-543-1
Hoofdstukken: 17
Pagina’s: 296
Samengesteld door: Walter Engelen, Natasha De Vinster

Afwerking: Vastgelijmd niet-uitscheurbaar

Ledenprijs: 55€ (exclusief verzendkosten)
Niet-leden: 75€ (exclusief verzendkosten)

Praktisch recht ondernemingen

Praktisch recht ondernemingen

Dit boek is speciaal gericht op de bemiddelaar in Commerciële en Handelszaken. Verdieping in de relevante aspecten nodig met betrekking tot vennootschappen.

Kijk hier voor de behandelde thema’s

ISBN: 978-94-6417-547-9
Hoofdstukken: 21
Pagina’s: 380
Samengesteld door: Walter Engelen, Natasha De Vinster

Afwerking: Vastgelijmd niet-uitscheurbaar

Ledenprijs: 60€ (exclusief verzendkosten)
Niet-leden: 85€ (exclusief verzendkosten)

Het nieuwe goederenrecht

Het nieuwe goederenrecht voor de bemiddelaar

Dit boek is speciaal gericht op de bemiddelaar in Burgerlijke, Commerciële en Handelszaken.

Kijk hier voor de behandelde thema’s

ISBN: 978-94-6417-546-2
Hoofdstukken: 3
Pagina’s: 54
Samengesteld door: Walter Engelen, Natasha De Vinster

Afwerking: Vastgelijmd niet-uitscheurbaar

Ledenprijs: 20€ (exclusief verzendkosten)
Niet-leden: 35€ (exclusief verzendkosten)

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.