Wilfried

Wilfried Mestdagh

Antwerpen

Familiale zaken

Engagement
Bij een conflict is het vaak een natuurlijke reactie om de zaak voor te leggen aan een rechtbank. Dit leidt echter vaak tot een onherstelbare breuk in relaties. Beter is het van het conflict gezamenlijk op te lossen met behulp van een bemiddelaar. Deze zal helpen de dialoog tot stand te brengen om tot een aanvaardbare oplossing te komen – een oplossing waar iedereen mee kan leven. Je kan bij mij ook terecht als je inkomsten laag zijn, of als je buitengewone kosten hebt. Mogelijk kom je dan in aanmerking voor rechtsbijstand. Dat wil zeggen dat mijn erelonen betaald worden door de rechtbank.

Ervaring
Door mijn opleidingen heb ik vooral oog voor de relationele eerlijkheid. Een overeenkomst afsluiten die juridisch in orde is, doch relationeel oneerlijk zal nooit lang stand houden. Bij een scheiding komen de kinderen op de eerste plaats, zij mogen immers niet de dupe worden omdat het niet meer klikt tussen hun ouders. ik werk samen met jullie de relationele en juridische aspecten uit om tot een overeenkomst te komen die gehomologeerd kan worden door de rechtbank.

Persoonlijk
Ik ben psychologisch consulent van opleiding en daarnaast heb ik nog verschillende therapeutische opleidingen gevolgd zoals gezinsbegeleider, systeemtheoretisch counseler, relatietherapie. Tenslotte wil ik nog even opmerken dat een conflict niet altijd in een scheiding hoeft te eindigen. Ik ondervind dat mensen hier zeer gemakkelijk naar grijpen, terwijl de relatie nog goed kan werken. Maar je mag uiteraard niet te lang wachten.

Praktijk

Churchillaan 322
2900
– Schoten
Tel. 03 369 38 38