foto Roger 2016

Roger Vermeulen

Antwerpen

Burgerlijke & handelszaken, Sociale zaken

ENGAGEMENT
In het bedrijfsleven, waar werklast en competitie toenemen, verhoogt ook de kans op conflicten. Ze wegduwen en doen alsof ze niet bestaan levert alleen maar negatieve energie op. Mijn levensmissie is daarom om deze om te buigen naar positieve energie door via samenwerking tot conflictoplossing te komen. Dit kan op verschillende manieren : door bemiddeling, door het trainen en coachen van conflictvaardigheden, door het aanpassen van organisatiestructuren en door het opzetten van een preventief conflictbeleid. Dit veronderstelt maatwerk op maat van de cliënt : kostenefficiënt en duurzaam.

ERVARING
Ervaren human resources manager in middelgrote organisaties en bedrijven met verschillende culturen. Ik ben gespecialiseerd in conflictbeleid en conflictoplossing, bemiddeling tussen collega’s en tussen medewerkers en hun werkgever. Hierbij heb ik verschillende invalshoeken : aan de directietafel, als coach van sleutelmedewerkers, als vertrouwenspersoon en als organisatieontwikkelaar. Daarom ben ik beschikbaar om deze kennis en ervaring te delen om een andere kijk op conflicten te ontwikkelen, het onzichtbare zichtbaar te maken en effectief conflictgedrag te stimuleren.

PERSOONLIJK
Ik ben opgegroeid in de multiculturele Limburgse mijnstreek. Menselijke relaties zitten van toen af in mijn DNA. Ik probeer dan ook kwaliteit in mijn relaties te leggen binnen mijn divese levensdomeinen. Vooreerst is dit familiaal met mijn echtgenote Mia, onze drie kinderen en zes kleinkinderen. Daarnaast is dit ook mijn drive op werkvlak, waar ik bekend sta als een “organisatieman”, de olie in het raderwerk, zowel aan de directietafel, met vakbonden als met individuele medewerkers. Tenslotte zet ik mij ook in voor maatschappelijke engagementen, zoals raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen.

Praktijk

Roger Vermeulen
Salvialaan 24
2290
– Vorselaar
Tel. 0495 91 12 26