Katrin Somers 2019

Katrin Somers

Antwerpen

Familiale zaken

Als advocate én als bemiddelaar leg ik mij hoofdzakelijk toe op nalatenschappen. Vanuit mijn beroepservaring stel ik vast dat de vereffening-verdeling van een nalatenschap vaak zorgt voor spanningen en ruzies binnen de familie. Als bemiddelaar ligt de uitdaging erin om de afwikkeling van de financiële nalatenschap te bemiddelen, door partijen te laten communiceren over hun emotionele erfenis, die hier onlosmakelijk mee verbonden is. Zo kan in één beweging getracht worden om door verbindende communicatie de familiebanden terug aan te halen en versterken zodat er -ondanks het overlijden- voor de familie terug een toekomst is.

Praktijk

HCGB Advocaten
Amerikalei 215
2000
– Antwerpen
Tel. 03 259 09 59