Katleen Van Hove

Katleen Van Hove

Antwerpen

Familiale zaken

Voor mij betekent bemiddelen een maximale ondersteuning geven bij de communicatie die nodig is om eender welk familiaal conflict naar best vermogen op te lossen. De emoties die mensen ondergaan wanneer ze gaan scheiden, wanneer een nieuw samengesteld gezin moeilijkheden heeft, wanneer onenigheden tussen ouders en kinderen hoog oplaaien of wanneer andere familierelaties zwaar onder druk komen te staan, maken het soms moeilijk om nog te kunnen communiceren en ook te luisteren naar elkaar. Hier wil ik als bemiddelaar de communicatie begeleiden om zo tot duurzame oplossingen te komen.

Mensen kunnen bij mij terecht voor iedere vorm van familiale bemiddeling:

  • Echtscheidingsbemiddeling, opstellen EOT
  • Familieconflicten tussen ouders – kinderen, broers – zussen, grootouders – kinderen – kleinkinderen …
  • Contactherstel tussen ouders – kinderen, grootouders – kleinkinderen, broers – zussen…
  • Ouderschapsplanning -ouderschapscoördinatie
  • Ondersteuning en bemiddeling bij nieuw samengestelde gezinnen.

Zelf ben ik gehuwd en heb 2 dochters, de oudste uit een eerdere relatie. Ik ken dus maar al te goed het wel en wee van een scheiding en van de vele jaren die erop volgen. Je blijft toch steeds geconfronteerd met je scheiding, ook wanneer alles vlot loopt. Ouders blijf je voor altijd en kinderen verdienen enkel de beste ondersteuning in hun leven van 2 ouders die samenwerken. Verder ben ik een zeer open en sociaal persoon en heb ik al van jongs af aan een grote interesse in mensen, het leven en de interactie tussen beide. Mijn studie maatschappelijk werk was dan ook zeer logisch !

Praktijk

Katleen Van Hove GCV
Koningin Astridplein 5B
2840
– Reet
Tel. 0472 54 30 81