IMG_2624

Judith Ravelingen

West-Vlaanderen

Familiale zaken

Op heden staat Judith Ravelingeen U bij in diverse materies, dewelke U op de volgende pagina’s kan raadplegen. Er werd de afgelopen jaren een grondige expertise uitgebouwd in het Familierecht, meer bepaald in zaken m.b.t. echtscheiding, onderhoudsgeld na echtscheiding en verblijfs- en onderhoudsregelingen m.b.t. kinderen.

Judith Ravelingeen volgde tevens de opleiding Bijzonder Jeugdrecht, waarna zij het certificaat van Jeugdadvocaat behaalde. Zij wordt ook vaak aangesteld als schuldbemiddelaar in dossiers betreffende collectieve schuldenregeling en als bewindvoerder.

In 2021 start Judith Ravelingeen met de opleiding tot het behalen van het certificaat van erkend bemiddelaar in Familiale zaken.

Judith Ravelingeen streeft er dan ook steeds naar om waar mogelijk tot een minnelijke regeling te komen. Als cliënt heeft U immers vaak meer baat bij een goede en correct afgehandelde regeling dan bij een lange procedure(slag), die op termijn kan gaan doorwegen. Wordt die evenwel toch onvermijdelijk, dan zullen uw belangen uiteraard eveneens met grote gedrevenheid behartigd worden. Altijd wordt gestreefd naar een zo optimaal mogelijk resultaat.

Praktijk

Judith Ravelingen
Voorzienigheidsstraat 94
8500
– Kortrijk
Tel. 0478 72 51 89