foto_zwartwit_Ann

Ann Corneillie

West-Vlaanderen

Familiale zaken

Vanuit mijn 20 jaar ervaring als psycho- en relatietherapeute was en ben ik er stellig van overtuigd dat communicatie één van de belangrijkste items is binnen elke relatie. Zelfs wanneer de relatie stopt mag en kan de communicatie niet stoppen. Ondanks het feit dat je niet langer partners bent, ben en blijf je voor altijd ouder van de gezamenlijke kinderen. Vanuit deze ervaring besliste ik om een zestal jaar geleden de opleiding familiaal bemiddelaar te volgen. Ik vond en vind het heel belangrijk om scheidende ouders in gesprek te houden, met respect voor zichzelf, de partner en de kinderen. Deze laatsten worden het vaakst buiten de besprekingen gehouden terwijl er over hen heel belangrijke zaken beslist moeten worden.

Als erkend bemiddelaar heb ik voornamelijk oog en aandacht voor datgene wat de verschillende partijen nodig hebben om te kunnen verwoorden wat hen tot de huidige situatie heeft gebracht en wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Zo leert de ervaring dat ze op die manier “in zorg voor zichzelf en de andere(n)” tot goede overeenkomsten kunnen komen. Daarnaast schrijf ik ook heel wat ouderschapsplannen in samenspraak met ouders en kinderen. Ieder kind droomt zijn ouders voor “eeuwig samen”. Wanneer die droom aan diggelen valt, moeten zij hier ook met vallen en opstaan leren mee omgaan. Het is dus belangrijk en noodzakelijk om als ouders naar hun noden en verlangens te luisteren om de verandering zo rustig mogelijk te laten verlopen en dit alles in een overeenkomst te gieten zonde in strijd te gaan om en met de kinderen.

Naast mijn privépraktijk als psychotherapeut en erkend bemiddelaar sta ik met passie in het onderwijs waar ik jongeren probeer te motiveren om met elkaar te communiceren en te discussiëren over de verschillende thema’s die hen bezighouden. Ik ben overtuigd dat ik als docent bemiddeling mijn ervaringen met de studenten wil delen maar evengoed aandacht zal hebben voor hun visies. Theorie en praktijk zijn enorm belangrijk maar kunnen enorm verrijkt worden door de ervaring en de beleving van zowel docent als student.

Praktijk

Hazelstraat 48
8810
– Lichtervelde
Tel. 0486 83 84 35