Basisopleiding coaching

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Basisopleiding coaching

Mensen begeleiden in hun veranderingsmogelijkheden. Coaching is een vorm van leren waarbij de coachee door analyse van kennis bekwamer wordt in het bereiken van zijn gestelde doelen.  Een coach ondersteunt en begeleidt tijdens dit leerproces.

Wie anderen echter wil begeleiden in een veranderingsproces, moet vooreerst de eigen krachten, talenten en valkuilen goed kennen en deze optimaal benutten.

 

Je leert om op een andere manier naar jezelf te kijken.  Je groeit als het ware als professional én als mens. En dit kan je inzetten om coachees op eenzelfde manier te begeleiden. 

Toelatingsvoorwaarden

Durf jij jezelf uitdagen en ga je graag op een voldoende kritische wijze met jezelf aan de slag?  Dan is dit ervaringsgericht opleidingstraject allicht iets voor jou.

We richten op een diverse groepssamenstelling wat werkterrein en achtergrond betreft.  Ons docententeam herbergt een gezonde mix van professionals uit Vlaanderen en Nederland. 

Iedereen met een diploma van minimaal bachelor niveau en/of ervaring in begeleiden van anderen van minimaal vijf jaar beroepservaring, komt in aanmerking om aan de basismodule Coaching toegelaten te worden.

De vakinhoudelijke specificiteit van het basisdiploma speelt daarbij geen enkele rol. 

Aan elke inschrijving gaat een intake-gesprek vooraf.

Inhoud Basismodule coaching

De vorming en de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 20 lesdagen 

Deze vorming is een zeer sterk ervaringsgerichte opleiding.  Wij vragen veel engagement van onze cursisten bij de verwerking van de theorie.  Lesmomenten zullen vooral op praktijk ingericht worden volgens het principe: leren van elkaar en door elkaar.  Het traject kent zowel een creatieve als een fysieke uitdaging.  Banden worden gecreëerd waar een blijvend netwerk uit voortvloeit.

De volgende thema’s komen aan bod:

 

- Wat is een coach en wie ben ik als coach?

- Zelfontwikkeling: wat is mijn blauwdruk?

     - persoonlijkheidsprofiel

     - conflictstijlen

     - communicatievaardigheden

     - sociologische aspecten

     - emoties

     - leiderschap

- Verbindende communicatie

- Groepsdynamica en sociale groepspsychologie

- Deontologie en beroepsethiek

Kostprijs Opleiding: 5000€ (Btw incl. + lesmateriaal)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.

 

Ons docententeam

  • Walter Engelen - Zaakvoerder
  • Natasha De Vinster - Zaakvoerder
  • Yves Vennekens/Hoofddocent
  • Quint Videler - Docent
  • Sanaa Naitchriff - Docente
  • Marjoleine Huntjens - Docente
  • Bert Nijssen - Docent

 

Onze opleidingskalender Basisopleiding coaching

 

Limburg

Aangekondigd voor voorjaar 2019
start januari 2019

 

exacte data worden later bepaald

 

Locatie:

GreenVille, center of Cleantech

Adres: Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren

 


Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving. Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken -en vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties.

Hierdoor kan de leslocatie afwijken van de gepubliceerde locatie.