Basisopleiding coaching

Game Changers Laboratorium

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Game Changers Laboratorium

In onze huidige samenleving, waar het neoliberalisme zorgt voor meer verantwoordelijkheid van het individu, beheerst het instrumenteel (doel-middel) denken niet alleen ons handelen in de bedrijfscontext, maar is dit eveneens doorgedrongen in andere gebieden zoals onderwijs, zorg en onze persoonlijke relaties.  Economische factoren zijn alom bepalend, het sociale vangnet wordt in vraag gesteld en de prestatie van het individu is belangrijker dan ooit tevoren.  Veelal zijn we gericht op het onderhouden van een sociale huishouding aan de buitenkant waarbij goed nieuws en succesvol zijn voor een virtueel gevoel van welbevinden zorgen.

 

Observatie geeft echter onomstotelijk aan dat deze aanpak niet leidt tot het gewenste resultaat.  Niet voor jou, niet voor organisaties en niet voor onze samenleving.  Aan de andere kant van het instrumentaliteitsdenken ligt het concept van waardigheidsdenken.  Hierbij wordt een taal gecreëerd waarbij een nieuwe betekenis wordt gegeven aan samenwerking, onderlinge afhankelijkheid en de existentiële waarden die naar voren worden gebracht maatstaf worden voor onze beslissingen.

 

Enkel door een integratie van het instrumentaliteitsdenken met het waardigheidsdenken gesteund door een grondige zelfkennis en bewustzijn van onze competenties en talenten, alsook van de eigen emotie en aspiratiehuishouding, kun je jouw en anderen hun toekomst bewust en duurzaam veranderen.

 

Dat is wat wij verstaan onder een Gamechanger (GC) die hiermee het verschil maakt.

 

Het GC-lab is de werkplaats waar je aan de slag gaat met zowel jouw 'back stage' als jouw 'front stage' om te komen tot een gebalanceerd en duurzaam samenspel tussen binnenkant en buitenkant en daardoor een hogere persoonlijke effectiviteit bereikt.

 

Het Game Changers-lab leidt de Gamechangers van morgen op!

 

Toelatingsvoorwaarden

Durf jij jezelf uitdagen en ga je graag op een voldoende kritische wijze met jezelf aan de slag?  Dan is dit ervaringsgericht opleidingstraject allicht iets voor jou.

We richten op een diverse groepssamenstelling wat werkterrein en achtergrond betreft.  Ons docententeam herbergt een gezonde mix van professionals uit Vlaanderen en Nederland. 

Iedereen met een diploma van minimaal bachelor niveau en/of ervaring in begeleiden van anderen van minimaal vijf jaar beroepservaring, komt in aanmerking om aan de basismodule Coaching toegelaten te worden.

De vakinhoudelijke specificiteit van het basisdiploma speelt daarbij geen enkele rol. 

Aan elke inschrijving gaat een intake-gesprek vooraf.

Inhoud Game Changers Laboratorium

De vorming en de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 20 lesdagen 

Deze vorming is een zeer sterk ervaringsgerichte opleiding.  Wij vragen veel engagement van onze cursisten bij de verwerking van de theorie.  Lesmomenten zullen vooral op praktijk ingericht worden volgens het principe: leren van elkaar en door elkaar.  Het traject kent zowel een creatieve als een fysieke uitdaging.  Banden worden gecreëerd waar een blijvend netwerk uit voortvloeit.

De volgende thema’s komen aan bod:

Module 1:  Introductie    wo 25, do 26, vr 27, za 28 september 2019

 • Leerstijlen onderzoeken.
 • Hoe kom je tot leren en ontwikkelen?
 • Lab contouren neerzetten.
 • Werken vanuit t-groep: de organisatie en professionele ontwikkeling 2030.
 • Groepsvorming

Module 2: Blauwdruk van Jezelf   vr 18, za 19 oktober 2019

 • HBM-ACT meting.
 • Wie ben ik/ Waar sta ik, als mens en als instrument tot verandering
 • Verkennen van je levensloop
 • Eigen waarden, normen en de impact op je leven en werk
 • Waar kom ik vandaan?
 • Instrumenteel en waardigheid
 • Zelfreflectie/Stilvallen
 • Welke plaats neem ik in, in de wereld?
 • Installeren van feedback

Module 3: Mezelf als Game-Changer  vr 22, za 23 november 2019 

 • Hanteren van je innerlijke dialoog
 • Vertrekken in het ‘hier & nu’. Inspelen en kunnen op inspelen
 • Contact maken
 • Valideren van talenten en kwaliteiten
 • Beelden/Creativiteit
 • Balans van geven en nemen
 • Positieve Psychologie
 • Driehoek van Product – Proces – Procedure erkennen en hanteren
 • Leren kijken vanuit ‘mildheid’

 

Module 4: Verbinden met de ANDERE  do 12, vr 13, za 14 decemer 2019

 • Contracteren/ Mandaat
 • Werkrelatie
 • Doelstellingen
 • Begeleidingstraject
 • Afronden
 • Verbinding met een groep

Methodieken: Socratische methode; Basisvaardigheden coachen; GROW/SMART; Systemische werken; Solution Focused; Collaboratieve; Narratieve; Progressie gericht; Denkadviseren

 

Module 5: Mijn Positie als Game-Changer   vr 24, za 25 januari 2020

Het construeren van je eigen praktijktheorie. Hoe stap ik als Game-Changer op het speelveld van verandering.

Module 6: Experimenteer Ruimte  vr 14, za 15 februari 2020
Het uitwerken en hanteren van concrete casussen van de deelnemers,  Aan de slag met klanten of binnen een organisatie

 

Module 7:  Afronden  vr 20, za 21 maart 2020
- Aan de slag met je slotopdracht.
- Vanuit de trainers komt een ‘prikkelend’ afsluiter. We stappen letterlijk in een andere wereld (2035).

Proeverijen Games Changers Lab

 

Maak kennis met het vormingstraject via onze "Proeverijen"

Regio Antwerpen
- 25 april 2019

- 23 mei 2019

 

Regio Breda

- 13 juni 2019

 

Telkens van 19u00 tot 21u00

 

Locatie:

Exacte locatie wordt later bevestigd

 

Kostprijs Opleiding: 6200€ (Btw incl. + lesmateriaal)

Kostprijs Verplichte accommodatie: 1500€ (Btw incl.)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid*

* Voorafbetaling: 1076€

Komt in aanmerking voor KMO: 5074€

waarvan zelf te betalen: 3044,4€

Belgische overheid subsidieert: 2029,6€

 

Tijdens deze opleiding worden er vijf verplichte overnachtingen in accommodatie georganiseerd.

 

Ons docententeam

 • Walter Engelen - Zaakvoerder
 • Natasha De Vinster - Zaakvoerder
 • Yves Vennekens/Hoofddocent
 • Quint Videler - Docent
 • Christian Rosendahl Huber - Docent
 • Marjoleine Huntjens - Docente
 • Bert Nijssen - Docent

 


Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving. Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken -en vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties.

Hierdoor kan de leslocatie afwijken van de gepubliceerde locatie.

“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste
“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste