Basisopleiding bemiddeling

Basisopleiding bemiddeling

Ons team heet u welkom en kijkt uit naar een verdere professionele samenwerking

 

Basisopleiding bemiddeling

Onze opleidingen zijn conform de nieuwe criteria van de Federale Bemiddelingscommissie. Onze basisopleiding bestaat uit minimum 108 contacturen.

 

Conflicten maken deel uit van het leven. Elke mens is uitgerust met een aantal "tools" om de eigen problemen op te lossen. Maar vroeg of laat lopen mensen "vast" bij bepaalde triggers of weerkerende patronen in de communicatie.

Als mensen ervoor kiezen om naar de Rechtbank te stappen, leidt dit meer dan eens tot onherstelbare breuk in relaties of communicaties met twee kampen van winnaar en verliezer.

 

Bemiddeling is een alternatieve manier om conflicten op te lossen. Het is vaak makkelijker om over een conflict te praten met een neutrale en onafhankelijke persoon; een derde partij die begeleidt bij het oplossen of herdirigeren van de communicatie. Die rol neemt de bemiddelaar op zich.

Het doel van bemiddeling is een oplossing vinden die voor alle partijen haalbaar en aanvaardbaar is. Mensen gaan met een bemiddelaar rond de tafel zitten om op een efficiënte en duurzame manier beslissingen te nemen, nodig om verder te kunnen met hun leven. 

Mensen krijgen begrip voor elkaars standpunten en krijgen inzicht in het emotionele proces van de andere.  Op deze manier komen constructieve oplossingen/beslissingen tot stand.

Vorming tot "erkend bemiddelaar"

Het vormingsprogramma tot bemiddelaar bestaat uit twee onderdelen die beide verplicht zijn.

 

Het is noodzakelijk om zowel de basismodule als minstens één specialisatiemodule succesvol af te ronden om door de Federale Bemiddelingscommissie erkend te worden en zodoende als "erkend bemiddelaar aan de slag te kunnen. 

 

Er bestaan in België drie specialisaties:

People Interaction is voor al deze opleidingen erkend door de Federale Bemiddelingscommissie

Toelatingsvoorwaarden

Iedereen met een diploma van minimaal bachelor niveau en minstens twee jaren aantoonbare werkervaring, komt in aanmerking om aan de basismodule Bemiddeling toegelaten te worden.

 

De vakinhoudelijke specificiteit van het basisdiploma speelt daarbij geen enkele rol. Toch kan een verworven expertise in een technisch domein een pluspunt zijn om in sommige conflicten te bemiddelen.

 

Na het succesvol beëindigen van de basismodule Bemiddeling kan men toegelaten worden tot één van onze specialisatie opleidingen.

Inhoud Basismodule bemiddeling

De theoretische vorming en de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 18 lesdagen (en 1 halve dag examinatie).

 

Naast het verwerven van een grondige theoretische kennis vereist de opleiding een sterke motivatie en engagement van de deelnemer om zich de vaardigheden van de bemiddelaar eigen te maken. Een kritische reflectie over eigen persoonlijkheid en functioneren zijn confronterend maar fundamenteel. 

 

De basismodule komt in aanmerking voor juridische punten toegekend door de Orde van Vlaamse Balies.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Bewustmaking rond ‘bemiddeling’: de algemene bemiddelingsprincipes (ethiek/filosofie) .
 • Psychologische aspecten: de persoonlijkheids- en communicatiemodellen cruciaal bij de ontwikkeling van de bemiddelingsvaardigheden.
 • Sociologische aspecten: ethiek, verschillen in normen en waarden, verdraagzaamheid, autonomie, vertrouwelijkheid.
 • Conflict theorie: eigen conflict hanteringsstijl met diens sterktes en valkuilen;  leren toepassen van diverse stijlen om het resultaat te optimaliseren.
 • Communicatie: kennis met uitgebreide inoefening van de communicatievaardigheden.
 • Ethiek en deontologie: Ethische en deontologische aspecten in bemiddeling.
 • Theoretische en praktische aspecten van het recht : een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Het bemiddelingsproces: alle deelaspecten van het bemiddelingsproces geïntegreerd tot één samenhangend geheel.

Bij de praktijkoefeningen vertrekken we vanuit een eigen persoonlijkheidsevaluatie. Deze dient als basis voor toepassing in de interactiemodellen (Roos van Leary, communicatiemodellen, onderhandelingsmethoden, bemiddelingsvaardigheden) en uiteindelijk in de integratie bij het bemiddelingsproces als geheel. De verschillende rollenspelen en casusbesprekingen zorgen voor een verdieping van de leerstof en een effectieve ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Op deze wijze simuleren we een volledig bemiddelingsproces.

Kostprijs Opleiding: 4200€ (Btw incl.+ lesmateriaal).
Vroegboekkorting 10% ( 3780€ incl BTW) bij inschrijving vóór 30 juli 2019!

Tijdens onze opleidingen voorzien wij een eenvoudige lunch tijdens de middag!

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*
* Voorafbetaling: 706€
Komt in aanmerking voor KMO: 3074€
Waarvan zelf te betalen: 1844,4€
Belgische overheid subsidieert: 1229,6€

 • Walter Engelen - Zaakvoerder
 • Natasha De Vinster - Zaakvoerder/Hoofddocente
 • Astrid Clabots - Docente
 • Sanaa Naitchrif - Docente
 • Ann Corneillie - Docente
 • Catharina Janssens - Docente
 • Bart Verheyen - Docent

 

Onze opleidingskalender basisopleiding Bemiddeling 2019 - 2020
Lesdata onder voorbehoud!

 

Lesdagen
Limburg

Dag 1:  ma 9 september
Dag 2:  za 21 september
Dag 3:  ma 23 september
Dag 4:  za 5 oktober 
Dag 5:  ma 7 oktober
Dag 6:  za 19 oktober
Dag 7:  ma 21 oktober 
Dag 8:  za 9 november 
Dag 9:  ma 18 november
Dag 10: za 30 november
Dag 11: ma 2 december 
Dag 12: za 14 december 
Dag 13: ma 16 december
Dag 14: za 11 januari 2020
Dag 15: ma 13 januari 2020
Dag 16: za 25 januari 2020
Dag 17: ma 27 januari 2020
Dag 18: za 8 februari 2020

Telkens van 9:30 tot 17:00

 

Examen: za 14 maart

Locatie:

Greenville

Centrum-Zuid 1111

3530 Houthalen-Helchteren

Lesdagen 
Antwerpen

Dag 1:  O VL of Limburg
Dag 2:  di 24 september
Dag 3: O VL of Limburg
Dag 4: O VL of Limburg
Dag 5: O VL of Limburg
Dag 6:  di 22 oktober
Dag 7:  di 5 november 
Dag 8:  O VL of Limburg
Dag 9: O VL of Limburg
Dag 10: do 28 november
Dag 11: di 3 december 
Dag 12: O VL of Limburg
Dag 13: di 17 december
Dag 14: O VL of Limburg
Dag 15: di 14 januari 2020
Dag 16: do 23 januari 2020
Dag 17: di 28 januari 2020
Dag 18: do 6 februari 2020

Telkens van 9:30 tot 17:00

 

Examen: za 14 maart

 

Locatie:

Precieze locatie te Antwerpen volgt

 

Lesdagen
Vlaams-Brabant

Dag 1:  O VL of Limburg
Dag 2:  do 26 september
Dag 3: O VL of Limburg
Dag 4: O VL of Limburg
Dag 5: O VL of Limburg
Dag 6:  do 24 oktober 
Dag 7:  do 7 november
Dag 8: O VL of Limburg
Dag 9: O VL of Limburg
Dag 10: di 26 november 
Dag 11: do 5 december 
Dag 12: O VL of Limburg
Dag 13: do 19 december
Dag 14: O VL of Limburg
Dag 15: d0 16 januari 2020
Dag 16: di 21 januari 2020
Dag 17: do 30 januari 2020
Dag 18: di 4 februari 2020

Telkens van 9:30 tot 17:00

 

Examen: za 14 maart

 

Locatie:

Swanenberg

Alfons Stesselstraat 19

3012 Leuven

 

Lesdagen 
Oost-Vlaanderen

Dag 1:  za 14 september
Dag 2:  vr 20 september
Dag 3:  za 28 september
Dag 4:  vr 4 oktober
Dag 5:  za 12 oktober 
Dag 6:  vr 18 oktober 
Dag 7:  za 26 oktober
Dag 8:  vr 15 november
Dag 9:  za 23 november
Dag 10: vr 29 november 
Dag 11: za 7 december 
Dag 12: vr 13 december 
Dag 13: vr 10 januari 2020
Dag 14: za 18 januari 2020
Dag 15: vr 24 januari 2020
Dag 16: za 1 februari 2020
Dag 17: vr 7 februari 2020
Dag 18: za 15 februari 2020

Telkens van 9:30 tot 17:00

 

Examen: za 14 maart

 

Locatie:

Precieze locatie volgt 

 

Lesdagen
West-Vlaanderen

Dag 1:  O VL of Limburg
Dag 2: wo 18 september 
Dag 3: O VL of Limburg
Dag 4: O VL of Limburg
Dag 5: O VL of Limburg
Dag 6:  wo 16 oktober
Dag 7:  wo 23 oktober
Dag 8: O VL of Limburg
Dag 9: O VL of Limburg
Dag 10: wo 20 november
Dag 11: wo 27 november 
Dag 12: O VL of Limburg
Dag 13: wo 11 december 
Dag 14: O VL of Limburg
Dag 15: wo 22 januari 2020
Dag 16: wo 29 januari 2020
Dag 17: wo 5 februari 2020
Dag 18: wo 12 februari 2020

Telkens van 9:30 tot 17:00

 

Examen: za 14 maart

 

Locatie:

Green Park Hotel

Chartreuseweg 20

8200 Brugge

 

Onze opleidingskalender basisopleiding Bemiddeling 2019

 

Lesdagen
Vlaams-Brabant

Dag 1: vrij 1 februari

Dag 2: za 2 februari

Dag 3: za 16 februari

Dag 4: vrij 1 maart

Dag 5: ma 11 maart

Dag 6: di 26 maart

Dag 7: di 2 april

Dag 8: vrij 26 april

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: za 4 mei 2019

 

Locatie:

Swanenberg

Alfons Stesselstraat 19

3012 Leuven

 

Lesdagen
West-Vlaanderen

Dag 1: ma 28 januari

Dag 2: di 29 januari

Dag 3: ma 11 februari

Dag 4: ma 25 februari

Dag 5: vrij 8 maart

Dag 6: ma 25 maart

Dag 7: ma 1 april

Dag 8: di 23 april

Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: za 4 mei 2019

 

Locatie:

Green Park Hotel

Chartreuseweg 20

8200 Brugge

 

Lesdagen 
Oost-Vlaanderen

Dag 1: ma 21 januari

Dag 2: di 22 januari
Dag 3: vrij 15 februari
Dag 4: do 28 februari
Dag 5: di 19 maart
Dag 6: wo 27 maart
Dag 7: wo 3 april
Dag 8: wo 24 april
Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: za 4 mei

 

Locatie:

Huis van de Bouw

Tramstraat 59

9052 Zwijnaarde

 

Lesdagen 
Antwerpen

Dag 1: do 24 januari

Dag 2: vrij 25 januari
Dag 3: za 9 februari
Dag 4: za 23 februari
Dag 5: do 14 maart
Dag 6: do 21 maart
Dag 7: do 28 maart
Dag 8: do 4 april
Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: za 4 mei

 

Locatie:

Martinushoeve

Binnenfort Fort 5

Spaanse Molenstraat 44

2040 Antwerpen

 

Lesdagen
Limburg

Dag 1: vrij 18 januari

Dag 2: za 19 januari
Dag 3: vrij 8 februari
Dag 4: vrij 22 februari
Dag 5: vrij 15 maart
Dag 6: vrij 22 maart
Dag 7: vrij 29 maart
Dag 8: vrij 5 april
Telkens van 9:00 tot 18:00

 

Examen: za 4 mei

 

Locatie:

Greenville

Centrum-Zuid 1111

3530 Houthalen-Helchteren

 


Al onze opleidingen vinden plaats in een unieke en professionele omgeving. Ruime en lichte lokalen zijn onontbeerlijk om de bemiddelingstechnieken -en vaardigheden nog beter eigen te maken. Om deze reden zoeken wij steeds naar nieuwere en betere locaties.

Hierdoor kan de leslocatie soms afwijken van de gepubliceerde locatie.

“De docenten waren heel professioneel en onderbouwd. Ik heb geleerd om uit de rol van de ‘good guy’ te stappen, niet naïef te zijn, maar na te denken en de meer leidende rol te durven innemen. Ook, dat je leugens kan leren herkennen en niet mag vergeten dat dit zeer vaak gebeurt en een enorme impact heeft op de bemiddeling.”
Freya
Cursiste
“Het is belangrijk goed te luisteren naar de feitelijkheden die door partijen worden aangedragen en in te pikken op zaken die niet onmiddellijk belangrijk lijken, maar waar toch een diepere betekenis onder zit. Als bemiddelaar moet ik daar voldoende oog voor hebben. Niet te snel wat gezegd is zonder meer voor waar aannemen.”
Caroline
Cursiste
“In deze cursus waren de docenten, de inhoud, de sfeer en de omgeving geweldig. Ik heb er enorm veel uit geleerd. Waar ik in het begin moest vaststellen dat ik gericht was op het oplossen of vermijden van conflicten, heb ik geleerd dat er niet altijd een oplossing moet zijn.”
Elke
Cursiste
“Het is belangrijk om een bepaalde structuur uit te zetten bij een bemiddelingsgesprek en die te volgen/op terug vallen, waarbij je voldoende tijd moet geven om de mensen hun verhaal te laten doen en op bepaalde zaken verder in te pikken.”
Marijke
Cursiste