Bemiddeling bij complexe conflicten.

De permanente vorming richt zich op het voorbereiden van bemiddeling bij complexe conflicten. Als bemiddelaar sta je bij het begin van de opdracht voor de uitdaging je aanpak optimaal voor te bereiden. Eventueel zelfs te beslissen en adviseren welke aard van conflictbegeleiding het meest optimaal is voor dit specifieke conflict. Het is het bepalen van de meest gepaste wijze van bemiddeling en conflicthantering in organisaties, de omvang en reikwijdte van conflicten te duiden en adequate conflicthanteringswegen te formuleren om conflictbehandelingsschade door mismatching te voorkomen.

Voor de conflictadviseur maar eigenlijk voor elke manager en HR medewerkers, is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de vele methoden om conflicten aan te pakken.

Programma

Dag 1

 1. Verwelkoming 9u30 – 10u00
  1. Korte kennismaking met de trainers
  2. Kennismaking met de groep
 2. Doelstellingen + PV overzicht 10u00 – 10u45
  1. Uitleg programma
  2. Bespreken spelregels o.a. over vertrouwelijkheid en leergierig opstellen
  3. Leerdoelen deelnemers
  4. Achterliggende principes en waarden
 3. Pauze 10u45 – 11u00
 4. Casus: Vanuit de huidige kennis 11u00 – 11u45
 5. Beschouwingen en kadering van conflictanalyse 11u45 – 12u15
 6. Lunch 12u15 – 13u00
 7. Conflict Beslissingsboom 13u00 – 13u15
 8. Wat is een conflict – definitie en elementen 13u15 – 14u00
 9. Conflictmapping / Conflictanamnese 14u00 – 14u30
  1. Oefening in conflictmapping
 10. Pauze 14u30 – 14u45
 11. Escalatiegraad volgens Glasl 14u45 – 15u15
 12. Oefening analyse casus 15u15 – 17u00
  Vraag om eigen conflictsituaties voor dag 2

Dag 2

 1. Reflectie dag 1 9u30 – 9u45
 2. Menselijke kenmerken 9u45 – 10u45
  1. Conflictstijlen
  2. Emoties
  3. Interne / Externe locus
 3. Pauze 10u45 – 11u00
 4. Mogelijke geschillenoplossingen 11u00 – 11u30
 5. Conflictpartners 11u30 – 11u45
 6. Expertises 11u45 – 12u00
 7. Plan van aanpak 12u00 – 12u30
 8. Lunch 12u30 – 13u15
 9. Oefening analyse casus 13u15 – 15u00
 10. Pauze 15u00 – 15u15
 11. Oefening analyse casus 15u15 – 16u45
 12. Reflectie en evaluatie : zijn de leerdoelen gehaald ? 16u45 – 17u00

Kostprijs Opleiding: 1298€ (Btw incl.)

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse Overheid.*

*Voorafbetaling van                        285,3 Euro
Komt in aanmerking voor KMO:   1012,7 Euro
Waarvan zelf te betalen:                708,9 Euro
Belgische overheid subsidieert:     303,8 Euro

Eigen bijdrage is dus:                    994,2 Euro 

Leden van het People Interaction Nazorg ontvangen 10% korting!

Deze opleiding is erkend door:

 • Federale Bemiddelingscommissie.
  In afwachting van accreditatie is de aanvraag voor 12 punten ingediend.

Ik ben opgeroeid in de multiculturele Limburgse mijnstreek. Menselijke relaties zitten vanaf toen in mijn DNA en inspireerden mijn beroepskeuze : ervaren human resourcesmanager in middelgrote organisaties en bedrijven met verschillende culturen. Kwaliteit van relaties is mijn drive, zowel op familiaal als op professioneel vlak, waar ik bekend sta als een “organisatieman”, de olie in het raderwerk, zowel aan de directietafel, met vakbonden als met individuele medewerkers. Tenslotte zet ik mij ook in voor maatschappelijke engagementen, zoals raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen en als erkend bemiddelaar. Dit laatste betekent voor mij eveneens het trainen en coachen van conflictvaardigheden, het aanpassen van organisatiestructuren en het opzetten van een preventief conflictbeleid.

                                                     Erkend bemiddelaar in Burgerlijke en Handelszaken én Sociale Zaken

Ondernemerszin gecombineerd met een passie voor mensen leidden tot het oprichten van People Interaction. Reeds vanaf jonge leeftijd werd ik gefascineerd door zowel techniek EN mensen. Een internationale carriére werd uitgebouwd met verscheidene sleutelposities in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. In 2008 zette ik doelbewust een punt achter mijn functie als senior vice president total quality in Parijs om mijn passie met mensen verder professioneel uit te bouwen.

Ik behaalde de graad van Ing met grote onderscheiding en studeerde eveneens aan de Academie voor Integratieve Psychologie te Gent. Vervolledigd met cursussen aan de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven behaalde ik het diploma van Integratief Psychotherapeut

Algemene Informatie & Locatie​​

Complexe conflicten hanteren, conflictmanagement, een vak apart. Roger Vermeulen en Walter Engelen vormen samen een ijzersterk team. Met hun jarenlange ervaring op het gebied van conflictmanagement delen zij graag hun ervaring. 

Mensen zijn, bewust of onbewust, altijd het middelpunt van conflicten, afwisselend als aanjager of slachtoffer. Conflicten kunnen op tal van manieren ontstaan. Wij mensen hebben een enorm arsenaal van mogelijkheden om conflicten te genereren. Miscommunicatie is er één van. We gaan er al te vaak vanuit dat iedereen wel begrijpt wat we bedoelen en zijn verbaasd als hun woorden anders worden geïnterpreteerd worden. Dit leidt dan weer tot irritaties en conflict. 

Conflictmanagement is het zakelijk of methodisch benaderen van opkomende geschillen in en rondom organisaties, waarbij instrumenten en methodieken worden ontwikkeld en gebruikt om conflicten vroegtijdig te herkennen en adequaat aan te pakken, met het doel om risico’s en onnodige escalaties te voorkomen. Naast een degelijke kennis van conflict theorie is de conflictmanager een meester in communicatieve en sociale vaardigheden.

De erkend bemiddelaar worden handvaten aangereikt om in complexe conflicten de complexiteit, de criticiteit en de persoonlijke belangen onderbouwd in kaart te brengen. Dit maakt een degelijke voorbereiding en aanpak van het bemiddelingsproces mogelijk. Onderwerpen zoals Glasl, conflictmapping, Maslow, conflict beslissingsboom, persoonlijkheidstrekken die de aard van de conflicthantering mee beïnvloeden, Thomas Kilman, emotie hantering en rollenspelen voor de bemiddelaar komen uitgebreid aan het bod.
Deze permanente vorming is uiterst geschikt om complexe conflicten met meerdere partijen (rechtstreeks en onrechtstreeks) op de gepaste wijze te bemiddelen of de meeste geschikte vorm van conflictbegeleiding te adviseren. Vooral voor bemiddelingen in organisaties is dit een unieke en effectieve voorbereiding van het bemiddelingsproces.
Bij een intakegesprek kunnen verschillende hulpvragen of vragen om informatie aan de orde komen. Deze kunnen betrekking hebben op een al bestaand conflict of op mogelijkheden om een conflict te voorkomen. Dit eerste contact vraagt van de bemiddelaar (als conflictadviseur) communicatieve en sociale vaardigheden, samen met kennis van de dynamiek van een interactie en het voorkomen van valkuilen. 

12 accreditatiepunten voor Permanente Vorming vanuit de Federale Bemiddelingscommissie (in aanvraag).

Vragen? Mail info@peopleinteraction.be

Minimum aantal deelnemers is 6                   Telkens van 09:30 tot 17:00

Lesdata definitief!

Stel hier uw vraag

Stuur een mail naar info@peopleinteraction.be voor meer informatie.