Opleiding - Basismodule Bemiddeling

De theoretische vorming en de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden zijn gespreid over 11 lesdagen (en 2x halve dag examinatie).

Naast het verwerven van een grondige theoretische kennis vereist de opleiding een sterke motivatie en engagement van de deelnemer om zich de vaardigheden van de bemiddelaar eigen te maken. Een kritische reflectie over eigen persoonlijkheid en functioneren zijn confronterend maar fundamenteel.

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Bewustmaking rond ‘bemiddeling’: de algemene bemiddelingsprincipes (ethiek/filosofie).
 • Psychologische aspecten: de persoonlijkheids- en communicatiemodellen cruciaal bij de ontwikkeling van de bemiddelingsvaardigheden.
 • Sociologische aspecten: ethiek, verschillen in normen en waarden, verdraagzaamheid, autonomie, vertrouwelijkheid.
 • Conflict theorie: eigen conflict hanteringsstijl met diens sterktes en valkuilen; leren toepassen van diverse stijlen om het resultaat te optimaliseren.
 • Communicatie: kennis met uitgebreide inoefening van de communicatievaardigheden.
 • Ethiek en deontologie: Ethische en deontologische aspecten in bemiddeling.
 • Theoretische en praktische aspecten van het recht: een uitdieping van de Belgische bemiddelingswet en de deontologie zoals bepaald door de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Het bemiddelingsproces: alle deelaspecten van het bemiddelingsproces geïntegreerd tot één samenhangend geheel.

Bij de praktijkoefeningen vertrekken we vanuit een eigen persoonlijkheidsevaluatie. Deze dient als basis voor toepassing in de interactiemodellen (Roos van Leary, communicatiemodellen, onderhandelingsmethoden, bemiddelingsvaardigheden) en uiteindelijk in de integratie bij het bemiddelingsproces als geheel. De verschillende rollenspelen en casusbesprekingen zorgen voor een verdieping van de leerstof en een effectieve ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. Op deze wijze simuleren we een volledig bemiddelingsproces.

Dag 1 (4 + 4 uren)
  a. Inleiding tot bemiddeling
  b. Recht i.v.m. bemiddeling (protocol + soorten overeenkomsten)

Dag 2 (4 + 4 uren)
  a. Conflicttheorie, conflictstijl
  b. Onderhandeling en bemiddeling

Dag 3 (4 + 4 uren)
  a. Psychologische aspecten, persoonlijkheid en gedrag, systeemtheorie
  b. Psychologische aspecten, overdracht en mijn ‘red button’

Dag 4 (4 + 4 uren)
  a. Emoties in bemiddeling
  b. Sociologie, Deontologie en ethiek

Dag 5 (4 + 4 uren)
  a. Communicatie inleiding, begrippen en vaardigheden
  b. Bemiddeling op afstand via digitale platformen

Dag 6 (0 + 4 uren)
  a. Rechtsbijstand en bemiddeling, Erkenningsaanvraag

Schriftelijk examen theoretisch gedeelte

Dag 7 (0 + 4 uren)
  a. Bemiddelingsproces, Rollenspelen aanmelding

Dag 8 (4 + 4 uren)
  a. Opstellen protocol
  b. Rollenspelen – Aanmelding en Intake

Dag 9 (4 + 4 uren)
  a. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie en tools
  b. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie en tools

Dag 10 (4 + 4 uren)
  a. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools
  b. Rollenspelen – Aanmelding + Intake + Exploratie + Opties genereren en tools

Dag 11 (4 + 4 uren)
  a. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools
  b. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools

Dag 12 (4 + 4 uren)
  a. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools
  b. Rollenspelen volledig bemiddelingsproces met concept overeenkomst en tools

Praktijk examen bemiddelingsvaardigheden

 

Academiejaar 2021 – 2022                           

Kostprijs: 4380€ (incl. BTW + lesmateriaal) 11 dagen + examen (2x halve dag)

Bij deelname aan deze basismodule verkrijg je automatisch

Tijdens onze opleidingen voorzien wij standaard een eenvoudige lunch

Voor zelfstandigen en bedrijven komt deze opleiding in aanmerking voor KMO-portefeuille*

*Voorafbetaling van                        €    860,2
Komt in aanmerking voor KMO:     €  3519,8
Waarvan zelf te betalen:                €  2463,9
Belgische overheid subsidieert:     €  1056,0

Eigen bijdrage is dus:                    €  3324,0

Deze opleiding is erkend door:

 • Federale Bemiddelingscommissie
 • Orde van Vlaamse Balies
  Komt in aanmerking voor 40 standaardpunten
 • BIV – Beroepsvereniging voor vastgoedmakelaar
  3 punten
 • Educatief verlof 

Effectiviteit van het leren wordt bepaald door:

 1. 10 % wordt geïnduceerd door kennisoverdracht.
  Dit is de klassieke wijze van lesgeven.
  De opleiding bemiddeling biedt inhoudelijk de vereiste kennis (juridische, sociologische en psychologische inzichten) en vaardigheden (communicatie, onderhandeling)
 2. 20% wordt geïnduceerd door het inoefenen van de theorie met terugkoppeling. Voorbeelden hiervan zijn casusbesprekingen en rollenspelen.
  De opleiding bemiddeling zorgt voor het uitgebreid en intens aan bod komen van het opdoen van ervaring door middel van uitgebreide casusbesprekingen en rollenspelen.
 3. 70% wordt geïnduceerd en dus effectief geïntegreerd en toegepast door het ‘on the job’ toepassen met begeleiding en gepaste terugkoppeling.
  In het kader van intervisie, supervisie en permanente vorming wordt de mogelijkheid aangeboden om ervaringen uit de eigen praktijk te bespreken, evalueren en verdiepen.

Aansluitende modules

Algemene Informatie & Locatie​​

Deze opleiding is enkel geschikt voor gemotiveerde deelnemers!

Vanaf academiejaar 2021-2022 is de basismodule 88 contacturen gespreid over 12 dagen (en 2x halve dag examinatie). Dit is conform de criteria van de Federale Bemiddelingscommissie.

De effectiviteit van een bemiddelaar wordt bepaalt door:

 1. Kennis (bemiddeling, juridisch, sociologisch, psychologisch en communicatief)
 2. Zelfkennis en zelfreflectie
 3. Het zich intensief eigen maken van de vereiste bemiddelingsvaardigheden

Onze visie stelt voorop dat dit in een opleiding enkel mogelijk is door:

 1. Voor deelnemers die meer willen dan een diploma
 2. Intense begeleiding gedurende het opleidingstraject

Gedurende deze opleiding word je op zeer interactieve wijze mee genomen in de verschillende kennisdomeinen. De opbouw is zodanig dat we bouwsteen na bouwsteen het kennisdomein opbouwen, zodanig dat je deze eigen maakt op interactieve wijze. Je leert de kennisdomeinen grondig interpreteren in je eigen omgeving en toepassen in de bemiddeling.
Zelfkennis en zelfreflectie is een essentieel onderdeel van de kwaliteitsvolle bemiddelaar. Het is de enige wijze om jezelf en je verworven vaardigheden optimaal aan te wenden in de bemiddelingen die je gaat begeleiden. 
De vereiste bemiddelingsvaardigheden kunnen enkel worden verworven door intensief oefenen via rollenspelen. Je zal het bemiddelingsgesprek ervaren als observator, partij en uiteraard als bemiddelaar. Dit sterk geïndividualiseerd traject zorgt ervoor dat je de bemiddelingsvaardigheden eigen maakt door je stelselmatig in stappen verder te bekwamen door zelfreflectie, zelfsturing, feedback van je medestudenten en de intensieve begeleiding van de docenten. 

Deze opleiding is een zeer gestructureerd en samenhangend geheel waarbij je door integratie alle elementen leert combineren en toepassen. 
Dit is een unieke en eerste stap tot kwaliteitsvol bemiddelaar. 

Aanvang lessen 9:00 – Einde lessen maximum 18:00

U heeft de mogelijkheid eenzelfde lesdag in een andere locatie te volgen. Hier kan je naar persoonlijke wensen gebruik van maken.

Deze opleiding bestaat uit begeleiding op locatie en vergt van de deelnemers een intensieve inspanning en deelname.
Onze jarenlange ervaring geeft aan dat een bemiddelingsopleiding enkel effectief en kwaliteitsvol is indien aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Om deze kwaliteit te garanderen laten wij in de Basis-Theorie maximum 12 deelnemers toe.
In de Basis-Praktijk module word je begeleid in kleine groepen.

Vooraleer U wordt toegelaten nodigen wij U uit tot een gesprek waar Uw motivatie grondig wordt besproken (geen voorbereiding vereist). 
We bezorgen je de benodigde informatie met betrekking tot het opleidingstraject en de uitoefening van het beroep ‘erkend bemiddelaar’. 

Je kan je hier aanmelden.
Van harte welkom bij Walter en Natasha!

Video afspelen

Stel hier uw vraag